تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y)

تک گروه J-M304 یا J*,[Phylogenetics ۱] یک تک‌گروه کروموزوم Y است. باور بر این است که این تک گروه در آسیای غربی تکامل پیدا کرده‌است.[۲] در دوران نوسنگی این کلاد از آنجا بیشتر به آفریقای شمالی، شاخ آفریقا، سقطرا، قفقاز، اروپای جنوب شرقی، آسیای مرکزی، ایران، پاکستان و غرب هند پراکنده شده‌است.

تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y)
Haplogrupo J (Y-DNA).png
مبدأ زمانی ممکن۴۸٬۰۰۰ سال قبل[۱]
مبدأ مکانی ممکنآسیای غربی
نیاIJ
اولادJ-M172، J-M267
موتاسیون‌های تعریف کنندهM304/Page16/PF4609, 12f2.1

تک گروه J-M304 به دو سابکلاد (شاخه) اصلی تقسیم می‌شود، J-M267 و J-M172.

توزیع

کشور/منطقه نمونه برداری N J-M267 J-M172 کل J مطالعه
الجزایر وهران، الجزایر 102 22.5 4.9 27.4 Robino ۲۰۰۸
آلبانی تیرانا 30 20.0 Bosch ۲۰۰۶
آلبانی 55 23.6 Battaglia ۲۰۰۸
بوسنی صربها 81 9.9 Battaglia ۲۰۰۸
قفقاز مردم چچن 330 20.9 56.7 77.6 Balanovsky ۲۰۱۱
قفقاز مردم اینگوش 143 2.8 88.8 91.6 Balanovsky ۲۰۱۱
چین اویغورها 50 0 34.0 34.0 Shou ۲۰۱۰
چین ازبک‌ها 23 0 30.4 34.7 Shou ۲۰۱۰
چین تاجیک‌ها 31 0 16.1 16.1 Shou ۲۰۱۰
قبرس 164 9.6 12.9 22.5 El-Sibai 2009[۳]
مصر 124 19.8 7.6 27.4 El-Sibai ۲۰۰۹
یونان کرت/هراکلیون 104 1.9 44.2 46.1 Martinez ۲۰۰۷
یونان کرت 143 3.5 35 38.5 El-Sibai ۲۰۰۹
یونان 154 1.9 18.1 20 El-Sibai ۲۰۰۹
هند Iraqi Biradari 112 32 43.2 75.2 El-Sibai ۲۰۰۹
ایران 92 3.2 25 28.2 El-Sibai ۲۰۰۹
عراق مردم عرب، آرامیان، آشوری‌ها، صابئه 117 33.1 25.1 58.2 El-Sibai ۲۰۰۹
اسرائیل عکا 101 39.2 18.6 57.8 El-Sibai ۲۰۰۹
ایتالیا 699 2 20 22 Capelli ۲۰۰۷
ایتالیا Central Marche 59 5.1 35.6 40.7 Capelli ۲۰۰۷
ایتالیا West Calabria 57 3.5 35.1 38.6 Capelli ۲۰۰۷
ایتالیا Sicily 212 5.2 22.6 27.8 El-Sibai ۲۰۰۹
ایتالیا Sardinia 81 4.9 9.9 14.8 El-Sibai ۲۰۰۹
Jordan 273 35.5 14.6 50.1 El-Sibai ۲۰۰۹
کوسوو آلبانیns 114 16.7 Pericic ۲۰۰۵
کویت 42 33.3 9.5 42.8 El-Sibai ۲۰۰۹
لبنان 951 17 29.4 46.4 El-Sibai ۲۰۰۹
مالت 90 7.8 21.1 28.9 El-Sibai ۲۰۰۹
مغرب 316 1 0.2 1.2 El-Sibai ۲۰۰۹
مغرب مقیمان در ایتالیا 51 19.6 0 19.6 Onofri ۲۰۰۸
پرتغال Portugal 303 4.3 6.9 11.2 El-Sibai ۲۰۰۹
قطر قطر 72 58.3 8.3 66.6 El-Sibai ۲۰۰۹
صربستان بلگراد 113 8 Pericic ۲۰۰۵
صربستان 179 5.6 Mirabal ۲۰۱۰
اسپانیا Cadiz 28 3.6 14.3 17.9 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Cantabria 70 2.9 2.9 5.8 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Castille 21 0 9.5 9.5 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Cordoba 27 0 14.7 14.7 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Galicia 19 5.3 0 5.3 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Huelva 22 0 13.7 13.7 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Ibiza 54 0 3.7 3.7 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Leon 60 1.7 5 6.7 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Malaga 26 0 15.4 15.4 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Mallorca 62 1.6 8 9.7 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Sevilla 155 3.2 7.8 11 El-Sibai ۲۰۰۹
اسپانیا Valencia 31 2.7 5.5 8.2 El-Sibai ۲۰۰۹
سوریه مردم عرب، Aramaens, آشوری‌ها 554 33.6 20.8 54.4 El-Sibai ۲۰۰۹
تونس 62 0 8 8 El-Sibai ۲۰۰۹
تونس 52 34.6 3.8 38.4 Onofri ۲۰۰۸
تونس Sousse 220 25.9 8.2 34.1 Fadhlaoui-Zid ۲۰۱۵
تونس تونس 148 32.4 3.4 35.8 Arredi ۲۰۰۴
ترکیه 523 9.1 24.2 33.3 El-Sibai ۲۰۰۹
امارات 164 34.7 10.3 45 El-Sibai ۲۰۰۹
یمن 62 72.5 9.6 82.1 El-Sibai ۲۰۰۹

توزیع سابکلاد

J-M304

پاراگروه J-M304*[Phylogenetics ۲] شامل همهٔ J-M304 به جز J-M267, J-M172 و سابکلادهایشان می‌شود. J-M304* به ندرت بیرون از جزیره سقطرا، در یمن، دیده می‌شود که در آن بسیار بالاست، تا 71.4%.[۴] تک گروه J-M304* همچنین با بسامد کمتر در عمان (Giacomo 2004), اشکنازی،[۵] عربستان سعودی (Abu-Amero 2009), یونان (Giacomo 2004), جمهوری چک (Giacomo 2004 and Luca 2007), اویغورها[۶] و مردمان متعدد ترک مشاهده می‌شود.[۷] (Cinnioglu 2004 و Varzari 2006).

J-M267

تک گروهJ-M267[Phylogenetics ۳] تعریف شده از سوی M267 SNP هم‌اکنون بیش از همه در جزیره العرب فراوانی دارند: یمن (تا 76%),[۸] عربستان سعودی (تا ۶۴٪) (Alshamali 2009), قطر (58%),[۹] و داغستان (تا 56%).[۱۰] J-M267 به‌طور کلی در بین بدوی‌های عرب (62%),[۱۱] اشکنازی (۲۰٪) (Semino 2004), الجزایر (تا ۳۵٪) (Semino 2004), عراق (تا ۳۳٪) (Semino 2004), تونس (تا 31%),[۱۲] سوریه (تا ۳۰٪), مصر (تا ۲۰٪) (Luis 2004), و شبه‌جزیره سینا فراوان است. بسامد تکر گروه J-M267 در مرزهای مناطق عربی/ سامی زبان همچون مناطق عموماً غیر عربی/سامی زبان ترکیه (۹٪), ایران (5%), Iraqi Biradari سنی شمال هند (۳۸٪) و شیعه شمال هند (11%) (Eaaswarkhanth ۲۰۰۹) افول می‌کند. به هر روی باید ملاحظه شود که برخی از ارقام فوق در برخی مطالعات بالاتر هستند، و در ارقام کوچکتر به دست آمده در دیگر مطالعات حذف شده‌اند. همچنین در بین یهودیان، مخصوصاً خطکوهن (۴۶٪) (Hammer 2009) بسیار فراوان است.

J-M172

بیبشترین تمرکز تک گروهJ-M172[Phylogenetics ۴] در قفقاز و هلال حاصل‌خیز/عراق و سراسر مدیترانه (شامل ایتالیا، بالکان، آناتولی و شبه‌جزیره ایبری و آفریقای شمالی) (Giacomo 2003) یافت می‌شود.

بیشترین میزان تمرکز J-M172 که تا کنون گزارش شده ۷۲٪ در شمال شرقی گرجستان بوده‌است (Nasidze 2004). دیگر گزارش‌های بالا از جمله مردم اینگوش ۳۲٪ (Nasidze 2004), قبرس ۳۰–۳۷٪ (Capelli 2005), لبنانی‌ها ۳۰٪ (Wells et al. ۲۰۰۱), آشوری‌ها، صابئه و عربهای عراق 29.7% (Sanchez et al. ۲۰۰۵), سوری‌ها و آشوری‌ها ۲۲٫۵٪, کردها ۲۴٪-۲۸٪, ایرانی‌ها ۲۳٪ (Aburto 2006), اشکنازی ۲۴٪, مردم فلسطینی ۱۶٫۸٪-۲۵٪, سفاردی‌ها 29%[۱][پیوند مرده] و شیعه شمال هند ۱۸٪, چچن‌ها ۲۶٪, بالکارها 24%, Yaghnobis ۳۲٪, ارمنی ها۲۱–۲۴٪, و آذربایجانی‌ها ۲۴٪-۴۸٪ هستند.

ملاحظات فیلوژنتیک

 1. ISOGG Y-DNA Haplogroup J and its Subclades - 2016 (2 February 2016).
 2. This table shows the historic names for J-M304 (a.k.a. J-P209, and J-12f2.1) in published peer reviewed literature. Note that in Semino 2000 Eu09 is a subclade of Eu10 and in Karafet 2001 24 is a subclade of 23.
  YCC 2002/2008 (Shorthand) J-M304
  (a.k.a. J-12f2.1 or J-P209)
  Jobling and Tyler-Smith 2000 9
  Underhill 2000 VI
  Hammer 2001 Med
  Karafet 2001 23
  Semino 2000 Eu10
  Su 1999 H4
  Capelli 2001 B
  YCC 2002 (Longhand) J*
  YCC 2005 (Longhand) J
  YCC 2008 (Longhand) J
  YCC 2010r (Longhand) J
 3. This table shows the historic names for J-M267 and its earlier discovered and named subclade J-M62 in published peer reviewed literature.
  YCC 2002/2008 (Shorthand) J-M267 J-M62
  Jobling and Tyler-Smith 2000 - 9
  Underhill 2000 - VI
  Hammer 2001 - Med
  Karafet 2001 - 23
  Semino 2000 - Eu10
  Su 1999 - H4
  Capelli 2001 - B
  YCC 2002 (Longhand) - J1
  YCC 2005 (Longhand) J1 J1a
  YCC 2008 (Longhand) J1 J1a
  YCC 2010r (Longhand) J1 J1a
 4. This table shows the historic names for J-M172 in published peer reviewed literature. Note that in Semino 2000 Eu09 is a subclade of Eu10 and in Karafet 2001 24 is a subclade of 23.
  YCC 2002/2008 (Shorthand) J-M172
  Jobling and Tyler-Smith 2000 9
  Underhill 2000 VI
  Hammer 2001 Med
  Karafet 2001 24
  Semino 2000 Eu9
  Su 1999 H4
  Capelli 2001 B
  YCC 2002 (Longhand) J2*
  YCC 2005 (Longhand) J2
  YCC 2008 (Longhand) J2
  YCC 2010r (Longhand) J2

منابع

 1. Poznik, G. David; et al. (25 April 2016). "Punctuated bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences". Nature Genetics. 48 (6): 593–599. doi:10.1038/ng.3559. PMC 4884158. PMID 27111036. Retrieved 12 June 2016.
 2. Y-DNA Haplogroup J, ISOGG, 2015
 3. El-Sibai 2009 reported results from several studies: Di Giacomo 2003, Al-Zahery 2003, Flores 2004, Cinnioglu 2004, Capelli 2005, Goncalves 2005, Zalloua 2008, Cadenas 2008
 4. Cerny 2008: J-12f2(xM267,M172)(45/63)
 5. Shen 2004: Haplogroup J-M304(xM267,M172) in 1/20 Ashkenazi Jews.
 6. Zhong et al (2011), Mol Biol Evol January 1, 2011 vol. 28 no. 1 717-727, See Table[پیوند مرده].
 7. Yunusbaev 2006:Stats are for combined Dagestan ethnic groups see the داغستان article for details. Dargins (91%), آوارهای قفقازی (67%), Chamalins (67%), لزگی‌ها (58%), قوم تبرسرانی (49%), Andis (37%), آشوری‌ها (29%), Bagvalins (21.4%))
 8. *Alshamali 2009: 81% (84/104)
 9. Cadenas 2008: 42/72=58.3% J-M267
 10. Yunusbaev 2006: Dargwas (91%), آوارهای قفقازی (67%), Chamalins (67%), لزگی‌ها (58%), قوم تبرسرانی (49%), Andis (37%), آشوری‌ها (29%), Bagvalins (21.4%))stats combined Dagestan ethnic groups see داغستان article
 11. Nebel 2001: 21/32
 12. 31% is based on Combined Data

آثار یاد شده

ژورنال‌ها

Thesis and Dissertations

بلاگ‌ها

میلینگ لیست‌ها

پیوند به بیرون


تک‌گروه‌های دی‌ان‌ای کروموزومِ Y انسان (دی‌ان‌ای Y) (برپایهٔ گروه قومی · هاپلوتیپ‌های معروف)

"آدم کروموزوم Y"
A00 A0-T[χ ۱]
A0 A1[χ ۲]
A1a A1b
A1b1 BT
B CT
DE CF
D E C F
F1 F2 F3 GHIJK
G HIJK
IJK H
IJ K
I J LT[χ ۳] K2[χ ۴]
L T K2a[χ ۵] K2b[χ ۶] K2c K2d K2e[χ ۷]
K-M2313 K2b1[χ ۸] P[χ ۹]
NO S[χ ۱۰] M[χ ۱۱] P1 P2
N O Q R