باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

  • طلحه: در سال 36 هجری قمری در جنگ جمل کشته شد.
  • زبیر: در سال 36 هجری قمری کشته شد.

منابعویرایش

  1. نیشابوری، عبدالحسین؛ تقویم الشیعه؛ 2010؛ مطبوعات دارالاندلس؛ بیروت؛ ص 199