بند انداختن

بند انداختن ابرو

بند انداختن روشی باستانی برای موزدایی است که در شرق ریشه دارد. این روش اخیراً در کشورهای غربی هم محبوب شده.

تکنیکویرایش

ریشهویرایش

این روش در کشورهای عربی بسیار رایج است و در چین، ایران و هند نیز شناخته شده‌است.

در میان ایرانیان بند انداختن کل صورت رایج تر است.

منابعویرایش