درجه‌های نظامی افغانستان

درجه‌های ارتش امارت اسلامي افغانستان از آن‌جا که در ارتش افغانستان از زبان پشتو استفاده می شود، رتبه‌های نظامی نیز به همین اساس به زبان پشتو تعریف شده است. این برابرها نیز در جدول زیر افزوده شده است.[۱]

افسرها مارشال ستر جنرال ډگرجنرال تورن جنرال برید جنرال ډگروال ډگرمن جگرن جگتورن تورن لمړی بريدمن دوهم بریدمن دریم بریدمن
افغانستان ارتش افغانستان

همتا در ایران
مارشال ارتشبد سپهبد سرلشکر سرتیپ سرهنگ‎ سرهنگ دوم سرگرد‎ سروان یکم سروان دوم ستوان یکم ستوان دوم‎ ستوان سوم
همتا در ناتو OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 افسران نامزد


سربازان سرپرگمشر قدمدار معاون سرپرگمشر قدمدار سرپرگمشر معاون سرپرگمشر پرگمشر سرتیر
افغانستان ارتش افغانستان

معادل درجهٔ نظامی ایران
ندارد
ندارد ندارد
گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم سرجوخه سرباز دوم سرباز
همتا در ناتو OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

معادل سازی درجات ویرایش

رتبه های اردوی ملی افغانستان: درجهٔ نظامی قدیم افغانستان معادل انگلیسی معادل ناتو معادل درجهٔ نظامی ایران سردوشی
مارشال

(بالاترین رتبه نظامی افغانستان که فقط به کسی که خدمت بزرگی کرده باشد اعطا می‌شود)

Marshal or

Field marshal

OF-10
 
Marshal
ستر جنرال سپهسالار General OF-9 ارتشبد
 
General
ډګر جنرال نائب سالار Lieutenant General OF-8 سپهبد
 
Lieutenant General
تورن جنرال فرقه مشر اول / فرقه مشر ثانی / فرقه مشر Major General OF-7 سرلشکر
 
Major General
برید جنرال جنرال Brigadier General OF-6 سرتیپ
 
Brigadier General
ډګروال لوا مشر Colonel OF-5 سرهنگ
 
Colonel
ډګرمن غند مشر Lieutenant Colonel OF-4 سرهنگ دوم
 
Lieutenant Colonel
جګړن ـ کندک مشر Major OF-3 سرگرد
 
Major
جگتورن تولی مشر قدمدار Senior Captain OF-2 سروان
 
Senior Captain
تورن تولی مشر Captain OF-2 سروان
 
Captain
لمړی بریدمن بلوک مشر نمبر ۱ First Lieutenant OF-1 ستوان یکم
 
First Lieutenant
دویم بریدمن بلوک مشر نمبر ۲ Second Lieutenant OF-1 ستوان دوم
 
Second Lieutenant
دریم بریدمن بلوک مشر نمبر ۳ Sub-Lieutenant OF(D) and Student Officer ستوان سوم
 
Sub-Lieutenant
سرپرکمشرقدمدار/ضابط کندک Warrant officer or

Sergeant major

استوار
معاون سرپرکمشر قدمدار Master Sergeant سرگروهبان
سرپرکمشر/ضابط Sergeant First Class گروهبان اول
معاون سرپرکمشر Sergeant گروهبان سوم
پرکمشر Corporal سرجوخه
سرباز یا سرتیر عسکر Private First Class سرباز یکم
سرباز یا سرتیر عسکر Private سرباز عسکر

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. قارییف، محمود، نبرد واپسین من (افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی، ترجمه عزیز آریانفر، پیشاور: کتابفروشی فضل، ۱۹۹۸، ص۲۰۷.
  • سکندری اورکزی، خلیل‌اله، «رسالهٔ تاریخی کوتوالی در افغانستان»، بهار ۱۳۹۳ یادداشت: هیچ موردی از آنچه در این متن تذکر رفته در این منابع وجود ندارد. منابع اشتباه است.