باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

  • ۲ - غزوهٔ بدر، نخستین نبرد بزرگ دوران محمد میان مسلمانان و اهل مکه در ۱۷ رمضان سال دوم پس از هجرت در بدر (شهر) روی داد.

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش