الگو:فاشیسم

توضیحات الگو
  • این الگو از الگوی {{Navbox with collapsible groups}} استفاده می‌کند. برای نمایش یک بخش خاص در حالی که بقیهٔ بخش‌ها نهفته باشند، اینگونه از الگو استفاده کنید: {{فاشیسم |بخش}} که بخش یکی از این‌ها می‌تواند باشد: {{{list}}} (هنگام استفاده گیومه‌ها را قرار ندهید)