باز کردن منو اصلی

فهرست دانشگاه‌های غیرانتفاعی در ایران

دانشگاه‌های غیرانتفاعی ایران، دانشگاه‌هایی هستند که از بودجه غیردولتی استفاده نموده و به صورت مستقل زیرنظر هیئت امنای دانشگاه اداره می‌شوند. در این دانشگاه‌ها، تحصیل رایگان نبوده و همراه با اخذ شهریه است. دانشجویان در این دانشگاه‌ها از طریق آزمونهای سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش می‌شوند. سیستم آموزشی این دانشگاه‌ها براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مدرک دانش آموختگان توسط دانشگاه و این وزارتخانه صادر می‌گردد.

محتویات

فهرست موسسات، دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریویرایش

دانشگاه‌هاویرایش

دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلامویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلام ۱۳۷۸ (خورشیدی) مشهد http://imamreza.ac.ir کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  

دانشگاه خیام (مؤسسه آموزش عالی خیام)ویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه خیام (مؤسسه آموزش عالی خیام) ۱۳۷۳ (خورشیدی) مشهد https://www.khayyam.ac.ir/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  

دانشگاه رجاءویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه رجاء ۱۳۷۴ (خورشیدی) قزوین http://raja.ac.ir/  

دانشگاه سورهویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه سوره ۱۳۷۲ (خورشیدی) تهران http://www.soore.ac.ir/

دانشگاه شمالویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه شمال ۱۳۷۶ (خورشیدی) آمل http://www.shomal.ac.ir/  

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیویرایش

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سال ۱۳۷۵ تأسیس شده‌است. در حال حاضر ۱۱۵۵ دانشجو و ۴۵ استاد در این مرکز مشغول فعالیت می‌باشند.

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ۱۳۷۵ (خورشیدی) اصفهان http://www.ashrafi.ac.ir/

دانشگاه صنعتی سجادویرایش

دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده‌است. در حال حاضر ۹۳۷ دانشجو و ۶۳ استاد در این مرکز مشغول فعالیت می‌باشند.

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه صنعتی سجاد ۱۳۷۴ (خورشیدی) مشهد http://www.sadjad.ac.ir/

دانشگاه علامه محدث نوریویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه علامه محدث نوری ۱۳۷۵ (خورشیدی) نور http://www.mohaddes.ac.ir

دانشگاه علم و فرهنگویرایش

دانشگاه علم و فرهنگ در سال ۱۳۷۲ تأسیس شده‌است.

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۷۲ (خورشیدی) تهران http://usc.ac.ir  

دانشگاه علم و هنر یزدویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه علم و هنر یزد ۱۳۷۵ (خورشیدی) یزد http://sau.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون مازندرانویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه علوم و فنون مازندران ۱۳۷۱ (خورشیدی) بابل http://www.ustmb.ac.ir

دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویانویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان

دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کیویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کی

دانشگاه قرآن و حدیثویرایش

نام دانشگاه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشگاه قرآن و حدیث

دانشکده‌هاویرایش

دانشکده اصول دینویرایش

نام دانشکده سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
دانشکده اصول دین ۱۳۷۵ (خورشیدی) قم http://www.osool.ac.ir  

موسساتویرایش

مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

مؤسسه آموزش عالی آباویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آبا

مؤسسه آموزش عالی آبان هرازویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آبان هراز

مؤسسه آموزش عالی آپاداناویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آپادانا

مؤسسه آموزش عالی آپادانا شیرازویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

مؤسسه آموزش عالی آفرینش بروجردویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد

مؤسسه آموزش عالی آل طهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آل طه

مؤسسه آموزش عالی آیندگانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آیندگان

مؤسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه

مؤسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوارویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار

مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیتویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندرانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران

مؤسسه آموزش عالی ادیبانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ادیبان

مؤسسه آموزش عالی ارسویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ارس

مؤسسه آموزش عالی ارم شیرازویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

مؤسسه آموزش عالی اسرارویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی اسرار

مؤسسه آموزش عالی اسوهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی اسوه

مؤسسه آموزش عالی اشراقویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی اشراق

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد ۱۳۸۵ مشهد https://www.eqbal.ac.ir کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

مؤسسه آموزش عالی امام جوادویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی امام جواد

مؤسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)ویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)

مؤسسه آموزش عالی انرژی ساوهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی انرژی ساوه

مؤسسه آموزش عالی اوج آبیکویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی اوج آبیک

مؤسسه آموزش عالی ایرانمهرویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ایرانمهر

مؤسسه آموزش عالی باختر ایلامویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام

مؤسسه آموزش عالی بصیر آبیکویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی بصیر آبیک

مؤسسه آموزش عالی بعثت کرمانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی بعثت کرمان

مؤسسه آموزش عالی بهمنیار کرمانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی بهمنیار کرمان

مؤسسه آموزش عالی بینالودویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی بینالود

مؤسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)ویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

مؤسسه آموزش عالی پارسیانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی پارسیان

مؤسسه آموزش عالی پردیسانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی پردیسان

مؤسسه آموزش عالی پویشویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی پویش

مؤسسه آموزش عالی پیام گلپایگانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

مؤسسه آموزش عالی تابناکویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی تابناک

مؤسسه آموزش عالی جامیویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی جامی

مؤسسه آموزش عالی جاوید جیرفتویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی جاوید جیرفت

مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفریویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری

مؤسسه آموزش عالی چهل ستونویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی چهل ستون

مؤسسه آموزش عالی حافظ شیرازویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز

مؤسسه آموزش عالی حکمت رضویویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی

مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانیویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

مؤسسه آموزش عالی خاورانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی خاوران

مؤسسه آموزش عالی خراسانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی خراسان

مؤسسه آموزش عالی خزر محمودآبادویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی خزر محمودآباد

مؤسسه آموزش عالی دانا یاسوجویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی دانا یاسوج

مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان

مؤسسه آموزش عالی دانشستان ساوهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی دانشستان ساوه

مؤسسه آموزش عالی دانشورانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی دانشوران

مؤسسه آموزش عالی دیلمانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی دیلمان

مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمالویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال

مؤسسه آموزش عالی ربع رشید تبریزویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز

مؤسسه آموزش عالی رودکی تنکابنویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی رودکی تنکابن

مؤسسه آموزش عالی روزبهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی روزبه

مؤسسه آموزش عالی روزبهانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی روزبهان

مؤسسه آموزش عالی زند شیرازویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی زند شیراز

مؤسسه آموزش عالی سارویهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی سارویه

مؤسسه آموزش عالی سبحانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی سبحان

مؤسسه آموزش عالی سراجویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی سراج

مؤسسه آموزش عالی سمنگانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی سمنگان

مؤسسه آموزش عالی سناویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی سنا

مؤسسه آموزش عالی سنابادویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی سناباد

مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهدویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

مؤسسه آموزش عالی شاهرودویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی شاهرود

مؤسسه آموزش عالی شرق گلستانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی شرق گلستان

مؤسسه آموزش عالی شفقویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی شفق

مؤسسه آموزش عالی شمس گنبدویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی شمس گنبد

مؤسسه آموزش عالی شهاب دانشویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش

مؤسسه آموزش عالی صالحانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی صالحان

مؤسسه آموزش عالی صباویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی صبا

مؤسسه آموزش عالی صفاهانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی صفاهان

مؤسسه آموزش عالی صنعتی فولادویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

مؤسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابلویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل

مؤسسه آموزش عالی صنعتی مراغهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی صنعتی مراغه

مؤسسه آموزش عالی طبرستانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی طبرستان

مؤسسه آموزش عالی طبری بابلویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی طبری بابل

مؤسسه آموزش عالی عرفانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی عرفان

مؤسسه آموزش عالی عطارویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی عطار

مؤسسه آموزش عالی عقیقویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی عقیق

مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسارویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

مؤسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیرویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیر

مؤسسه آموزش عالی علم و فناوری شمسویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی علم و فناوری شمس

مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

مؤسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانیویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

مؤسسه آموزش عالی فارابیویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی فارابی

مؤسسه آموزش عالی فخر رازی ساوهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهدویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

مؤسسه آموزش عالی فروردینویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی فروردین

مؤسسه آموزش عالی قدیر لنگرودویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی قدیر لنگرود

مؤسسه آموزش عالی قشمویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی قشم

مؤسسه آموزش عالی کارونویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی کارون

مؤسسه آموزش عالی کاسپینویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی کاسپین

مؤسسه آموزش عالی کاوشویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی کاوش

مؤسسه آموزش عالی کاویانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی کاویان

مؤسسه آموزش عالی کرمانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی کرمان

مؤسسه آموزش عالی کمال الملکویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی کمال الملک

مؤسسه آموزش عالی کوشیارویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی کوشیار

مؤسسه آموزش عالی گلستانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی گلستان

مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانیویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

مؤسسه آموزش عالی لیانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی لیان

مؤسسه آموزش عالی معماری و هنر پارسویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس

مؤسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)ویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)

مؤسسه آموزش عالی مولاناویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی مولانا

مؤسسه آموزش عالی مهر اروندویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی مهر اروند

مؤسسه آموزش عالی مهرآستانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

مؤسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلیویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرزویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

مؤسسه آموزش عالی میزانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوهویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه

مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)ویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)

مؤسسه آموزش عالی نقش جهانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی نقش جهان

مؤسسه آموزش عالی نوردانشویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی نوردانش

مؤسسه آموزش عالی نوین اردبیلویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی نوین اردبیل

مؤسسه آموزش عالی نیماویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی نیما

مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت جامویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)ویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

مؤسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهرویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر

مؤسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگانویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان

مؤسسه غیرانتفاعی هیرکانیاویرایش

نام مؤسسه سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
مؤسسه غیرانتفاعی هیرکانیا

مراکزویرایش

سازمان نظام مهندسی ساختمان ایرانویرایش

نام مرکز سال تأسیس مکان وبگاه مقاطع لوگو
سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران

منابعویرایش