فهرست شاهنشاهان هخامنشی

الگوی ویکی‌مدیا
'خاندان هخامنشی، ۵۵۹ تا ۳۲۹ پیش از میلاد'
نام دیهیمی نام مهادین نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
کوروش بزرگ آگراداد؟[۱] Olympic Park Cyrus-3.jpg شاه انشان شاه پارس، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان، ملقب به پدر ایرانیان ۵۹۰ پ. م - اوت ۵۳۰ پ. م ۵۵۹ پ. م اوت ۵۳۰ پ. م پسر کمبوجیه یکم شاه انشان و ماندانه دختر ایشتوویگو شاه ماد بنا به روایت قریب به اتفاق تاریخ نویسان به مرگ طبیعی فوت کرد.همچنین هرودوت روایت مبهمی که به گفته خود از آن مطمئن نیست،از کشته شدن وی به دست ماساگتها(از اقوام ایرانی) در شمال شرق ارائه میدهد
کمبوجیه شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر مرگ ژوئیه ۵۲۲ پ. م اوت ۵۳۰ پ. م ژوئیه ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ به دلیل بیماری و یا خودکشی درگذشت.
بردیا شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر مرگ ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پ. م ۱۱ مارس ۵۲۲ پ. م ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ به دست بزرگان پارسی کشته شد.
داریوش بزرگ Darius.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر ۵۵۰ پ. م – نوامبر ۴۸۶ پ. م سپتامبر ۵۲۲ پ. م نوامبر ۴۸۶ پ. م داماد کوروش بزرگ
پسر ویشتاسپپسر آرشامهپسر آریارمنه پسر چیش پیش
تا پایان عمر سلطنت کرد.
خشایارشا یکم Relief of Xerxes at Doorway of his Palace, Persepolis, Iran.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه،

فرعون مصر

ح۵۲۰ پ. م – ۴ اوت ۴۶۵ پ. م نوامبر ۴۸۶پ. م ۴ اوت ۴۶۵ پ. م پسر داریوش یکم و آتوسا دختر کورش بزرگ به دست اردوان رئیس گارد پادشاه کشته شد.
اردشیر یکم ارشک Tomb ascribed to Xerxes I.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر ۴۸۳ - دسامبر ۴۲۴ پ. م اوت ۴۶۵ پ. م دسامبر ۴۲۴ پ. م پسر خشایارشای یکم تا پایان عمر سلطنت کرد.
خشایارشا دوم اردشیر شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر مرگ ژانویه ۴۲۳ پ. م دسامبر ۴۲۴ پ. م ژانویه ۴۲۳ پ. م پسر اردشیر یکم به دست سغدیان کشته شد.
؟ سغدیانه شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر مرگ اوت ۴۲۳ پ. م ژانویه ۴۲۳ پ. م اوت ۴۲۳ پ. م پسر اردشیر یکم به دست داریوش دوم کشته شد.
داریوش دوم وهوکه Tomb of Darius II.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر مرگ بین سپتامبر ۴۰۵ تا آوریل ۴۰۴ پ. م فوریه ۴۲۳ پ. م پس از سپتامبر ۴۰۵پ. م پسر اردشیر یکم تا پایان عمر سلطنت کرد.
اردشیر دوم ارشک 20101229 Artaxerxes III tomb Persepolis Iran.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه ۴۳۴ پ. م - ۳۵۸ پ. م پیش از ۳۰ آوریل ۴۰۴ پ. م ۳۵۸ پ. م پسر داریوش دوم تا پایان عمر سلطنت کرد.
اردشیر سوم وهوکه Persepolis Artaxerxes III tomb.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر مرگ نوامبر ۳۳۸ پ. م پیش از مارس ۳۵۸ پ. م نوامبر ۳۳۸ پ. م پسر اردشیر دوم به دست باگواس کشته شد.
اردشیر چهارم آرش شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر مرگ ژوئن ۳۳۶ پ. م نوامبر ۳۳۸ پ. م ژوئن ۳۳۶ پ. م پسر اردشیر سوم به دست باگواس کشته شد.
داریوش سوم اردشاد Meister der Alexanderschlacht 003.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه، فرعون مصر ح۳۸۰ پ. م – ژوئیه ۳۳۰ پ. م ژوئن ۳۳۶ پ. م ژوئیه ۳۳۰ پ. م پسر آرشام پسر اوستن

پسر داریوش دوم

به دست اردشیر پنجم کشته شد.
اردشیر پنجم بسوس The punishment of Bessus by Andre Castaigne (1898-1899).jpg شاه بزرگ، شاهنشاه مرگ زمستان ۳۲۸ پ. م ژوئیه ۳۳۰ پ. م ۳۲۸ پ. م احتمالاً از بازماندگان اردشیر دوم به دست اسکندر مقدونی کشته شد

شجره‌نامهویرایش

هخامنش
نیای بزرگ
چیش‌پیش
شاه انشان و پارس
آریارمنه
شاه پارس
کوروش یکم
شاه انشان
آرشامه
شاه پارس
کمبوجیه یکم
شاه انشان
ویشتاسپ
شاهزاده
کوروش دوم
شاه ایران
داریوش یکم
شاه ایران
کمبوجیه دوم
شاه ایران
بردیا
شاه ایران
رکسانا
شاهدخت
آتوسا
شهبانو
خشایارشا یکم
شاه ایران
اردشیر یکم
شاه ایران
خشایارشا دوم
شاه ایران
داریوش دوم
شاه ایران
سغدیانه
شاه ایران
کوروش سوم
شاه آسیای صغیر
اردشیر دوم
شاه ایران
هوشتانه
شاهزاده
داریوش
شاهزاده
اردشیر سوم
شاه ایران
آرشام
شاهزاده
اردشیر چهارم
شاه ایران
داریوش سوم
شاه ایران
اسکندر
شاه ایران و یونان
استاتیرا
شاهدخت
آریابرزن
شاهزاده

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «گمان می رود نام کوروش را پس از رسیدن به پادشاهی با الهام گرفتن از رود کر در جنوب پاسارگاد بر خود گذاشته باشد».
  • پیرنیا، حسن (مشیرالدوله). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۶۲