فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد ایکائو: H

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا

نحوهٔ چینش اطلاعات:

  • ایکائو؛ (یاتا)؛ نام فرودگاه؛ مکان فرودگاه

HA - اتیوپیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HB - بوروندیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HC - سومالیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HD - جیبوتیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HE - مصرویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HH - اریترهویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HK - کنیاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HL - لیبیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HR - روانداویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HS - سودان و سودان جنوبیویرایش

سودانویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

سودان جنوبیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HT - تانزانیاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

HU - اوگانداویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

منابعویرایش

  • "ICAO Location Indicators by State" (PDF). ICAO. 17 September 2010.
  • "United Nations Code for Trade and Transport Locations". UN/LOCODE 2011-2. UNECE. 28 February 2012. - includes IATA codes
  • Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes