باز کردن منو اصلی

فهرست پادشاهان آشور

(تغییرمسیر از شاهان آشور)

آشور قدیمویرایش

نام دوران پادشاهی
اکونوم
سارگون یکم ۱۹۲۰ - ۱۸۸۱ (پیش از میلاد)
پوزور-آشور دوم

آشور میانهویرایش

آشور نوویرایش

منابعویرایش