سوارکاران (به لاتین: Equites) به معنای واقعی کلمه «اسب» یا «سواران»، اگرچه گاهی به عنوان «شوالیه» در انگلیسی نیز نامیده می‌شود) دومین طبقه از طبقات مبتنی بر مالکیت روم باستان را تشکیل می‌دهد که در رتبه‌ای پایین‌تر از طبقه سناتوری قرار دارد. یکی از اعضای طبقه سوارکاران به‌عنوان «اسب‌سوار» شناخته می‌شد.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet
امپراتور و امپراتریس
پادشاه و ملکه
نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
شاهزاده بزرگ و شاهدخت بزرگ
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس و پرنسس
انفان و انفانت
دوک و دوشس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرِفین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش