سرپوخوین

(تغییرمسیر از سرپوخووین)
سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
پرمین سیسورالین آسلین → پس از آن
کربنیفر پنسیلوانین گژلین ۲۹۸٫۹–۳۰۳٫۷
کازیمووین ۳۰۳٫۷–۳۰۷٫۰
مسکوین ۳۰۷٫۰–۳۱۵٫۲
باشکیرین ۳۱۵٫۲–۳۲۳٫۲
میسیسیپین سرپوخووین ۳۲۳٫۲–۳۳۰٫۹
ویزین ۳۳۰٫۹–۳۴۶٫۷
تورنزین ۳۴۶٫۷–۳۵۸٫۹
دوونین پسین فامنین → پیش از آن
بخش‌بندی‌های دوره کربنیفر بر پایه کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی[۱]

سرپوخوین (انگلیسی: Serpukhovian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی بالاترین اشکوب یاد جدیدترین عصر از ردیف میسیسیپین است که قدیمی‌ترین زیرسامانه از دوره کربنیفر به‌شمار می‌رود. سرپوخوین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب ویزین و پیش از باشکیرین جای می‌گیرد. این اشکوب حدود ۳۳۰٫۹ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۳۲۳٫۲ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام این اشکوب از شهر سرپوخوف در نزدیکی مسکو گرفته شده است.

منابع ویرایش

  1. "International Chronostratigraphic Chart". International Commission on Stratigraphy. Retrieved 9 May 2013.
دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین