فهرست دهستان‌های استان سیستان و بلوچستان

در این مقاله فهرست دهستان‌های استان سیستان و بلوچستان بر پایه شهرستان و جمعیت ارائه شده‌است.[۱]

براساس آخرین تقسیمات کشوری در تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی، استان سیستان و بلوچستان دارای ۲۶ شهرستان، ۶۸ بخش و ۱۴۵ دهستان است.

فهرست دهستان‌ها ویرایش

نام شهرستان نام بخش نام دهستان مرکز دهستان جمعیت دهستان
(۱۳۹۵)
ایرانشهر مرکزی حومه شهردراز ۴۶٬۱۶۲ نفر
ابتر ابتر ۱۰٬۶۲۴ نفر
بزمان بزمان گیمان ۵٬۰۱۴ نفر
آب رئیس مسجدابوالفضل ۱٬۶۲۱ نفر
دامن دامن کوران سفلی ۵٬۹۲۹ نفر
آبادان آبادان ۵٬۴۶۳ نفر
بمپور مرکزی بمپور شرقی نوکجوب ۱۰٬۷۲۶ نفر
خیرآباد خیرآباد ۱۰٬۵۱۸ نفر
کلاتان میرآباد میرآباد ۹٬۴۰۸ نفر
بمپور غربی قاسم‌آباد ۵٬۵۴۱ نفر
تفتان مرکزی تفتان جنوبی تمندان ۱۱٬۷۲۵ نفر
اسکل‌آباد اسکل‌آباد ۶٬۰۱۵ نفر
نازیل نازیل بهرآباد ۶٬۸۳۸ نفر
چاه احمد چاه احمد ۴٬۲۵۹ نفر
گوهرکوه گوهرکوه گوهرشهر چاه‌درختی ۵٬۳۸۶ نفر
شیرآباد کاواری ۴٬۶۹۲ نفر
چابهار مرکزی کمبل سلیمان کمبل سلیمان ۲۴٬۷۳۵ نفر
وشنام دری وشنام دری ۱۳٬۵۳۳ نفر
پلان پلان پلان ۳۳٬۰۰۴ نفر
پیرسهراب پیرسهراب عورکی ۱۸٬۲۰۱ نفر
بجاربازار بجاربازار ۷٬۰۶۴ نفر
خاش مرکزی کوه سفید بیت‌آباد ۱۳٬۷۷۳ نفر
اسماعیل‌آباد عباس‌آباد ۱۲٬۷۰۹ نفر
کارواندر کارواندر ۷٬۱۵۳ نفر
سنگان سنگان ۶٬۴۱۱ نفر
پشتکوه بیلری بیلری ۷٬۶۵۴ نفر
پشتکوه افضل‌آباد ۵٬۹۳۳ نفر
ایرندگان کهنوک ده رئیس ۸٬۵۰۲ نفر
ایرندگان قلعه پایین ۴٬۰۵۶ نفر
دشتیاری مرکزی نگور نوبندیان پایین ۲۱٬۰۹۲ نفر
سند میرثوبان سند میرثوبان ۱۳٬۹۱۳ نفر
باهوکلات باهوکلات دمپک بازار ۲۳٬۹۲۰ نفر
درگس درگس ۱۰٬۸۲۸ نفر
دلگان مرکزی دلگان گلمورتی ۲۰٬۹۹۱ نفر
گنبد علوی گنبد علوی ۷٬۸۷۳ نفر
هودیان هودیان ۳٬۲۰۶ نفر
جلگه چاه هاشم جلگه چاه هاشم چگردک ۱۲٬۳۵۱ نفر
آذرآباد آذرآباد ۵٬۶۵۴ نفر
چاه علی چاه علی ۴٬۷۴۸ نفر
راسک پارود پارود پارود ۲۵٬۲۱۴ نفر
مورتان مورتان ۹٬۵۱۶ نفر
پیشین پیشین پیشین ۱۰٬۱۰۲ نفر
زردبن زردبن ۴٬۱۱۹ نفر
مرکزی جکیگور جکیگور ۱۲٬۴۱۹ نفر
راسک و فیروزآباد راسک ۷٬۳۹۱ نفر
زابل مرکزی حیدرآباد حیدرآباد ۶٬۲۰۷ نفر
بنجار بنجار ۶٬۱۶۱ نفر
کرباسک ژاله‌ای ژاله‌ای ۸٬۴۷۶ نفر
کرباسک کرباسک ۶٬۸۹۴ نفر
زاهدان مرکزی چشمه زیارت چشمه خان‌محمد ۳۴٬۶۹۳ نفر
حرمک حرمک ۵٬۷۹۶ نفر
کورین کورین سرجنگل ۱۵٬۹۷۴ نفر
شورو شورو ۸٬۱۳۴ نفر
نصرت‌آباد نصرت‌آباد شهرک حصاروئیه ۷٬۷۸۷ نفر
دومک الله‌آباد دومک ۵٬۴۳۷ نفر
زرآباد مرکزی زرآباد شرقی زرآباد ۴٬۰۹۷ نفر
اسماعیل‌چات اسماعیل‌چات ۳٬۱۱۴ نفر
کاروان زرآباد غربی اسلام‌آباد لاش ۴٬۷۸۰ نفر
تنبلان تنبلان ۴٬۲۰۳ نفر
زهک مرکزی زهک زهک ۲۹٬۷۱۱ نفر
خواجه احمد خواجه احمد ۹٬۳۴۲ نفر
خمک گوری گوری ۵٬۸۴۹ نفر
خمک خمک ۵٬۱۵۵ نفر
جزینک جزینک جزینک ۵٬۰۱۸ نفر
قلعه نو قلعه نو ۴٬۹۷۳ نفر
سراوان مرکزی حومه محمدی ۴۱٬۷۳۵ نفر
گشت گشت ۱۲٬۵۷۱ نفر
ناهوک کوشکوک ناهوک ۶٬۷۲۵ نفر
بم‌پشت بم‌پشت سیرکان ۱۴٬۴۸۱ نفر
کشتگان کشتگان ۸٬۳۴۹ نفر
مهرگان کوهک کوهک ۵٬۵۸۷ نفر
اسفندک اسفندک ۴٬۳۳۱ نفر
سرباز مرکزی سرباز کچدر ۲۸٬۳۰۶ نفر
سرکور مچ کور ۱۷٬۰۵۶ نفر
مینان مینان باتک ۱۴٬۴۰۵ نفر
کزور کزور ۴٬۳۲۸ نفر
نسکند نسکند نسکند ۸٬۸۳۵ نفر
بلوچی کافه بلوچی ۵٬۰۴۸ نفر
کیشکور کیشکور رئیس‌آباد ۷٬۶۷۷ نفر
مچان مچان ۳٬۵۹۹ نفر
سیب و سوران مرکزی سیب و سوران سوران ۲۴٬۲۱۰ نفر
شندان مرادآباد ۴٬۷۴۵ نفر
هیدوچ کنت کنت ۱۱٬۷۶۳ نفر
هیدوچ هیدوچ ۸٬۷۷۹ نفر
پسکوه پسکوه کهن کریم ۸٬۶۰۶ نفر
سرسوره سرسوره ۷٬۷۹۷ نفر
فنوج مرکزی فنوج فنوج ۱۱٬۷۹۷ نفر
مسکوتان مسکوتان ۹٬۹۵۴ نفر
کتیج محترم‌آباد محترم‌آباد ۵٬۹۱۳ نفر
کتیج کتیج ۴٬۲۵۵ نفر
قصرقند مرکزی هیت هیت ۷٬۲۹۱ نفر
هلونچکان هلونچکان ۶٬۷۹۴ نفر
تلنگ تلنگ تلنگ ۱۳٬۷۹۱ نفر
شارک روسرشارگ ۴٬۵۷۷ نفر
ساربوک حمیری حمیری ۸٬۷۷۱ نفر
ساربوک ساربوک ۵٬۷۹۹ نفر
کنارک مرکزی جهلیان جهلیان ۱۱٬۰۶۱ نفر
بانسنت بانسنت ۱۰٬۱۳۵ نفر
کهیر کهیر بورسر حیدری ۷٬۳۴۱ نفر
تنگ بندر تنگ ۶٬۰۵۵ نفر
گلشن مرکزی جالق جالق ۲٬۸۷۷ نفر
سینکان سینکان ۱٬۶۸۹ نفر
کله گان کله گان کله دین ۴٬۳۵۹ نفر
شند اشکندان شند اشکندان ۲٬۶۰۳ نفر
لاشار مرکزی لاشار شمالی اسپکه ۸٬۲۷۶ نفر
زیربانداد زیربانداد ۵٬۹۲۸ نفر
پیپ لاشار جنوبی کوپچ ۱۰٬۱۴۸ نفر
تنگ سرحه تنگ سرحه ۶٬۰۵۸ نفر
مهرستان مرکزی زابلی مهرستان ۲۷٬۱۹۱ نفر
دهی دهی ۴٬۱۳۷ نفر
آشار آشار آشار ۶٬۳۴۴ نفر
ایرافشان ایرافشان ۵٬۸۱۹ نفر
بیرک بیرک رگنتک ۶٬۸۶۰ نفر
بیرک شرقی چد بالا ۴٬۱۹۷ نفر
میرجاوه لادیز تمین تمین ۸٬۵۲۴ نفر
لادیز لادیز ۷٬۸۲۷ نفر
جون‌آباد جون‌آباد ۶٬۴۵۵ نفر
مرکزی انده انده ۳٬۲۶۵ نفر
حومه شهرک میل ۷۲ ۵۷۱ نفر
ریگ ملک ریگ ملک ریگ ملک ۵٬۴۹۶ نفر
تهلاب موتور گمی ۲٬۰۱۸ نفر
نیک‌شهر مرکزی هیچان هیچان ۱۳٬۴۴۱ نفر
چاهان چاهان ۱۲٬۷۲۷ نفر
مخت مخت ۱۲٬۳۹۵ نفر
مهبان مهبان ۱۰٬۴۲۱ نفر
بنت بنت بنت ۱۲٬۱۹۲ نفر
دستگرد دستگرد ۶٬۲۶۰ نفر
توتان و مهمدان توتان ۴٬۴۴۸ نفر
آهوران چانف چانف ۷٬۶۶۷ نفر
کهیری کهیری ۲٬۴۸۹ نفر
نیمروز مرکزی ادیمی ادیمی ۱۷٬۷۴۵ نفر
بزی ده بزی علیا ۴٬۶۴۳ نفر
صابری قائم‌آباد قائم‌آباد ۱۲٬۵۲۳ نفر
گلخانی گلخانی ۴٬۸۸۷ نفر
سفیدآبه سفیدآبه سفیدآبه ۴٬۰۸۶ نفر
ماده کاریز ماده کاریز ۸۲۸ نفر
هامون مرکزی محمدآباد محمدآباد ۱۳٬۵۲۶ نفر
لوتک لوتک ۱۲٬۷۹۷ نفر
تیمورآباد تیمورآباد تیمورآباد ۴٬۸۵۶ نفر
کوه خواجه صیادان ۱٬۴۳۴ نفر
هیرمند مرکزی دوست‌محمد دوست‌محمد ۱۶٬۷۴۲ نفر
جهان‌آباد جهان‌آباد سفلی ۱۵٬۰۶۹ نفر
مارگان مارگان ۱۲٬۳۵۵ نفر
قرقری قرقری قرقری ۷٬۴۶۷ نفر
اکبرآباد اکبرآباد ۴٬۳۹۶ نفر

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «درگاه ملی آمار > سرشماری عمومی نفوس و مسکن > نتایج سرشماری > جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395». www.amar.org.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۰۳.