ویکی‌پدیا:ویکی‌عشق

Wikilove2.png

عشق بورزید نه جنگ.

ویکی‌عشق لفظی است که به روح کلی همکاری و درک متقابل بین کاربران ویکی اشاره می‌کند.


جستارها وابستهویرایش