سپاه ۱ (ورماخت)

سپاه یکم ورماخت (آلمانی: I. Armeekorps) از سپاهیان وابسته به ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بود.

سپاه یکم ورماخت
1 Armeekorps emblem.svg
کشور آلمان نازی
رستهارتش آلمان
اندازهسپاه
نبردهاجنگ جهانی دوم

فرماندهان

 • والتر پتسل (۱ سپتامبر - ۲۵ اکتبر ۱۹۳۹)
 • کونو-هانس فون بوت (۲۶ اکتبر ۱۹۳۹ - ۳ مارس ۱۹۴۲)
 • فیلیپ کلفل (۳ مارس ۱۹۴۲ - ۱ آوریل ۱۹۴۳)
 • اوتو وولر (۱ آوریل - ۱۵ اوت ۱۹۴۳)
 • فیلیپ کلفل (۱۵ اوت - ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۳)
 • مارتین گرازه (۱۷ سپتامبر ۱۹۴۳ - ۱ ژانویه ۱۹۴۴)
 • کارل هیلپرت (۱-۲۰ ژانویه ۱۹۴۴)
 • والتر هارتمان (۲۰ ژانویه - ۱ می ۱۹۴۴)
 • کارل هیلپرت (۱ می - ۱ اوت ۱۹۴۴)
 • تئودور بوسه (۱ اوت ۱۹۴۴ - ۹ ژانویه ۱۹۴۵)
 • فریدریش فانگور (۲۰ ژانویه - ۲۱ آوریل ۱۹۴۵)
 • کریستیان اوزینگر (۲۱ آوریل - ۸ مه ۱۹۴۵)

مناطق عملیاتی

منابع