آئین بهائی
Bahai star.svg

شخصیت‌های اصلی

بهاءالله
سید علی‌محمد باب · عبدالبهاء
میرزا محمدعلی
شوقی افندی

نوشته‌ها
کتاب اقدس · کتاب ایقان

کلمات مبارکه مکنونه
رساله سوال و جواب
کتاب بیان · هفت وادی
کتاب عهدی · الواح وصایا

مؤسسات

نظم اداری
ولی امرالله
بیت‌العدل اعظم
محافل روحانی

تاریخچه

تاریخچه دیانت بهائی
بابیان · شیخ احمد احسائی

شخصیت‌های بارز

مارثاروت · ایادیان امرالله
بدیع · حروف حی

بیش‌تر

نشانه‌ها · احکام
آموزه‌ها · ادبیات
گاهشماری
· نقد بهائیت· نقد بابیه·بهائی‌ستیزی
فهرست مقالات بهائی

تحری حقیقت یکی از تعالیم اجتماعی دین بهائی است.

در دین بهائی یکی از وظایف هر فرد این است که، پس از رسیدن به سن بلوغ (پسر و دختر در سن ۱۵ سال تمام)، باید خود و بدون تقلید از دیگران حتی پدر و مادر خود، به جستجوی حقیقت پرداخته و عقاید خود مانند دین را انتخاب نمایند.[۱]

بهاییان معتقدند که با فرا رسیدن دوران بلوغ بشر هر انسانی از نظر قوای ذهنی توانایی جستجو و کشف حقیقت را دارد. هر فردی باید با ادراکات و احساسات خود در هر امری از امور جستجو و تحقیق نماید و جویای حقیقت باشد. با گوش خود بشنود و با چشم خود ببیند و با احساسات و ادراکات خود درک نماید. اگر افراد بشر هر یک با قلبی خالی از حب و بغض خواهان حقیقت شوند و برای وصول به آن جد و جهد نمایند، جمیع به وحدت و یگانگی خواهند رسید.

معنی لغویویرایش

تحری حقیقت دربارهٔ موضوعی یعنی بررسی و تحقیق و درک حقایق راجع به آن مطلب.

شرایط تحری حقیقتویرایش

بهاءالله شارع دین بهائی در کتاب ایقان شرایط تحری حقیقت را این چنین می‌گوید:[۲]

سالکین سبیل ایمان و طالبین کووس ایقان باید نفوس خود را از جمیع شئونات عرضیه پاک و مقدس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلقه به سبحات جلال و روح را از تعلق به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظه کلمات فانیه و متوکلین علی‌الله و متوسلین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تجلیات اشراقات شمس علم و عرفان الهی و محل ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند، زیرا اگر عبد بخواهد اقوال و افعال و اعمال عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت حق و اولیای او قرار دهد هرگز به رضوان معرفت رب‌العزه داخل نشود و به عیون علم و حکمت سلطان احدیت فائز نگردد…

جستارهای وابستهویرایش

تعالیم بهائی

پانویسویرایش

  1. مبادی روحانی دیانت بهائی صفحهٔ ۲
  2. کتاب ایقان، بهاءالله، مؤسّسه ملّی مطبوعات بهائی آلمان، هوفمایم، آلمان، صفحهٔ ۱

منابعویرایش

  1. تحری حقیقت از اصول راستین تعالیم دوازده‌گانه بهائیت
  2. مبادی روحانی دیانت بهائی
  3. سخنی کوتاه دربارهٔ آئین بهائی
  4. کتاب ایقان، بهاءالله، مؤسّسه ملّی مطبوعات بهائی آلمان، هوفمایم، آلمان (متن کتاب)