۵۳۰ (قمری)، پانصد و سی‌امین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم اکتبر سال ۱۱۳۵ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

== درگذشتگان کوروش کبیر داریوش یکم داریوش دوم داریوش سوم

وابستهویرایش