ترکیب تیم‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۱

این مقاله فهرستی از ترکیب‌های تیم‌های حاضر در تورنمنت جام ملت‌های آسیای ۲۰۱۱ است که از ۷ تا ۲۹ ژانویهٔ سال ۲۰۱۱ در قطر برگزار شد.

گروه Aویرایش

قطرویرایش

سرمربی:   برونو متسو

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان قاسم برهان (۱۹۸۵-۱۲-۱۵)۱۵ دسامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۱۷   باشگاه ورزشی الغرافه
۲ 2مدافع حامد اسماعیل (۱۹۸۶-0۱-۱۵)۱۵ ژانویه ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۹   باشگاه ورزشی الریان
۳ 2مدافع محمد کاسولا (۱۹۸۶-0۸-۱۳)۱۳ اوت ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۱۰   باشگاه ورزشی السد
۴ 3هافبک لارنس کوی (۱۹۸۴-0۸-۲۲)۲۲ اوت ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۶   باشگاه ورزشی الغرافه
۵ 4مهاجم حسن الهیدوس (۱۹۹۰-۱۲-۱۱)۱۱ دسامبر ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۵   باشگاه ورزشی السد
۶ 2مدافع بلال محمد (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۶-0۶-0۲)۲ ژوئن ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۵۶   باشگاه ورزشی الغرافه
۷ 3هافبک وسام رزق (۱۹۸۱-0۲-۲۵)۲۵ فوریه ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۳۸   باشگاه ورزشی السد
۸ 2مدافع مسعد الحمد (۱۹۸۶-0۲-۱۱)۱۱ فوریه ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۱   باشگاه ورزشی السد
۹ 4مهاجم Jaralla Al Marri (۱۹۸۸-0۴-0۳)۳ آوریل ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۶   باشگاه ورزشی الریان
۱۰ 4مهاجم حسین یاسر (۱۹۸۴-0۱-۱۹)۱۹ ژانویه ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۱۵   باشگاه ورزشی زمالک
۱۱ 3هافبک فابیو سزار موتزینی (۱۹۷۹-0۲-۲۴)۲۴ فوریه ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۲۲   باشگاه ورزشی الریان
۱۲ 4مهاجم یوسف احمد (۱۹۸۸-۱۰-۱۴)۱۴ اکتبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۱۵   باشگاه ورزشی السد
۱۳ 2مدافع ابراهیم ماجد (۱۹۹۰-0۵-۱۲)۱۲ ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۳۱   باشگاه ورزشی السد
۱۴ 3هافبک خلفان ابراهیم (۱۹۸۸-0۲-۱۸)۱۸ فوریه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۲۸   باشگاه ورزشی السد
۱۵ 3هافبک طلال البلوشی (۱۹۸۶-۰۵-۲۲)۲۲ ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۹   باشگاه ورزشی السد
۱۶ 4مهاجم محمد السید (۱۹۸۷-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۸۷ (۲۴ سال) ۵   باشگاه ورزشی ام صلال
۱۷ 3هافبک عبدالعزیز السلیطی (۱۹۸۸-0۶-۱۱)۱۱ ژوئن ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۰   باشگاه فوتبال العربی قطر
۱۸ 2مدافع ابراهیم الغانم (۱۹۸۳-0۶-۲۷)۲۷ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۴۵   باشگاه ورزشی الغرافه
۱۹ 2مدافع خالد مفتاح (۱۹۹۲-0۷-0۲)۲ ژوئیه ۱۹۹۲ (۱۸ سال) ۲   باشگاه ورزشی الدحیل
۲۰ 4مهاجم علی عفیف (۱۹۸۸-0۱-۲۰)۲۰ ژانویه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۲۶   باشگاه ورزشی السد
۲۱ 1دروازه‌بان محمد مبارک (۱۹۸۴-0۸-۱۱)۱۱ اوت ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۲   باشگاه ورزشی القطر
۲۲ 1دروازه‌بان سعد الشیب (۱۹۹۰-0۲-۱۹)۱۹ فوریه ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۳   باشگاه ورزشی السد
۲۳ 4مهاجم سباستین سوریا (۱۹۸۳-۱۱-0۸)۸ نوامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۴۶   باشگاه ورزشی القطر


ازبکستانویرایش

سرمربی: وادیم آبراموف

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان Temur Juraev (۱۹۸۴-0۵-۱۲)۱۲ ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۹   باشگاه فوتبال پخته‌کار
۲ 4مهاجم Ulugbek Bakayev (۱۹۷۸-۱۱-۲۸)۲۸ نوامبر ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۲۹   باشگال فوتبال توبول
۳ 2مدافع شوکت مولاجانوف (۱۹۸۶-0۱-۱۹)۱۹ ژانویه ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۴   باشگاه فوتبال آلمالیق
۴ 2مدافع آنزور اسماعیلوف (۱۹۸۵-0۴-۲۱)۲۱ آوریل ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۲۷   باشگاه فوتبال بنیادکار
۵ 2مدافع Aziz Ibrahimov (۱۹۸۶-0۷-۲۱)۲۱ ژوئیه ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۱۵   باشگاه فوتبال بوهمیانس ۱۹۰۵
۶ 2مدافع Sakhob Juraev (۱۹۸۷-0۱-۱۹)۱۹ ژانویه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۴   باشگاه فوتبال بنیادکار
۷ 3هافبک عزیزبک حیدروف (۱۹۸۵-0۷-0۸)۸ ژوئیه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۲۶   باشگاه فوتبال بنیادکار
۸ 3هافبک سرور جپاروف (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۲-۱۰-0۳)۳ اکتبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۶۶   باشگاه فوتبال سئول
۹ 3هافبک عادل احمدوف (۱۹۸۷-۱۱-۲۵)۲۵ نوامبر ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳۳   باشگاه فوتبال پخته‌کار
۱۰ 3هافبک Shavkat Salomov (۱۹۸۵-۱۱-۱۳)۱۳ نوامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۵   باشگاه فوتبال نسف قرشی
۱۱ 3هافبک مارات بیکمائف (۱۹۸۶-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۸۶ (۲۵ سال) ۲۲   باشگاه فوتبال اسپارتاک ولادی‌قفقاز
۱۲ 1دروازه‌بان ایگناتی نستروف (۱۹۸۳-0۶-۲۰)۲۰ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۵۰   باشگاه فوتبال بنیادکار
۱۳ 4مهاجم Olim Navkarov (۱۹۸۳-0۳-0۳)۳ مارس ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۷   Qizilqum Zarafshon
۱۴ 3هافبک Stanislav Andreev (۱۹۸۸-0۵-0۶)۶ ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۹   باشگاه فوتبال پخته‌کار
۱۵ 4مهاجم الکساندر گنریخ (۱۹۸۴-۱۰-0۶)۶ اکتبر ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۵۵   باشگاه فوتبال پخته‌کار
۱۶ 4مهاجم ماکسیم شاتسکیخ (۱۹۷۸-0۸-۳۰)۳۰ اوت ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۵۲   باشگاه فوتبال آرسنال کی‌یف
۱۷ 3هافبک سنجر تورسونوف (۱۹۸۶-۱۲-۲۹)۲۹ دسامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۲   باشگاه فوتبال ولگا نیژنی نووگورود
۱۸ 3هافبک تیمور کاپاتزه (۱۹۸۱-0۹-0۵)۵ سپتامبر ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۷۴   باشگاه فوتبال بنیادکار
۱۹ 3هافبک جاسور حسنوف (زاده ۱۹۸۳) (۱۹۸۳-0۸-0۲)۲ اوت ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱۸   باشگاه ورزشی الدحیل
۲۰ 2مدافع Farrukh Nurliboev (۱۹۹۱-0۱-0۶)۶ ژانویه ۱۹۹۱ (۲۰ سال) ۱   باشگاه فوتبال آلمالیق
۲۱ 1دروازه‌بان Murod Zukhurov (۱۹۸۳-0۲-۲۳)۲۳ فوریه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱   باشگاه فوتبال نسف قرشی
۲۲ 2مدافع Viktor Karpenko (۱۹۷۷-0۹-0۷)۷ سپتامبر ۱۹۷۷ (۳۳ سال) ۴۵   باشگاه فوتبال بنیادکار
۲۳ 3هافبک Vagiz Galiullin (۱۹۸۷-۱۰-۱۰)۱۰ اکتبر ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۷   Sibir Novosibirsk


کویتویرایش

سرمربی:   Goran Tufegdžić

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان خالد الرشیدی (۱۹۸۷-0۴-۲۰)۲۰ آوریل ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۰   باشگاه ورزشی العربی کویت
۲ 2مدافع Yaqoub Al Taher (۱۹۸۳-۱۰-۲۷)۲۷ اکتبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۴۶   باشگاه فوتبال الاتفاق عربستان سعودی[۱]
۳ 2مدافع فهد عوض (۱۹۸۵-0۲-۲۶)۲۶ فوریه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۲۶   باشگاه ورزشی الکویت
۴ 2مدافع حسین فاضل (۱۹۸۴-۱۰-0۹)۹ اکتبر ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۶   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۵ 3هافبک Ahmad Ajab (۱۹۸۴-0۵-۱۳)۱۳ ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۲۶   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۶ 2مدافع عامر الفضل (۱۹۸۸-0۴-۲۱)۲۱ آوریل ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۱۴   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۷ 3هافبک فهد العنزی (۱۹۸۸-0۹-0۱)۱ سپتامبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۱۶   باشگاه ورزشی کاظمه کویت
۸ 3هافبک صالح الشیخ (۱۹۸۲-0۵-۲۹)۲۹ ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۳۱   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۹ 3هافبک علی مقصید (۱۹۸۶-۱۲-۱۱)۱۱ دسامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۱۲   باشگاه ورزشی العربی کویت
۱۰ 4مهاجم Khaled Khalaf (۱۹۸۳-0۸-۱۵)۱۵ اوت ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۰   باشگاه ورزشی العربی کویت
۱۱ 3هافبک فهد الانصاری (۱۹۸۷-0۲-۲۵)۲۵ فوریه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲۱   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۱۲ 4مهاجم Abdullah Al Shemali (۱۹۸۸-0۱-۱۹)۱۹ ژانویه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۵   باشگاه ورزشی الشباب کویت[۱]
۱۳ 2مدافع مساعد ندا (۱۹۸۳-0۷-0۸)۸ ژوئیه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۶۸   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۱۴ 3هافبک طلال العامر (۱۹۸۷-0۲-۲۲)۲۲ فوریه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲۱   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۱۵ 3هافبک ولید علی (۱۹۸۰-۱۱-0۳)۳ نوامبر ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۶۸   باشگاه ورزشی الکویت
۱۶ 4مهاجم Hamad Al Enezi (۱۹۸۶-۱۰-0۵)۵ اکتبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۲۲   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۱۷ 4مهاجم بدر المطوع (۱۹۸۵-0۱-۱۰)۱۰ ژانویه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۱۰۲   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۱۸ 3هافبک جراح العتیقی (۱۹۸۱-۱۰-۱۵)۱۵ اکتبر ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۴۸   باشگاه ورزشی الکویت
۱۹ 2مدافع Ahmed Saad Al Rashidi (۱۹۸۳-0۸-۱۶)۱۶ اوت ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۸   باشگاه ورزشی العربی کویت
۲۰ 4مهاجم یوسف ناصر (۱۹۹۰-۱۰-0۹)۹ اکتبر ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۱۸   باشگاه ورزشی کاظمه کویت[۱]
۲۱ 3هافبک عبدالعزیز المشعان (۱۹۸۸-۱۰-۱۹)۱۹ اکتبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۱۱   باشگاه ورزشی القادسیه کویت[۲]
۲۲ 1دروازه‌بان نواف الخالدی (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۱-0۵-۲۵)۲۵ ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۴۵   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۲۳ 1دروازه‌بان حمید یوسف (۱۹۸۷-0۸-۱۰)۱۰ اوت ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳   باشگاه ورزشی السالمیه کویت


چینویرایش

سرمربی: Gao Hongbo

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان Yang Zhi (۱۹۸۳-0۶-0۶)۶ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۲۱   باشگاه فوتبال بیجینگ گوان
۲ 3هافبک Li Xuepeng (۱۹۸۸-0۹-۱۸)۱۸ سپتامبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۳   باشگاه فوتبال دالیان هایچانگ
۳ 2مدافع Wang Qiang (۱۹۸۴-0۷-۲۳)۲۳ ژوئیه ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۱۲   باشگاه فوتبال گوانگ‌ژو آر و اف
۴ 2مدافع Zhao Peng (۱۹۸۳-0۶-۲۰)۲۰ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۲۰   باشگاه فوتبال هنان جیانیه
۵ 2مدافع دو وی (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۲-0۲-0۹)۹ فوریه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۵۴   باشگاه فوتبال هانگژو گرین‌تاون
۶ 3هافبک Zhou Haibin (۱۹۸۵-0۷-۱۹)۱۹ ژوئیه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۴۲   باشگاه فوتبال شاندونگ لیونگ
۷ 3هافبک Zhao Xuri (۱۹۸۵-۱۲-0۳)۳ دسامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۳۹   باشگاه فوتبال بیجینگ رن
۸ 4مهاجم هائو جونمین (۱۹۸۷-0۳-۲۴)۲۴ مارس ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳۰   باشگاه فوتبال شالکه ۰۴
۹ 4مهاجم یانگ شو (۱۹۸۸-0۲-۱۲)۱۲ فوریه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۸   باشگاه فوتبال لیائونینگ
۱۰ 4مهاجم Deng Zhuoxiang (۱۹۸۸-۱۰-۲۴)۲۴ اکتبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۲۰   باشگاه فوتبال شاندونگ لیونگ
۱۱ 4مهاجم کو بو (۱۹۸۱-0۷-۱۵)۱۵ ژوئیه ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۶۶   باشگاه فوتبال بیجینگ رن
۱۲ 1دروازه‌بان Guan Zhen (۱۹۸۵-0۲-0۶)۶ فوریه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۱   باشگاه فوتبال جیانگسو سونینگ
۱۳ 2مدافع لیو جیانی (۱۹۸۷-0۶-۱۷)۱۷ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۲   باشگاه فوتبال جیانگسو سونینگ
۱۴ 3هافبک Wang Song (۱۹۸۳-۱۰-۱۲)۱۲ اکتبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۷   باشگاه فوتبال هانگژو گرین‌تاون
۱۵ 3هافبک Yu Tao (۱۹۸۱-۱۰-۱۵)۱۵ اکتبر ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۸   باشگاه فوتبال شانگهای گرینلند شنهوآ
۱۶ 3هافبک Huang Bowen (۱۹۸۷-0۷-۱۳)۱۳ ژوئیه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۵   باشگاه فوتبال بیجینگ گوان
۱۷ 2مدافع ژانگ لینپنگ (۱۹۸۹-0۵-0۹)۹ ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱۴   باشگاه فوتبال گوانگ‌ژو اورگراند تائوبائو
۱۸ 4مهاجم گائو لین (۱۹۸۶-0۲-۱۴)۱۴ فوریه ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۴۱   باشگاه فوتبال گوانگ‌ژو اورگراند تائوبائو
۱۹ 3هافبک Yang Hao (۱۹۸۳-0۸-۱۹)۱۹ اوت ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۲۲   باشگاه فوتبال بیجینگ گوان
۲۰ 2مدافع Rong Hao (۱۹۸۷-0۴-0۷)۷ آوریل ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲۶   باشگاه فوتبال هانگژو گرین‌تاون
۲۱ 3هافبک یوهای (۱۹۸۷-0۶-0۴)۴ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۹   باشگاه فوتبال بیجینگ رن
۲۲ 1دروازه‌بان زنگ چنگ (۱۹۸۷-0۱-0۸)۸ ژانویه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۹   باشگاه فوتبال هنان جیانیه
۲۳ 2مدافع Li Jianbin (۱۹۸۹-0۱-۱۹)۱۹ ژانویه ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۰   Chengdu Blades


گروه Bویرایش

ژاپنویرایش

سرمربی:   آلبرتو زاکرونی

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان یجی کاواشیما (۱۹۸۳-0۳-۲۰)۲۰ مارس ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱۶   باشگاه فوتبال لیرسه
۲ 2مدافع ماساهیکو اینوها (۱۹۸۵-0۸-۲۸)۲۸ اوت ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۰   باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز
۳ 2مدافع دایکی یواماسا (۱۹۸۲-0۱-۳۰)۳۰ ژانویه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۴   باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز
۴ 2مدافع یاسویوکی کونو (۱۹۸۳-0۱-۲۵)۲۵ ژانویه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۴۰   باشگاه فوتبال توکیو
۵ 2مدافع یوتو ناگاتومو (۱۹۸۶-0۹-۱۲)۱۲ سپتامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۴   باشگاه فوتبال چزنا
۶ 2مدافع آتسوتو اوچیدا (۱۹۸۸-0۳-۲۷)۲۷ مارس ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۳۴   باشگاه فوتبال شالکه ۰۴
۷ 3هافبک یاسوهیتو اندو (۱۹۸۰-0۱-۲۸)۲۸ ژانویه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۱۰۰   باشگاه فوتبال گامبا اوساکا
۸ 4مهاجم دایسوکه ماتسوی (۱۹۸۱-0۵-۱۱)۱۱ ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۲۹   Tom Tomsk
۹ 4مهاجم شینجی اوکازاکی (۱۹۸۶-0۴-۱۶)۱۶ آوریل ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۵   باشگاه فوتبال شیمیزو اس-پالس
۱۰ 3هافبک شینجی کاگاوا (۱۹۸۹-0۳-۱۷)۱۷ مارس ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱۷   باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند
۱۱ 4مهاجم ریویچی مادا (۱۹۸۱-۱۰-0۹)۹ اکتبر ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۷   باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا
۱۲ 2مدافع ریوتا موریواکی (۱۹۸۶-0۴-0۶)۶ آوریل ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۰   باشگاه فوتبال سانفریس هیروشیما
۱۳ 3هافبک هاجیمه هوسوگای (۱۹۸۶-0۶-۱۰)۱۰ ژوئن ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳   باشگاه فوتبال آگسبورگ
۱۴ 3هافبک جونگو فوجیموتو (۱۹۸۴-0۳-۲۴)۲۴ مارس ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۶   باشگاه فوتبال شیمیزو اس-پالس
۱۵ 3هافبک تاکویا هوندا (۱۹۸۵-0۴-۱۷)۱۷ آوریل ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۰   باشگاه فوتبال شیمیزو اس-پالس
۱۶ 3هافبک یوسوکه کاشیواگی (۱۹۸۷-۱۲-۱۵)۱۵ دسامبر ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱   باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز
۱۷ 3هافبک ماکوتو هاسبه (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۴-0۱-۱۸)۱۸ ژانویه ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۷   باشگاه فوتبال وولفسبورگ
۱۸ 3هافبک کیسوکه هوندا (۱۹۸۶-0۶-۱۳)۱۳ ژوئن ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۲۳   باشگاه فوتبال زسکا مسکو
۱۹ 4مهاجم تاداناری لی (۱۹۸۵-۱۲-۱۹)۱۹ دسامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۰   باشگاه فوتبال سانفریس هیروشیما
۲۰ 2مدافع میتسورو ناگاتا (۱۹۸۳-0۴-0۶)۶ آوریل ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱   باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز
۲۱ 1دروازه‌بان شوساکو نیشیکاوا (۱۹۸۶-0۶-۱۸)۱۸ ژوئن ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳   باشگاه فوتبال سانفریس هیروشیما
۲۲ 2مدافع مایا یوشیدا (۱۹۸۸-0۸-۲۴)۲۴ اوت ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۱   باشگاه فوتبال فنلو
۲۳ 1دروازه‌بان شویچی گوندا (۱۹۸۹-0۳-0۳)۳ مارس ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱   باشگاه فوتبال توکیو


اردنویرایش

سرمربی:   عدنان حمد

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان عامر شفیع (۱۹۸۲-0۲-۱۴)۱۴ فوریه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۶۷   باشگاه ورزشی الوحدات
۲ 2مدافع Mohammad Muneer (۱۹۸۲-0۴-۱۷)۱۷ آوریل ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۴۱   باشگاه فوتبال تشرین سوریه
۳ 2مدافع سلیمان السلمان (۱۹۸۷-0۶-۲۷)۲۷ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۷   Al-Ramtha
۴ 3هافبک بها عبدالرحمن (۱۹۸۷-0۱-0۵)۵ ژانویه ۱۹۸۷ (۲۴ سال) ۲۶   باشگاه الفیصلی (امان)
۵ 2مدافع محمد الدمیری (۱۹۸۷-0۸-۳۰)۳۰ اوت ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۶   باشگاه ورزشی الوحدات
۶ 3هافبک سعید مرجان (۱۹۹۰-0۲-۱۰)۱۰ فوریه ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۲   Al-Arabi
۷ 3هافبک Amer Deeb (۱۹۸۰-0۲-0۴)۴ فوریه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۷۹   باشگاه ورزشی الوحدات
۸ 2مدافع Bashar Bani Yaseen (۱۹۷۷-۱۱-0۱)۱ نوامبر ۱۹۷۷ (۳۳ سال) ۸۷   Al-Jazeera
۹ 4مهاجم عدی الصیفی (۱۹۸۶-0۴-۲۶)۲۶ آوریل ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۲   Alki Larnaca
۱۰ 4مهاجم Mo'ayyad Abu Keshek (۱۹۸۳-0۶-۱۶)۱۶ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱۸   باشگاه الفیصلی (امان)
۱۱ 3هافبک Ra'ed Al-Nawateer (۱۹۸۸-0۵-0۵)۵ ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۲۸   Al-Jazeera
۱۲ 1دروازه‌بان لوی العمایره (۱۹۷۷-۱۱-۳۰)۳۰ نوامبر ۱۹۷۷ (۳۳ سال) ۳۱   باشگاه الفیصلی (امان)
۱۳ 4مهاجم حمزه الدردور (۱۹۹۱-0۵-۱۲)۱۲ ۱۹۹۱ (۱۹ سال) ۲   Al-Ramtha
۱۴ 4مهاجم عبدالله ذیب (۱۹۸۷-0۳-0۳)۳ مارس ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۴۲   Shabab Al-Ordon
۱۵ 3هافبک Shadi Abu Hash'hash (۱۹۸۱-0۱-۲۰)۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۱۴   باشگاه فوتبال التعاون عربستان سعودی
۱۶ 2مدافع Basem Fat'hi (۱۹۸۲-0۹-0۱)۱ سپتامبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۵۱   باشگاه ورزشی الوحدات
۱۷ 2مدافع حاتم عقل (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۷۸-0۶-۲۱)۲۱ ژوئن ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۹۱   باشگاه فوتبال الرائد عربستان سعودی
۱۸ 3هافبک Hassan Abdel-Fattah (۱۹۸۲-0۸-۱۷)۱۷ اوت ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۵۵   باشگاه ورزشی الوحدات
۱۹ 2مدافع انس بنی یاسین (۱۹۸۸-۱۱-۲۹)۲۹ نوامبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۳۰   باشگاه فوتبال نجران عربستان سعودی
۲۰ 3هافبک Alaa' Al-Shaqran (۱۹۸۸-0۴-۲۱)۲۱ آوریل ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۶   Shabab Al-Ordon
۲۱ 3هافبک Ahmad Abdel-Halim (۱۹۸۶-0۹-۱۴)۱۴ سپتامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۲۴   باشگاه ورزشی الوحدات
۲۲ 1دروازه‌بان Moataz Yaseen (۱۹۸۲-۱۱-0۳)۳ نوامبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۴   Shabab Al-Ordon
۲۳ 3هافبک Anas Hijah (۱۹۸۸-0۷-۱۳)۱۳ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۷   باشگاه الفیصلی (امان)


عربستان سعودیویرایش

سرمربی:   José Peseiro (پس از بازی اول اخراج و ناصر الجوهر جایگزین او شد)

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان ولید عبدالله (۱۹۸۶-0۴-۱۹)۱۹ آوریل ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۴   باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی
۲ 2مدافع عبدالله الشهیل (۱۹۸۵-0۱-۲۲)۲۲ ژانویه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۲۸   باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی
۳ 2مدافع اسامه هوساوی (۱۹۸۴-0۳-۳۱)۳۱ مارس ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۵۴   باشگاه فوتبال الهلال
۴ 2مدافع حمد المنتشری (۱۹۸۲-0۶-۲۲)۲۲ ژوئن ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۵۴   باشگاه فوتبال الاتحاد
۵ 2مدافع اسامه المولد (۱۹۸۴-0۵-۱۶)۱۶ ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۸   باشگاه فوتبال الاتحاد
۶ 3هافبک احمد عطیف (۱۹۸۵-0۴-۱۴)۱۴ آوریل ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۳۰   باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی
۷ 2مدافع کامل الموسی (۱۹۸۲-0۸-۲۹)۲۹ اوت ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۱۲   باشگاه فوتبال الاهلی عربستان سعودی
۸ 3هافبک مناف ابو شقیر (۱۹۸۰-0۲-0۵)۵ فوریه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۴   باشگاه فوتبال الاتحاد
۹ 4مهاجم نایف هزازی (۱۹۸۹-0۱-۱۱)۱۱ ژانویه ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱۴   باشگاه فوتبال الاتحاد
۱۰ 3هافبک محمد الشلهوب (۱۹۸۰-۱۲-0۸)۸ دسامبر ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۶۸   باشگاه فوتبال الهلال
۱۱ 4مهاجم ناصر الشمرانی (۱۹۸۳-۱۱-۲۳)۲۳ نوامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۲۸   باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی
۱۲ 2مدافع مشعل السعید (۱۹۸۳-0۷-۱۸)۱۸ ژوئیه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۶   باشگاه فوتبال الاتحاد
۱۳ 3هافبک معتز الموسی (۱۹۸۷-0۸-0۶)۶ اوت ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱   باشگاه فوتبال الاهلی عربستان سعودی
۱۴ 2مدافع سعود کریری (۱۹۸۰-0۶-0۸)۸ ژوئن ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۴۶   باشگاه فوتبال الاتحاد
۱۵ 4مهاجم عبده عطیف (۱۹۸۴-0۴-0۲)۲ آوریل ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۵۰   باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی
۱۶ 3هافبک عبدالعزیز الدوسری (بازیکن فوتبال) (۱۹۸۹-۱۰-۱۱)۱۱ اکتبر ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۶   باشگاه فوتبال الهلال
۱۷ 3هافبک تیسیر الجاسم (۱۹۸۴-0۷-۲۵)۲۵ ژوئیه ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۵۲   باشگاه فوتبال الاهلی عربستان سعودی
۱۸ 4مهاجم نواف عابد (۱۹۹۰-0۱-۲۶)۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۶   باشگاه فوتبال الهلال
۱۹ 3هافبک محمد مسعد (۱۹۸۳-0۲-۱۷)۱۷ فوریه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۰   باشگاه فوتبال الاهلی عربستان سعودی
۲۰ 4مهاجم یاسر القحطانی (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۲-۱۰-۱۰)۱۰ اکتبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۹۲   باشگاه فوتبال الهلال
۲۱ 1دروازه‌بان مبروک زاید (۱۹۷۹-۱۱-0۲)۲ نوامبر ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۳۶   باشگاه فوتبال الاتحاد
۲۲ 1دروازه‌بان حسین شیعان (۱۹۸۹-0۵-۲۳)۲۳ ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۰   باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی
۲۳ 4مهاجم مهند عسیری (۱۹۸۹-0۱-0۸)۸ ژانویه ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱۶   باشگاه فوتبال الوحده عربستان سعودی


سوریهویرایش

سرمربی:   Valeriu Tiţa

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان مصعب بلحوس (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۳-۱۰-0۵)۵ اکتبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۷۲   باشگاه فوتبال الکرامه سوریه
۲ 2مدافع بلال عبدالدایم (۱۹۸۳-0۶-0۱)۱ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۲۴   باشگاه فوتبال الکرامه سوریه
۳ 2مدافع علی دیاب (بازیکن) (۱۹۸۲-0۵-۲۳)۲۳ ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۸۰   باشگاه فوتبال الشرطه دمشق
۴ 2مدافع جهاد الباعور (۱۹۸۷-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۸۷ (۲۴ سال) ۲   الجیش سوریه
۵ 3هافبک فراس اسماعیل (۱۹۸۳-0۱-0۳)۳ ژانویه ۱۹۸۳ (۲۸ سال) ۷۰   الجیش سوریه
۶ 3هافبک جهاد الحسین (۱۹۸۲-0۷-۳۰)۳۰ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۷۲   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۷ 3هافبک عبدالرزاق الحسین (۱۹۸۶-0۹-۱۵)۱۵ سپتامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۳   باشگاه فوتبال الکرامه سوریه
۸ 3هافبک طه دیاب (۱۹۹۰-0۷-۲۳)۲۳ ژوئیه ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۵   باشگاه فوتبال الاتحاد سوریه
۹ 3هافبک قصی حبیب (۱۹۸۷-0۴-۱۵)۱۵ آوریل ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۵   باشگاه فوتبال الشرطه دمشق
۱۰ 4مهاجم فراس الخطیب (۱۹۸۳-0۶-0۹)۹ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۴۹   باشگاه ورزشی القادسیه کویت
۱۱ 3هافبک عادل عبدالله (۱۹۸۴-0۱-۱۲)۱۲ ژانویه ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۲۹   باشگاه فوتبال الکرامه سوریه
۱۲ 4مهاجم محمد زینو (۱۹۸۳-0۲-0۵)۵ فوریه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۴۵   باشگاه فوتبال الکرامه سوریه
۱۳ 2مدافع ندیم صباغ (۱۹۸۵-0۸-0۴)۴ اوت ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۵   الجیش سوریه
۱۴ 3هافبک وائل عیان (۱۹۸۵-0۴-0۹)۹ آوریل ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۴۳   باشگاه فوتبال الفیصلی عربستان سعودی
۱۵ 2مدافع احمد الصالح (بازیکن فوتبال) (۱۹۹۰-0۵-۲۰)۲۰ ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۰   الجیش سوریه
۱۶ 1دروازه‌بان Radwan Al Azhar (۱۹۷۹-0۵-۱۲)۱۲ ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۲۵   باشگاه ورزشی المجد
۱۷ 2مدافع عبدالقادر دکه (۱۹۸۵-0۱-۱۰)۱۰ ژانویه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۳۷   باشگاه فوتبال الاتحاد سوریه
۱۸ 4مهاجم عبدالفتاح الآغا (۱۹۸۴-0۸-0۱)۱ اوت ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۲   Wadi Degla
۱۹ 4مهاجم سنحاریب ملکی (۱۹۸۴-0۳-0۱)۱ مارس ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۷   باشگاه فوتبال لوکرن اوست والاندرن
۲۰ 3هافبک لویی شنکو (۱۹۷۹-۱۱-۲۹)۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۷   AaB
۲۱ 2مدافع برهان صهیونی (۱۹۸۶-0۴-0۷)۷ آوریل ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۹   الجیش سوریه
۲۲ 1دروازه‌بان عدنان الحافظ (۱۹۸۴-0۴-۲۳)۲۳ آوریل ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳   باشگاه ورزشی الوحده سوریه
۲۳ 3هافبک سامر عوض (۱۹۸۲-0۲-0۹)۹ فوریه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۱۱   باشگاه ورزشی المجد


گروه Cویرایش

کره جنوبیویرایش

سرمربی: چو کوانگ-رایه

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان جونگ سونگ-ریونگ (۱۹۸۵-0۱-0۴)۴ ژانویه ۱۹۸۵ (۲۶ سال) ۲۴   باشگاه فوتبال سوون سامسونگ
۲ 2مدافع Choi Hyo-Jin (۱۹۸۳-0۸-۱۸)۱۸ اوت ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱۰   Sangju Sangmu Phoenix
۳ 2مدافع Hwang Jae-Won (۱۹۸۱-0۴-۱۳)۱۳ آوریل ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۴   باشگاه فوتبال سوون سامسونگ
۴ 2مدافع کو یانگ هیانگ (۱۹۸۳-۱۱-0۳)۳ نوامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۹   باشگاه ورزشی الریان
۵ 2مدافع کواک تائه-هوی (۱۹۸۱-0۷-0۸)۸ ژوئیه ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۱۶   Kyoto Sanga F.C.
۶ 3هافبک Lee Yong-Rae (۱۹۸۶-0۴-۱۷)۱۷ آوریل ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۱   باشگاه فوتبال سوون سامسونگ
۷ 3هافبک پارک جی سونگ (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۱-0۲-۲۵)۲۵ فوریه ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۹۵   باشگاه فوتبال منچستر یونایتد
۸ 3هافبک Yoon Bit-Garam (۱۹۹۰-0۵-0۷)۷ ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۳   باشگاه فوتبال جیونگنام
۹ 4مهاجم Yoo Byung-Soo (۱۹۸۸-0۳-۲۶)۲۶ مارس ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۲   باشگاه فوتبال اینچئون یونایتد
۱۰ 4مهاجم جی دونگ-وون (۱۹۹۱-0۵-۲۸)۲۸ ۱۹۹۱ (۱۹ سال) ۱   باشگاه فوتبال چونام دراگونز
۱۱ 3هافبک سون هیونگ-مین (۱۹۹۲-0۷-0۸)۸ ژوئیه ۱۹۹۲ (۱۸ سال) ۱   باشگاه فوتبال هامبورگ
۱۲ 2مدافع لی یانگ پایو (۱۹۷۷-0۴-۲۳)۲۳ آوریل ۱۹۷۷ (۳۳ سال) ۱۲۱   باشگاه فوتبال الهلال
۱۳ 3هافبک کو جاچئول (۱۹۸۹-0۲-۲۷)۲۷ فوریه ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱۰   باشگاه فوتبال ججو یونایتد
۱۴ 2مدافع لی یونگ سو (۱۹۸۰-0۱-0۸)۸ ژانویه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۳۳   باشگاه ورزشی السد
۱۵ 2مدافع هونگ جئونگ-هو (بازیکن فوتبال) (۱۹۸۹-0۸-۱۲)۱۲ اوت ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۳   باشگاه فوتبال ججو یونایتد
۱۶ 3هافبک کی سونگ-یونگ (۱۹۸۹-0۱-۲۴)۲۴ ژانویه ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۳۰   باشگاه فوتبال سلتیک
۱۷ 3هافبک لی چونگ-یونگ (۱۹۸۸-0۷-0۲)۲ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۳۱   باشگاه فوتبال بولتون واندررز
۱۸ 3هافبک کیم بو-کیونگ (۱۹۸۹-۱۰-0۶)۶ اکتبر ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۸   باشگاه فوتبال سرزو اوساکا
۱۹ 3هافبک یئوم کی هون (۱۹۸۳-0۳-۳۰)۳۰ مارس ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۹   باشگاه فوتبال سوون سامسونگ
۲۰ 4مهاجم کیم شین-ووک (۱۹۸۸-0۴-۱۴)۱۴ آوریل ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۳   باشگاه فوتبال اولسان هیوندای
۲۱ 1دروازه‌بان کیم یانگ دائه (۱۹۷۹-۱۰-۱۱)۱۱ اکتبر ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۲۱   باشگاه فوتبال سئول
۲۲ 2مدافع چا دو ری (۱۹۸۰-0۷-۲۵)۲۵ ژوئیه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۵۲   باشگاه فوتبال سلتیک
۲۳ 1دروازه‌بان کیم جین-هیون (بازیکن فوتبال) (۱۹۸۷-0۷-0۶)۶ ژوئیه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۰   باشگاه فوتبال سرزو اوساکا


استرالیاویرایش

سرمربی:   Holger Osieck

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان مارک شوارزر (۱۹۷۲-۱۰-0۶)۶ اکتبر ۱۹۷۲ (۳۸ سال) ۸۲   باشگاه فوتبال فولام
۲ 2مدافع لوکاس نیل (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۷۸-0۳-0۹)۹ مارس ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۶۳   باشگاه فوتبال گالاتاسرای
۳ 2مدافع دیوید کارنی (۱۹۸۳-۱۱-۳۰)۳۰ نوامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۲   باشگاه فوتبال بلکپول
۴ 3هافبک تیم کیهیل (۱۹۷۹-۱۲-0۶)۶ دسامبر ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۴۶   باشگاه فوتبال اورتون
۵ 3هافبک جیسون کولینا (۱۹۸۰-0۸-0۵)۵ اوت ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۵۶   باشگاه فوتبال گولدکوست یونایتد
۶ 2مدافع ساشا اوگننوفسکی (۱۹۷۹-0۴-0۳)۳ آوریل ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۱   باشگاه فوتبال سئونگنام
۷ 3هافبک برت امرتون (۱۹۷۹-0۲-۲۲)۲۲ فوریه ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۷۸   باشگاه فوتبال بلکبرن روورز
۸ 2مدافع لوک ویلکشیر (۱۹۸۱-۱۰-0۲)۲ اکتبر ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۵۰   باشگاه فوتبال دینامو مسکو
۹ 4مهاجم اسکات مک‌دونالد (۱۹۸۳-0۸-۲۱)۲۱ اوت ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۲۰   باشگاه فوتبال میدلزبرو
۱۰ 3هافبک هری کیول (۱۹۷۸-0۹-۲۲)۲۲ سپتامبر ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۴۷   باشگاه فوتبال گالاتاسرای
۱۱ 4مهاجم ناتان برنز (۱۹۸۸-0۷-۲۳)۲۳ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۵   باشگاه فوتبال آ. ا. ک آتن
۱۲ 1دروازه‌بان Nathan Coe (۱۹۸۴-0۶-0۱)۱ ژوئن ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۰   SønderjyskE
۱۳ 2مدافع جید نورث (۱۹۸۲-0۱-0۷)۷ ژانویه ۱۹۸۲ (۲۹ سال) ۳۱   باشگاه فوتبال ولینگتون فونیکس
۱۴ 3هافبک برت هولمن (۱۹۸۴-0۳-۲۷)۲۷ مارس ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۸   باشگاه فوتبال آزد آلکمار
۱۵ 3هافبک میله یدیناک (۱۹۸۴-0۸-0۳)۳ اوت ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۱۶   باشگاه ورزشی گنچلربیرلیغی
۱۶ 3هافبک کارل والری (۱۹۸۴-0۸-۱۴)۱۴ اوت ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۲۹   باشگاه فوتبال ساسوئولو
۱۷ 3هافبک مت مک‌کی (۱۹۸۳-0۱-۱۱)۱۱ ژانویه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۶   باشگاه فوتبال بریزبن رور
۱۸ 1دروازه‌بان برد جونز (بازیکن فوتبال) (۱۹۸۲-0۳-۱۹)۱۹ مارس ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۲   باشگاه فوتبال لیورپول
۱۹ 3هافبک تامی اور[۳] (۱۹۹۱-۱۲-۱۰)۱۰ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۹ سال) ۳   باشگاه فوتبال اوترخت
۲۰ 2مدافع متیو اشپیرانوویچ (۱۹۸۸-0۶-۲۷)۲۷ ژوئن ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۵   باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز
۲۱ 2مدافع Jonathan McKain (۱۹۸۲-0۹-۲۱)۲۱ سپتامبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۱۴   باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی
۲۲ 3هافبک نیل کیلکنی (۱۹۸۵-۱۲-۱۹)۱۹ دسامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۲   باشگاه فوتبال لیدز یونایتد
۲۳ 4مهاجم رابی کروز (۱۹۸۸-۱۰-0۵)۵ اکتبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۰   باشگاه فوتبال ملبورن ویکتوری


بحرینویرایش

سرمربی: Salman Sharida

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان Mahmood Abdulla (۱۹۸۰-0۶-0۱)۱ ژوئن ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۰   باشگاه ورزشی المحرق
۲ 2مدافع راشد الهوتی (۱۹۸۹-۱۲-۲۴)۲۴ دسامبر ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۶   East Riffa
۳ 2مدافع Abdulla Al Marzooqi (۱۹۸۰-۱۲-۱۲)۱۲ دسامبر ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۶۷   باشگاه ورزشی السیلیه
۴ 3هافبک عبدالله بابا فتای (۱۹۸۵-۱۱-0۲)۲ نوامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۲۷   Al-Ittihad Kalba
۵ 2مدافع Saleh Abdulhameed (۱۹۸۲-0۸-0۴)۴ اوت ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۵   باشگاه فوتبال النجمه بحرین
۶ 2مدافع Abbas Ayyad (۱۹۸۷-0۵-۱۱)۱۱ ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۳   Al-Ahli
۷ 3هافبک Hamad Rakea Al Anezi (۱۹۸۴-0۴-۲۲)۲۲ آوریل ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۱۷   باشگاه ورزشی الرفاع
۸ 4مهاجم جسی جان اوکوونوان (۱۹۸۵-۱۰-0۸)۸ اکتبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۴۳   باشگاه فوتبال اسکی‌شهراسپور
۹ 3هافبک Abdulwahab Al Malood (۱۹۹۰-0۶-0۷)۷ ژوئن ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۲   باشگاه ورزشی المحرق
۱۰ 3هافبک ولید الحیام (۱۹۸۸-۱۱-0۴)۴ نوامبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۱۰   باشگاه ورزشی المحرق
۱۱ 4مهاجم اسماعیل عبداللطیف (۱۹۸۶-0۹-0۵)۵ سپتامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۵۵   باشگاه ورزشی الرفاع
۱۲ 3هافبک فوزی عایش (۱۹۸۵-0۲-۲۷)۲۷ فوریه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۵۰   باشگاه ورزشی السیلیه
۱۳ 3هافبک محمود عبدالرحمن (۱۹۸۴-۱۱-۲۲)۲۲ نوامبر ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۴   باشگاه ورزشی الشمال
۱۴ 2مدافع سلمان عیسی (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۷۷-0۷-۱۲)۱۲ ژوئیه ۱۹۷۷ (۳۳ سال) ۱۰۱   باشگاه فوتبال العربی قطر
۱۵ 3هافبک عبدالله عمر (۱۹۸۷-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۸۷ (۲۴ سال) ۳۵   Neuchâtel Xamax
۱۶ 2مدافع Dawood Saad (۱۹۸۲-۱۲-0۶)۶ دسامبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۴   باشگاه ورزشی الرفاع
۱۷ 2مدافع حسین علی بابا (۱۹۸۲-0۲-۱۱)۱۱ فوریه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۶۳   باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی
۱۸ 3هافبک عبدالوهاب الصافی (۱۹۸۷-0۴-۱۳)۱۳ آوریل ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۴   Al-Ahli
۱۹ 3هافبک Mahmood Al Ajmi (۱۹۸۷-0۵-0۸)۸ ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۰   باشگاه ورزشی الرفاع
۲۰ 4مهاجم Abdulla Al-Dakeel (۱۹۸۵-0۶-0۳)۳ ژوئن ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۱۷   باشگاه ورزشی المحرق
۲۱ 1دروازه‌بان Ahmed Mushaima (۱۹۸۲-۱۲-۱۳)۱۳ دسامبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۰   Al Ahli
۲۲ 1دروازه‌بان Abbas Ahmed Khamis (۱۹۸۳-0۶-۱۳)۱۳ ژوئن ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱۰   Al-Ahli
۲۳ 2مدافع Ebrahim Al Mishkhas (۱۹۸۰-0۷-0۷)۷ ژوئیه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۱۴   باشگاه ورزشی المحرق


هندویرایش

سرمربی:   باب هوتون

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان Subrata Pal (۱۹۸۶-۱۲-۲۴)۲۴ دسامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۰   Pune
۲ 2مدافع Moirangthem Govin Singh (۱۹۸۸-0۱-0۳)۳ ژانویه ۱۹۸۸ (۲۳ سال) ۰   باشگاه فوتبال بنگال شرقی
۳ 2مدافع Nanjangud Shivananju Manju (۱۹۸۷-0۵-0۹)۹ ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲۲   باشگاه ورزشی موهان باگان
۴ 2مدافع Rakesh Masih (۱۹۸۷-0۳-۱۸)۱۸ مارس ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱   باشگاه ورزشی موهان باگان
۵ 2مدافع Anwar Ali (۱۹۸۴-0۹-۲۴)۲۴ سپتامبر ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۲۳   باشگاه فوتبال دمپو
۶ 3هافبک Baldeep Singh Junior (۱۹۸۷-0۱-۱۲)۱۲ ژانویه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲   JCT
۷ 3هافبک Pappachen Pradeep (۱۹۸۳-0۴-۲۸)۲۸ آوریل ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۷   Mumbai
۸ 3هافبک Renedy Singh (۱۹۷۹-0۶-۲۰)۲۰ ژوئن ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۵۵ بازیکن آزاد
۹ 4مهاجم Abhishek Yadav (۱۹۸۰-0۶-۱۰)۱۰ ژوئن ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۲۸   Mumbai
۱۰ 3هافبک Clifford Miranda (۱۹۸۲-0۷-۱۱)۱۱ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۱۹   باشگاه فوتبال دمپو
۱۱ 4مهاجم سونیل چتری (۱۹۸۴-0۸-0۳)۳ اوت ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۴۰   باشگاه فوتبال اسپورتینگ کانزاس‌سیتی
۱۲ 2مدافع Deepak Mondal (۱۹۷۹-۱۰-۱۳)۱۳ اکتبر ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۴۲   باشگاه ورزشی موهان باگان
۱۳ 1دروازه‌بان گورپریت سینگ ساندو (۱۹۹۲-0۲-0۳)۳ فوریه ۱۹۹۲ (۱۸ سال) ۰   AIFF XI
۱۴ 2مدافع Mahesh Gawli (۱۹۸۰-0۱-۲۳)۲۳ ژانویه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۵۶   باشگاه فوتبال دمپو
۱۵ 4مهاجم بایچونگ بوتیا (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۷۶-۱۲-۱۵)۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ (۳۴ سال) ۱۰۲   باشگاه فوتبال بنگال شرقی
۱۶ 3هافبک Mehrajuddin Wadoo (۱۹۸۴-0۲-۱۲)۱۲ فوریه ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۲۵   باشگاه فوتبال بنگال شرقی
۱۷ 2مدافع Irungbam Surkumar Singh (۱۹۸۳-0۳-۲۱)۲۱ مارس ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۴۴   باشگاه ورزشی موهان باگان
۱۸ 4مهاجم Mohammed Rafi (۱۹۸۲-0۵-۲۴)۲۴ ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۴   Churchill Brothers
۱۹ 2مدافع Gouramangi Singh (۱۹۸۵-0۱-۲۵)۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۳۰   Churchill Brothers
۲۰ 3هافبک Climax Lawrence (۱۹۷۹-0۱-۱۶)۱۶ ژانویه ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۵۱   باشگاه فوتبال دمپو
۲۱ 1دروازه‌بان Subhasish Roy Chowdhury (۱۹۸۶-۰۹-۲۷)۲۷ سپتامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۱   باشگاه فوتبال دمپو
۲۲ 3هافبک Syed Rahim Nabi ۱۴ دسامبر ۱۹۸۵ ‏(۳۴ سال) ۲۰   باشگاه فوتبال بنگال شرقی
۲۳ 3هافبک Steven Dias (۱۹۸۳-۱۲-۲۵)۲۵ دسامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۲   Churchill Brothers


گروه Dویرایش

کره شمالیویرایش

سرمربی: جو تانگ سوپ

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان ری مایان گوک (۱۹۸۶-0۹-0۹)۹ سپتامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۷   Pyongyang City
۲ 2مدافع چا جونگ هیوک (۱۹۸۵-0۹-۲۵)۲۵ سپتامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۳۷   Wil
۳ 2مدافع ری جون ایل (۱۹۸۷-0۸-۲۴)۲۴ اوت ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳۰   Sobaeksu
۴ 3هافبک پاک نام کو (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۸۵) (۱۹۸۵-0۷-0۲)۲ ژوئیه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۳۵   باشگاه فوتبال ۲۵ آوریل
۵ 2مدافع ری کوان چام (۱۹۸۵-0۹-0۴)۴ سپتامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۴۱   باشگاه فوتبال ۲۵ آوریل
۶ 3هافبک Choe Myong-Ho (۱۹۸۸-0۷-0۳)۳ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۵   Pyongyang City
۷ 3هافبک ریانگ یونگ-گی (۱۹۸۲-0۱-0۷)۷ ژانویه ۱۹۸۲ (۲۹ سال) ۱۰   Vegalta Sendai
۸ 2مدافع جی یون نام (۱۹۷۶-۱۱-۲۰)۲۰ نوامبر ۱۹۷۶ (۳۴ سال) ۳۲   باشگاه فوتبال ۲۵ آوریل
۹ 4مهاجم یون ته سه (۱۹۸۴-0۳-0۲)۲ مارس ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۲۷   باشگاه فوتبال بوخوم
۱۰ 4مهاجم هان یانگ جو (کاپیتان (فوتبال)) ۲۲ مهٔ ۱۹۸۲ ‏(۳۸ سال) ۶۹ بازیکن آزاد
۱۱ 3هافبک مون این‌گوک (۱۹۷۸-0۹-۲۹)۲۹ سپتامبر ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۴۵   باشگاه فوتبال ۲۵ آوریل
۱۲ 2مدافع جون کوانگ ایک (۱۹۸۸-0۴-0۵)۵ آوریل ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۱۱   Amrokgang
۱۳ 2مدافع پاک چل جین (۱۹۸۵-0۹-0۵)۵ سپتامبر ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۳۶   Amrokgang
۱۴ 2مدافع پاک نام کو (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۸۸) (۱۹۸۸-۱۰-0۳)۳ اکتبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۶   Amrokgang
۱۵ 3هافبک کیم یونگ جون (۱۹۸۳-0۷-۱۹)۱۹ ژوئیه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۸۶   Pyongyang City
۱۶ 4مهاجم Choe Kum-Chol (۱۹۸۷-0۲-0۹)۹ فوریه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۸   Rimyongsu
۱۷ 3هافبک آن یانگ هاک (۱۹۷۸-۱۰-۲۵)۲۵ اکتبر ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۳۰   باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول
۱۸ 1دروازه‌بان کیم میونگ گیل (۱۹۸۴-۱۰-۱۶)۱۶ اکتبر ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۱   Amrokgang
۱۹ 4مهاجم آن چول هیوک (۱۹۸۵-۰۶-۲۷)۲۷ ژوئن ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۱۹   Rimyongsu
۲۰ 2مدافع ری کوانگ هایاک (۱۹۸۷-0۴-۱۷)۱۷ آوریل ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۵   Kyonggongop
۲۱ 4مهاجم Pak Chol-Min (۱۹۸۸-۱۲-۱۰)۱۰ دسامبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۸   Rimyongsu
۲۲ 1دروازه‌بان ری کوانگ-ایل (۱۹۸۸-0۴-۱۳)۱۳ آوریل ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۰   Sobaeksu
۲۳ 3هافبک Kim Kuk-Jin (۱۹۸۹-0۱-0۵)۵ ژانویه ۱۹۸۹ (۲۲ سال) ۲   Wil


امارات متحدهٔ عربیویرایش

سرمربی:   سرچکو کاتانیتس

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان ماجد ناصر (۱۹۸۴-0۴-0۱)۱ آوریل ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۵۳   باشگاه فوتبال الوصل امارات
۲ 2مدافع خالد سبیل (۱۹۸۷-0۶-۲۲)۲۲ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۸   باشگاه الجزیره امارات
۳ 2مدافع محمد احمد (بازیکن فوتبال) (۱۹۸۹-0۴-۱۶)۱۶ آوریل ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۳   باشگاه فوتبال الشباب امارات
۴ 3هافبک سبیت خاطر (۱۹۸۰-0۲-۲۷)۲۷ فوریه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۹۹   باشگاه الجزیره امارات
۵ 3هافبک عامر عبدالرحمن (۱۹۸۹-0۷-0۳)۳ ژوئیه ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۶   باشگاه ورزشی بنی یاس
۶ 2مدافع فارس جمعه (۱۹۸۸-۱۲-۳۰)۳۰ دسامبر ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۲۶   باشگاه فوتبال العین
۷ 3هافبک علی الوهیبی (۱۹۸۳-۱۰-۲۷)۲۷ اکتبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۳   باشگاه فوتبال العین
۸ 2مدافع حمدان الکمالی (۱۹۸۹-0۵-0۲)۲ ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱۵   باشگاه فوتبال الوحده امارات
۹ 4مهاجم محمد سعید الشحی (۱۹۸۸-0۳-۲۸)۲۸ مارس ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۴۵   باشگاه فوتبال الوحده امارات
۱۰ 4مهاجم اسماعیل مطر (۱۹۸۳-0۴-0۷)۷ آوریل ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۸۸   باشگاه فوتبال الوحده امارات
۱۱ 4مهاجم احمد خلیل (۱۹۹۱-0۶-0۸)۸ ژوئن ۱۹۹۱ (۱۹ سال) ۱۷   باشگاه فوتبال شباب الاهلی امارات
۱۲ 1دروازه‌بان عبید الطویله (۱۹۷۹-0۸-۲۶)۲۶ اوت ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۵   باشگاه فوتبال شباب الاهلی امارات
۱۳ 3هافبک ذیاب عوانه (۱۹۹۰-0۴-0۸)۸ آوریل ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۵   باشگاه ورزشی بنی یاس
۱۴ 2مدافع ولید عباس (۱۹۸۵-0۶-۱۱)۱۱ ژوئن ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۱۸   باشگاه فوتبال الشباب امارات
۱۵ 3هافبک اسماعیل الحمادی (۱۹۸۸-0۷-0۱)۱ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۲۷   باشگاه فوتبال شباب الاهلی امارات
۱۶ 3هافبک عامر مبارک (۱۹۸۷-۱۲-۲۷)۲۷ دسامبر ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳۲   باشگاه فوتبال النصر امارات
۱۷ 2مدافع یوسف جابر (۱۹۸۵-0۲-۲۵)۲۵ فوریه ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۲۸   باشگاه ورزشی بنی یاس
۱۸ 2مدافع عبدالله موسی البلوشی (۱۹۸۷-0۲-۲۳)۲۳ فوریه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳   باشگاه الجزیره امارات
۱۹ 4مهاجم سعید الکاس (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۷۶-0۲-۲۰)۲۰ فوریه ۱۹۷۶ (۳۴ سال) ۶۰   باشگاه فوتبال الوصل امارات
۲۰ 4مهاجم سعید الکثیری (۱۹۸۸-0۳-۲۸)۲۸ مارس ۱۹۸۸ (۲۲ سال) ۳   باشگاه فوتبال الوحده امارات
۲۱ 2مدافع محمود خمیس (۱۹۸۷-۱۰-۲۸)۲۸ اکتبر ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۰   باشگاه فوتبال الوحده امارات
۲۲ 1دروازه‌بان علی خصیف (۱۹۸۷-0۶-0۹)۹ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳   باشگاه الجزیره امارات
۲۳ 4مهاجم عمر عبدالرحمان (۱۹۹۱-0۹-۲۰)۲۰ سپتامبر ۱۹۹۱ (۱۹ سال) ۳   باشگاه فوتبال العین


عراقویرایش

سرمربی:   ولفگانگ سیدکا

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان علی مطشر (۱۹۸۹-0۶-۱۱)۱۱ ژوئن ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۴   باشگاه ورزشی الطلبه عراق
۲ 2مدافع محمدعلی کریم (۱۹۸۶-0۶-۲۵)۲۵ ژوئن ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۲۳   باشگاه ورزشی الزورا
۳ 2مدافع باسم عباس (۱۹۸۲-0۷-0۱)۱ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۷۰   باشگاه فوتبال کونیااسپور
۴ 3هافبک قصی منیر (۱۹۸۱-0۴-۱۲)۱۲ آوریل ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۶۰   باشگاه ورزشی القطر
۵ 3هافبک نشأت اکرم (۱۹۸۴-0۹-۱۲)۱۲ سپتامبر ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۹۶   باشگاه ورزشی الوکره
۶ 3هافبک سعد عبدالامیر (۱۹۹۲-0۱-۱۹)۱۹ ژانویه ۱۹۹۲ (۱۸ سال) ۹   باشگاه ورزشی الکرخ
۷ 4مهاجم عماد رضا (۱۹۸۲-0۷-۲۴)۲۴ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۸۹   باشگاه فوتبال شاهین بوشهر
۸ 3هافبک سامر سعید (۱۹۸۷-0۷-0۱)۱ ژوئیه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲۰   Al-Ahly Tripoli
۹ 4مهاجم مصطفی کریم (۱۹۸۷-0۷-۲۱)۲۱ ژوئیه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲۶   باشگاه ورزشی السیلیه
۱۰ 4مهاجم یونس محمود (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۳-0۳-0۲)۲ مارس ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۸۶   باشگاه ورزشی الغرافه
۱۱ 3هافبک هوار ملا محمد (۱۹۸۱-0۶-0۱)۱ ژوئن ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۹۵   باشگاه فوتبال استقلال تهران
۱۲ 1دروازه‌بان محمد قاصد (۱۹۸۶-۱۲-۱۰)۱۰ دسامبر ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۳۰   باشگاه ورزشی اربیل
۱۳ 3هافبک کرار جاسم (۱۹۸۷-0۶-۱۱)۱۱ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۳۳   باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز
۱۴ 2مدافع سلام شاکر (۱۹۸۶-0۷-۳۱)۳۱ ژوئیه ۱۹۸۶ (۲۴ سال) ۲۷   باشگاه ورزشی الخور
۱۵ 2مدافع علی رحیمه (۱۹۸۵-0۸-0۸)۸ اوت ۱۹۸۵ (۲۵ سال) ۶۱   باشگاه ورزشی الوکره
۱۶ 2مدافع سامال سعید (۱۹۸۶-0۱-0۷)۷ ژانویه ۱۹۸۶ (۲۵ سال) ۳۲   باشگاه فوتبال نجف
۱۷ 4مهاجم علا عبدالزهره (۱۹۸۷-۱۲-۲۲)۲۲ دسامبر ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۲۷   باشگاه ورزشی الخریطیات
۱۸ 3هافبک مهدی کریم (۱۹۸۳-۱۲-۱۰)۱۰ دسامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۸۳   باشگاه ورزشی اربیل
۱۹ 3هافبک احمد ایاد (۱۹۸۹-0۱-0۱)۱ ژانویه ۱۹۸۹ (۲۲ سال) ۱۵   باشگاه فوتبال نیروی هوایی عراق
۲۰ 3هافبک مثنی خالد (۱۹۸۹-0۶-۱۴)۱۴ ژوئن ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۱۰   باشگاه فوتبال نیروی هوایی عراق
۲۱ 2مدافع احمد ابراهیم خلف (۱۹۹۲-0۲-۲۵)۲۵ فوریه ۱۹۹۲ (۱۸ سال) ۳   باشگاه ورزشی اربیل
۲۲ 1دروازه‌بان حیدر رعد (۱۹۹۱-0۴-۲۷)۲۷ آوریل ۱۹۹۱ (۱۹ سال) ۱   باشگاه ورزشی الکرخ
۲۳ 2مدافع سعد عطیه (۱۹۸۷-0۲-۲۶)۲۶ فوریه ۱۹۸۷ (۲۳ سال) ۱۶   باشگاه ورزشی اربیل


ایرانویرایش

سرمربی: افشین قطبی

شماره جایگاه بازیکن تاریخ تولد/سن بازی‌های ملی باشگاه
۱ 1دروازه‌بان سید مهدی رحمتی (۱۹۸۳-۰۲-۰۲)۲ فوریه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۵۶   باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان
۲ 2مدافع خسرو حیدری (۱۹۸۳ -0۹-۱۴)۱۴ سپتامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۲۲   باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان
۳ 2مدافع فرشید طالبی (۱۹۸۱-0۸-۲۴)۲۴ اوت ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۱   باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان
۴ 2مدافع سید جلال حسینی (۱۹۸۲-0۲-0۳)۳ فوریه ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۵۶   باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان
۵ 2مدافع هادی عقیلی (۱۹۸۱-0۱-۱۵)۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۴۹   باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان
۶ 3هافبک جواد نکونام (کاپیتان (فوتبال)) (۱۹۸۰-0۹-0۷)۷ سپتامبر ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۱۲۲   باشگاه فوتبال اوساسونا
۷ 4مهاجم غلامرضا رضایی (۱۹۸۴-0۸-0۶)۶ اوت ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۴   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۸ 3هافبک مسعود شجاعی (۱۹۸۴-0۶-0۹)۹ ژوئن ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۳۵   باشگاه فوتبال اوساسونا
۹ 4مهاجم محمدرضا خلعتبری (۱۹۸۳-0۹-۱۴)۱۴ سپتامبر ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۳۲   باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان
۱۰ 4مهاجم کریم انصاری‌فرد (۱۹۹۰-0۴-0۳)۳ آوریل ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۹   باشگاه فوتبال سایپا تهران
۱۱ 2مدافع احسان حاج‌صفی (۱۹۹۰-0۲-۲۵)۲۵ فوریه ۱۹۹۰ (۲۰ سال) ۳۰   باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان
۱۲ 1دروازه‌بان ابراهیم میرزاپور (۱۹۷۸-۰۹-۱۶)۱۶ سپتامبر ۱۹۷۸ (۳۲ سال) ۷۵   باشگاه فوتبال پیکان تهران
۱۳ 2مدافع محسن بنگر (۱۹۷۹-0۷-0۶)۶ ژوئیه ۱۹۷۹ (۳۱ سال) ۱۲   باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان
۱۴ 3هافبک آندرانیک تیموریان (۱۹۸۳-0۳-0۶)۶ مارس ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۵۱   باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز
۱۵ 3هافبک قاسم حدادی‌فر (۱۹۸۳-0۷-۱۲)۱۲ ژوئیه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱   باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان
۱۶ 4مهاجم رضا نوروزی (۱۹۸۲-0۹-۲۱)۲۱ سپتامبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۰   باشگاه فوتبال فولاد خوزستان
۱۷ 3هافبک محمد نوری (بازیکن فوتبال) (۱۹۸۳-0۱-0۹)۹ ژانویه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۱۴   باشگاه فوتبال پرسپولیس
۱۸ 3هافبک پژمان نوری (۱۹۸۰-0۷-۱۳)۱۳ ژوئیه ۱۹۸۰ (۳۰ سال) ۳۰   باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی
۱۹ 4مهاجم محمد غلامی (۱۹۸۳-0۲-۱۳)۱۳ فوریه ۱۹۸۳ (۲۷ سال) ۸   باشگاه فوتبال استیل‌آذین تهران
۲۰ 2مدافع محمد نصرتی (۱۹۸۱-0۱-۱۰)۱۰ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ سال) ۷۴   باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز
۲۱ 4مهاجم آرش افشین (۱۹۸۹-0۱-۲۱)۲۱ ژانویه ۱۹۸۹ (۲۱ سال) ۰   باشگاه فوتبال فولاد خوزستان
۲۲ 1دروازه‌بان شهاب گردان (۱۹۸۴-0۵-۲۲)۲۲ ۱۹۸۴ (۲۶ سال) ۰   باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان
۲۳ 3هافبک ایمان مبعلی (۱۹۸۲-۱۱-0۳)۳ نوامبر ۱۹۸۲ (۲۸ سال) ۵۶   باشگاه فوتبال استقلال تهران


پانویسویرایش

 • "China squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Kuwait squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2011-1-7.
 • "Qatar squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2011-1-7.
 • "Uzbekistan squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Japan squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Jordan squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Saudi Arabia squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Syria squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Regulations"
 • "Australia squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Bahrain squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "India squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Korea Republic squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "DPR Korea squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Iran squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "Iraq squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.
 • "United Arab Emirates squad". The-AFC.com'. Asian Football Confederation. Retrieved 2010-12-30.

منابعویرایش