ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شهرهای مهم جهان


«ویکی‌پروژه شهرهای مهم جهان»

هدف پروژهویرایش

آفرینش نوشتار برای شهرهای مهم جهان (در گام نخست: یک‌صد شهر)، که در ویکی‌پدیای فارسی فاقد نوشتار هستند. اگر شهر مهمی را سراغ دارید که نوشتار ندارد، می‌توانید در این‌جا برایش سفارش نوشتار دهید!

مشارکت کنندگانویرایش

 1. علمجو
 2. آبتین
 3. سندباد
 4. آیدا
 5. امیر
 6. Nshervsampad
 7. Momali
 8. نوید ربیعی
 9. God's spirit (بحث)

نامزدهای کنونیویرایش

پیشنهادهاویرایش

در این‌جا پیشنهادها را بیفزایید:

مقاله‌دار شدندویرایش

توسط علمجوویرایش

 1. مونشن‌گلادباخ  
 2. کرفلد  
 3. رکلینگهاوزن  
 4. بوخوم  
 5. هاگن  
 6. اسن  
 7. هام  
 8. هرن  
 9. نووروسیسک  
 10. ساپورو  
 11. فوکوئوکا  
 12. کاونتری  
 13. یورک  
 14. چیبا  
 15. شیزوئوکا  
 16. سندای  
 17. ساکای  
 18. نیگاتا  
 19. کاوازاکی (کاناگاوا)  
 20. کیتاکیوشو  
 21. بلک‌تاون  
 22. سالرنو  
 23. سیراکیوز  
 24. راگوسا  
 25. کاتانزارو  
 26. تارانتو  
 27. بریندیسی  
 28. فوجیا  
 29. مودنا  
 30. ترنی  
 31. ترنتو  
 32. راونا  
 33. باری  
 34. بولتون  
 35. راچدیل  
 36. گیونگجو  
 37. پوشکین  
 38. پترگوف  
 39. استاکپورت  
 40. تیمساید  
 41. ترافورد  
 42. سالفورد  
 43. پاولوفسک  
 44. کولپینو  
 45. لوبلین  
 46. اوپوله  
 47. رادوم  
 48. سوپوت  
 49. تارنوف  
 50. گلیویتسه  
 51. ژشوف  
 52. چستوچوا  
 53. اشوینواویشچه  
 54. کووبژک  
 55. بیدگوشچ  
 56. بیاویستوک  
 57. گدنیا  
 58. سسنویتس  
 59. ترونی  
 60. کالیش  
 61. کشالین  
 62. لگنیتسا  
 63. گروجونتس  
 64. بیتوم  
 65. بیلسکو بیاوا  
 66. رودا شلوسکا  
 67. ربنیک  
 68. تیشی  
 69. دومبرووه گورنیچا  
 70. پوتسک  
 71. کورن‌وال  
 72. مونزان  
 73. میندسیژتس پودلاسکی  
 74. استارگارت اشچچینسکی  
 75. آرانکون  
 76. تاکلوبان  
 77. گرایفسوالد  
 78. روستوک  
 79. احمدی  
 80. براشوف  
 81. سیبیو  
 82. سوفیفی  
 83. آمبون  
 84. کوپانگ  
 85. سرانگ  
 86. باندونگ  
 87. سمارانگ  
 88. یوگیاکارتا  
 89. بانجارماسین  
 90. پالانگ‌کارایا  
 91. پانگکال پینانگ  
 92. مدان  
 93. پالم‌بانگ  
 94. پکانبارو  
 95. تانجونگ پینانگ  
 96. گورونتالو  
 97. ماموجو  
 98. پالو  
 99. سرت  
 100. گراژده  
 101. ولادی‌قفقاز  
 102. گورنو-آلتایسک  

توسط آبتینویرایش

 1. ووپرتال  
 2. پیاچنزا  
 3. لاتینا  
 4. والنسیا  
 5. مارتورل  
 6. سوچی  
 7. تریواندروم  
 8. لوکارنو  
 9. شیبویا  
 10. میناتو  
 11. اوتا  
 12. ناکانو  
 13. نریما  
 14. هاکوداته  
 15. سوچا بسکیتسکا  
 16. زابژه  
 17. یزچمبیه ازدرویی  
 18. اُلشتین  
 19. سووپسک  
 20. یاووژنو  
 21. سگد  
 22. برنو  
 23. زلین  
 24. لیبرتس  
 25. پاردوبیتسه  
 26. کارلووی واری  
 27. چوتبور  
 28. موست  
 29. چوتبور  
 30. اوپاوا  
 31. تابور  
 32. هرادتس کرالووه  
 33. چسکه بودیوویتسه  
 34. ملادا بولسلاو  
 35. ویگان  
 36. پوینت فورتین  
 37. چاگواناس  
 38. سان فرناندو  
 39. آریما  
 40. ورسای  
 41. همیلتون (برمودا)  
 42. نوک  

توسط امیرویرایش

 1. اسلیگوالگو:Country data Irland
 2. کان‌پور  
 3. سانگژو(کره)
 4. اوسان(کره)
 5. اونسان(کره)
 6. یوترسن 
 7. کاتالائو 
 8. انترنا 
 9. سورات 
 10. کیل 
 11. آلاتری 
 12. پرایا(کیپ ورد)
 13. نانت  

توسط آیداویرایش

 1. لورکوزن  
 2. سایتاما  
 3. کوبه  

توسط سندبادویرایش

 1. متولا  
 2. عصب  

توسط Nshervsampadویرایش

 1. پورتسموث  
 2. شفیلد  

توسط Momaliویرایش

 1. برشا  
 2. کاتانیا  
 3. پروجا  
 4. کامپوباسو  

توسط نوید ربیعیویرایش

 1. پالماس  
 2. لاریسا  
 3. بلم  
 4. کامپوگرانده  
 5. سالوادور  
 6. چوبوت  
 7. راوسون  
 8. ویدما  
 9. ریونگرو  
 10. نئوکن  
 11. کوردوبا  
 12. گاسکوین  
 13. تتوو  
 14. پریلپ  
 15. کومانوو  
 16. یوآنینا  
 17. پاترای  
 18. ولورا  
 19. مونلوسون  
 20. اوورنی  
 21. ژلونا گورا  
 22. آرارا  
 23. ووتس‌واوک  
 24. واوب ژیخ  
 25. بنبوری  
 26. سوکره  
 27. بولزانو  
 28. تسالونیکی  
 29. البلنگ  
 30. گوژوف ویلکوپولسکی  
 31. سنت دی  
 32. شهر سان مارینو  
 33. پیچیلمو  

توسط دوستدار شما از کرجویرایش

 1. میشکولتس   مجارستان 
 2. مورفو   قبرس 
 3. گبزه   ترکیه 
 4. پچ (شهر)   مجارستان 
 5. لفکا   قبرس 
 6. عثمانیه   ترکیه 
 7. گیور   مجارستان 

جستارهای وابستهویرایش