باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

۱۴۰۰ - کشته شدن سید محمدباقر صدر روحانی انقلابی عراقی و اندیشمند فقهی و سیاسی و اقتصادی و فلسفی و خواهرش بنت‌الهدی صدر دانشمند، شاعر، نویسنده و معلم فقه و اخلاق به دست رژیم صدام.