فهرست ستارگان نامزد ابرنواختر

مقالهٔ فهرست ویکی‌پدیا
فهرست نزدیک‌ترین ستارگان نامزد ابرنواختر
نام ستاره صورت فلکی جرم خورشیدی رده‌بندی ستاره فاصله (سال نوری)
آی‌کی اسب بالدار اسب بالدار ۱٫۴۴ A8m / کوتولهٔ سفید ۱۵۰
سهیل شاه‌تخته ۹٫۳۰ WC8 ۳۱۰
آلفا گرگ گرگ ۱۰ B1.۵ ۵۵۰
قلب عقرب عقرب ۱۲٫۴ M1.5Iab-b ۶۰۳
ابطالجوزا شکارچی ۱۴ M2Iab ۶۴۰
کاپا شکارچی شکارچی ۱۶ B0.5 Iab ۶۵۰
گاما بادبان بادبان ۳۵ WC8 + O7.5e ۸۴۰
پای شکارچی شکارچی ۱۸ B8Ia ۸۶۰
زتا کشتیدم کشتی‌دم ۲۳ O4If(n)p ۱٬۰۹۰
پی کشتی‌دم کشتی‌دم ۱۱٫۷ K3 Ib ۱٬۱۰۰
نظام شکارچی ۲۰ B8Ia ۱٬۳۰۰
وزن سگ بزرگ ۱۷ F8Ia ۱٬۶۰۰
۱۱۹ گاو گاو ۱۴ M2Iab-Ib ۱٬۸۰۲
آراس مارافسای ماراَفسای ? M2III / کوتولهٔ سفید ۱٬۹۵۰
مو قیفاووس قیفاووس ۱۹٫۲ M1I ۲٬۴۰۰
زتا¹ کژدم کژدم ۶۰ B1.5 Iae ۲٬۶۰۰
امیکرون۲ سگ بزرگ سگ بزرگ ۲۲ B3 Ia ۲٬۸۰۰
مو کمان کمان ۲۳ B2III ۳٬۰۰۰
دنب ماکیان ۱۹ A2 Ia ۳٬۲۰۰
تی قطب‌نما قطب‌نما ? کوتولهٔ سفید ۳٬۲۶۰
وی‌وای سگ بزرگ سگ بزرگ ۱۸ M3 ۴٬۹۰۰
ان‌ام‌ال دجاجه ماکیان ۲۵–۴۰ M6I ۵٬۳۰۰
پی دجاجه ماکیان ۳۰ B1Ia ۶٬۰۰۰
اتا شاه‌تخته شاه‌تخته ۱۳۰ LBV ۷٬۰۰۰
اچ دی ۱۶۸۶۲۵ کمان ۱۲٫۵ B6Ia ۷٬۲۰۰
ولف رایه ۱۰۴ کمان ۲۵ WC9d/OB ۸٬۰۰۰
ماکیان اب ۲-۱۲ ماکیان ۱۱۰ B3-B5Iae ۱۰٬۰۰۰
اچ‌دی۹۳۲۵۰ شاه‌تخته ۱۱۸ O3.5V ۱۰٬۰۰۰
رو ذات‌الکرسی ذات‌الکرسی ۴۰ G2Ia0e ۱۱٬۶۴۸
  • ستارگان فراغولی که با رنگ صورتی مشخص شده‌اند از نزدیک‌ترین نامزدهای فرانواختر هستند.
  • فهرست بالا مربوط به ستارگانی است که سرنوشت آن‌ها انفجار ابرنواختریست. این بدین معنی نیست که همهٔ این ستارگان در آستانهٔ ابرنواختر شدن هستند؛ برای مثال ستارهٔ ابط‌الجوزا سوخت هسته‌ای خود را به پایان رسانده و هر لحظه امکان رمبش و انفجار آن وجود دارد ولی ستارهٔ پای شکارچی یک ستارهٔ نسبتاً جوان است که چند میلیون سال دیگر به مرحله‌ای که ابط‌الجوزا در آن قرار دارد خواهد رسید.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش