فهرست اصطلاحات اسلام

فهرست رو به رو شامل مفاهیم برجسته ای است که که از هم سنت اسلامی و هم عرب مشتق شده اند، که به شکل واژه ها در زبان عربی بیان می شوند.

الفویرایش

أحد

به صورت تحت‌اللفظی "یک." از لحاظ اسلامی احد به معنی یک خدای تنها، یگانه، و بی مانند است. الاحد یکی از اسامی خدا است.

اللهویرایش

نام عربی خدا.

أمیر المؤمنین

"فرمان دهنده به مومنان" از لحاظ تاریخی عنوان خلیفه بوده است. در بعضی کشورهای مدرن مانند مراکش، یک امیرالمونین خانسالار یا سروری مذهبی است.

بویرایش

برزخ

جداساز. دز قرآن برای توصیف جداساز میان آب شیرین و شور استفاده شده است. در الهیات، جداسازی یک طرفه بین گستره فانی و دنیای روح است که روح وفات یافته از رد می شود و منتظر قضاوت قیامت می ماند.

خویرایش

خَلیفة

به صورت تحت‌اللفظی، جانشین؛ اشاره دارد به جانشین محمد، فرمان روای یک حاکمیت دینی اسلامی.

دویرایش

الدرود

دعای خیر

درویشویرایش

طلبه ای در مسیر صوفی، آن کس که به تصوف می پردازد.

قویرایش

قدر

سرنوشت، قسمت.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی