فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد ایکائو: G

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا

نحوهٔ چینش اطلاعات:

  • ایکائو؛ (یاتا)؛ نام فرودگاه؛ مکان فرودگاه

GA - مالیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GB - گامبیاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GC - جزایر قناری (Spain)ویرایش

همچنین ببینید: رده:فرودگاه‌های جزایر قناری و فهرست (اسپانیا).

GE - سبته و ملیلیه (اسپانیا)ویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید. (اسپانیا)

GF - سیرالئونویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GG - گینه بیسائوویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GL - لیبریاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GM - مراکش و صحرای غربیویرایش

مراکشویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

صحرای غربیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GO - سنگالویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GQ - موریتانیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GS - صحرای غربیویرایش

Note: These airports now also have ICAO codes starting with GM.

GU - گینهویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

GV - کیپ وردویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

منابعویرایش

  • "ICAO Location Indicators by State" (PDF). ICAO. 17 September 2010.
  • "United Nations Code for Trade and Transport Locations". UN/LOCODE 2011-2. UNECE. 28 February 2012. - includes IATA codes
  • Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes

]