امپراتور لینگ هان

شاعر چینی

امپراتور لینگ هان (۱۵۶ تا ۱۳ مه ۱۸۹)، با نام شخصی لیو هونگ، دوازدهمین امپراتور دودمان هان شرقی بود. او بعنوان پسر یک مارکی دون‌پایه (لیو چانگ) به دنیا آمد. او یکی از نوادگان پسری امپراتور ژانگ هان بود. لیو هونگ در تاریخ ۱۶۸ میلادی در سن ۱۲ سالگی بعنوان امپراتور هان شرقی انتخاب شد. زیرا امپراتور هوان هان پسری برای حاکمیت دودمان هان شرقی نداشت. او پدر امپراتور شائو هان و امپراتور شیان هان (واپسین فرمان‌روای دودمان هان) بود. پس از وی پسرش لیو بیان با نام امپراتور شائو هان تاجگذاری نمود.

امپراتور لینگ هان
漢靈帝
دوازدهمین امپراتور دودمان هان شرقی
سلطنت168 الی 189
پیشینامپراتور هوان هان
جانشینامپراتور شائو هان
مارکی روستای جیدو (解瀆亭侯)
تصدی? الی 168
پیشینلیو چانگ (劉萇)
زاده156 میلادی
درگذشته13 مه 189 (32-33 سال)
همسر(ان)
فرزند(ان)لیو بیان
لیو شیه
شاهدخت واننیان
نام کامل
تاریخ‌های دوره
  • جیاننینگ (建寧) ۱۶۸–۱۷۲
  • شیپینگ (熹平) ۱۷۲–۱۷۸
  • گوانگهه (光和) ۱۷۸–۱۸۴
  • ژونگپینگ (中平) 184–189
نام پسامرگ
شیائولینگ (孝靈)
دودماندودمان هان
پدرلیو چانگ
مادربانو دونگ

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش