پادشاه کائنات (به سومری: lugal ki-sár-ra [۱] یا lugal kiš-ki , [۲] اکدی: šarru kiššat māti , [۱] šar-kiššati [۱] یا šar kiššatim [۳])، نیز تفسیر شده‌است. به عنوان پادشاه همه چیز، پادشاه تمامیت، پادشاه همه [۲] یا پادشاه جهان، [۴] عنوانی با اعتبار بزرگ بود که مدعی تسلط بر جهان بود که توسط پادشاهان قدرتمند در بین‌النهرین باستان استفاده می‌شد. گاهی این عنوان در سنت یهودی-مسیحی و ابراهیمی به خدا گفته می‌شود.

سارگون دوم پادشاه امپراتوری آشوری نو (سمت راست) عنوان کامل پادشاه بزرگ، شاه توانا، پادشاه جهان، پادشاه آشور، پادشاه بابل، پادشاه سومر و اکد را داشت. سنگ‌نگاره در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می‌شود.
کتیبه‌ای از ریموش پادشاه اکدی بر روی صدف یک حلزون صخره ای از جنس مورکس که روی آن نوشته شده «ریموش، پادشاه کیش». در زمان ریموش، «شاه کیش» به معنای «شاه کائنات» بود. اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود.

ریشه‌شناسی این عنوان از شهر باستانی سومری کیش (به سومری: kiš, [۵] اکدی: kiššatu [۶]) گرفته شده‌است که معنای اصلی آن پادشاه کیش است. اگرچه معادله šar kiššatim به معنای واقعی کلمه به معنای «شاه کائنات» در دوره اکدی ساخته شد، اما عنوان «پادشاه کیش» قدیمی‌تر است و از قبل به عنوان شهرت و اعتبار خاصی دیده می‌شد، زیرا شهر کیش دارای برتری بر تمام شهرهای دیگر میانرودان بود. در افسانه سومری، کیش مکانی بود که پس از طوفان افسانه‌ای، پادشاهی از بهشت به پایین فرود آمد.

اولین فرمانروایی که از عنوان پادشاه جهان استفاده کرد، سارگون بزرگ، پادشاه اکد (حدود ۲۳۳۴–۲۲۸۴ پیش از میلاد) بود و در سلسله امپراتوری‌های بعدی که ادعا می‌کردند تبار نمادین از امپراتوری آکدی سارگون است، استفاده شد. این عنوان آخرین استفاده خود را در زمان سلوکیان مشاهده کرد، آنتیوخوس یکم (۲۸۱–۲۶۱ پیش از میلاد) آخرین فرمانروایی شناخته شده‌ای بود که از او به عنوان «پادشاه کائنات» یاد می‌شد.

حداقل در میان فرمانروایان آشور ممکن است که عنوان پادشاه جهان از راه‌های عادی به ارث نرسیده باشد. از آنجایی که این عنوان برای همه پادشاهان امپراتوری آشوری نو تأیید نشده‌است و برای برخی از آنها تنها چندین سال پس از سلطنت آنها تأیید شده‌است، ممکن است هر پادشاه به‌طور جداگانه، احتمالاً از طریق انجام هفت لشکرکشی موفق نظامی، آن را به دست می‌آورد. عنوان مشابه شاه چهارگوشه جهان (šar kibrāt erbetti) ممکن است مستلزم مبارزات نظامی موفق در هر چهار جهت جغرافیایی باشد. برخی از محققان بر این باورند که القاب پادشاه کائنات و پادشاه چهار گوشه جهان، با معانی تقریباً یکسان، از این جهت متفاوت است که پادشاه کائنات به فرمانروایی بر قلمرو کیهان‌شناسی اشاره می‌کند، در حالی که پادشاه چهارگوشه جهان برای تسلط بر زمین به آن اشاره می‌کند.

منابع ویرایش