باز کردن منو اصلی

فهرست دانشکده‌های پرستاری و مامایی ایران

این فهرست شامل دانشکده‌های پرستاری و مامایی ایران می‌باشد.

فهرست دانشکده‌های پرستاری و مامایی ایران
نام دانشکده دانشگاه مادر استان شهر سال تأسیس آدرس اینترنتی لوگو
دانشکده پرستاری و مامایی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تهران ۱۳۲۸ وب‌گاه دانشکده-پرستاری-و-مامایی-تهران.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان همدان ۱۳۶۱ وب‌گاه 1لوگو دانشگاه علوم پزشکی همدان.JPG
دانشکده پرستاری و مامایی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تهران ۱۳۵۴ وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه 1257 وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 1344 وب‌گاه
دانشکده پرستاری علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران تهران ۱۳۷۱ وب‌گاه دانشگاه-علوم-بهزیستی-و-توانبخشی.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تبریز ۱۲۹۵ وب‌گاه دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-تبریز.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اراک ۱۳۶۵ وب‌گاه Arakmu.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاشان ۱۳۶۵ وب‌گاه دانشکده-پرستاری-و-مامایی-کاشان.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان و بلوچستان زابل وب‌گاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مشهد ۱۳۳۷ وب‌گاه دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدامات-بهداشت-درمانی-مشهد.jpg
دانشکده پرستاری نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی نیشابور ۱۳۴۲ وب‌گاه دانشکده پرستاری.jpg
دانشکده علوم پرستاری و مامایی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی سبزوار ۱۳۶۵ وب‌گاه Sabzevar University of Medical Sciences logo.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استان اصفهان اصفهان ۱۳۴۷ وب‌گاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز خوزستان اهواز وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی قم دانشگاه علوم پزشکی قم استان قم قم وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۶۵ وب‌گاه دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استان تهران تهران ۱۳۲۶ وب‌گاه دانشگاه-علوم-پزشکی-شهید-بهشتی-تهران.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران استان مازندران ساری ۱۳۵۴ وب‌گاه دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-در-مانی-مازندران.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند ۱۳۶۵ وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خراسان شمالی بجنورد ۱۳۷۰ وب‌گاه[پیوند مرده]
دانشکده پرستاری و مامایی قاین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استان خراسان جنوبی قاین ۱۳۸۸ وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز استان فارس شیراز ۱۳۳۲ وب‌گاه Shiraz University of Medical Sciences.jpg
دانشکده پرستاری حضرت زینب لارستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز استان فارس لار ۱۳۶۶ وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی خرم‌آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان استان لرستان خرم‌آباد ۱۳۶۲ وب‌گاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز استان البرز کرج ۱۳۴۲ وب‌گاه Abzums.png
دانشکده پرستاری و مامایی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان بندرعباس وب‌گاه
دانشکده پرستاری و مامایی جهرم دانشگاه علوم پزشکی جهرم استان فارس جهرم ۱۳۶۵ وب‌گاه Jums.png
دانشکده علوم پرستاری و مامایی بویه گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان استان گلستان گرگان ۱۳۴۶ وب‌گاه دانشکده علوم پرستاری و مامایی بویه گرگان.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا رامسر دانشگاه علوم پزشکی بابل استان مازندران رامسر ۱۳۶۲ وب‌گاه دانشگاه-علوم-پزشکی-بابل.jpg
دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی کرمان استان کرمان جیرفت وب‌گاه
دانشکده پرستاری ملایر دانشگاه علوم پزشکی همدان استان همدان ملایر ۱۳۹۲

وب گاه||

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش