تحری حقیقت

بهائیت
Bahai star.svg

شخصیت‌های اصلی

بهاءالله - عبدالبهاء - شوقی افندی
باب - طاهره قرةالعین

نوشته‌ها

کتاب اقدس - کتاب ایقان
کلمات مبارکه مکنونه - رساله سؤال و جواب
هفت وادی - کتاب عهدی
الواح وصایا

مؤسسات

بیت‌العدل اعظم
محفل روحانی
نظم اداری

تاریخچه

بهائیان ایرانی
سفرهای عبدالبهاء به غرب
بابیه - شیخیه

شخصیت‌های برجسته

نخستین پیروان بهاءالله
ایادیان امرالله
مارثا روت-بدیع

بیش‌تر

نشانه‌ها - احکام
آموزه‌ها - ادبیات
گاه‌شماری بهائی - بهائی‌ستیزی - عهد و میثاق
فهرست مقالات بهائی-نقد بهائیت

تحری حقیقت یا یازش راستی یکی از تعالیم اجتماعی دین بهائی است.

بهاییان معتقدند که با فرا رسیدن دوران بلوغ بشر هر انسانی از نظر قوای ذهنی توانایی جستجو و کشف حقیقت را دارد. هر فردی باید با ادراکات و احساسات خود در هر امری از امور جستجو و تحقیق نماید و جویای حقیقت باشد. با گوش خود بشنود و با چشم خود ببیند و با احساسات و ادراکات خود درک نماید. اگر افراد بشر هر یک با قلبی خالی از تعصب و بغض خواهان حقیقت شوند و برای وصول به آن جد و جهد نمایند، جمیع به وحدت و یگانگی خواهند رسید.

در دین بهائی یکی از وظایف هر فرد این است که، پس از رسیدن به سن بلوغ (پسر و دختر در سن ۱۵ سال تمام)، باید خود و بدون تقلید از دیگران حتی پدر و مادر خود، به جستجوی حقیقت پرداخته و عقاید خود مانند دین را انتخاب نمایند.[۱] مثال دیگر جستجوی مستقل حقیقت این است که در آئین بهائی طبقهٔ روحانی وجود ندارد و هر بهائی مسئول این است که رابطهٔ خود را با خدا شکل دهد و به نیازهای دیگران رسیدگی کند.[۲]

معنی لغویویرایش

تحری حقیقت دربارهٔ موضوعی یعنی بررسی و تحقیق و درک حقایق راجع به آن مطلب.

شرایط تحری حقیقتویرایش

بهاءالله شارع دین بهائی در کتاب ایقان شرایط تحری حقیقت را این چنین می‌گوید:[۳]

سالکین سبیل ایمان و طالبین کووس ایقان باید نفوس خود را از جمیع شئونات عرضیه پاک و مقدس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلقه به سبحات جلال و روح را از تعلق به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظه کلمات فانیه و متوکلین علی‌الله و متوسلین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تجلیات اشراقات شمس علم و عرفان الهی و محل ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند، زیرا اگر عبد بخواهد اقوال و افعال و اعمال عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت حق و اولیای او قرار دهد هرگز به رضوان معرفت رب‌العزه داخل نشود و به عیون علم و حکمت سلطان احدیت فائز نگردد…

برای تحقیق دربارهٔ حقیقت ابزار لازم است. به عقیدهٔ بهائیان دین و علم هر دو راه‌های ارزشمندی برای فهم حقیقت هستند که با هم سازگارند و هر دو برای پیشرفت لازم هستند.[۲]

جستارهای وابستهویرایش

تعالیم بهائی

پانویسویرایش

  1. مبادی روحانی دیانت بهائی صفحهٔ ۲
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Toosi، Negin (۲۰۱۳). «The Best Beloved of all Things». Journal of Contemporary Justice.
  3. کتاب ایقان، بهاءالله، مؤسّسه ملّی مطبوعات بهائی آلمان، هوفمایم، آلمان، صفحهٔ ۱

منابعویرایش

  1. تحری حقیقت از اصول راستین تعالیم دوازده‌گانه بهائیت
  2. مبادی روحانی دیانت بهائی
  3. سخنی کوتاه دربارهٔ آئین بهائی
  4. کتاب ایقان، بهاءالله، مؤسّسه ملّی مطبوعات بهائی آلمان، هوفمایم، آلمان (متن کتاب)