لرد بیدام یکی از وزیران دربار ملکه سئون دئوک اول بود که در به قدرت رسیدن او نقش مهمی ایفا کرده بود. او با سرنگونی ملکه سوگمان شرایط را برای به تخت نشستن ملکه دوکمان فراهم کرد . به همین دلیل وی همواره درصدد قدرت گیری در دربار بود. تا اینکه او از جانب رئسای قبایل و بزرگان شیلا به عنوان جانشین موقت برگزیده شد.اما از طرف ملکه سئون دوک(دوکمن) پذیرفته نشد و بانو سونگمان را به جانشینی برگزید. اما بیدام نپذیرفت و شورش کرد و با این شعار که یک زن نمی‌تواند در اداره کشور نقش داشته باشد، به پایتخت دودمان شیلا حمله کرد. اما پس از مرگ ملکه کیم یوشین و کیم چونچو یا همان پادشاه موییل، شورش بیدام را سرکوب و وی را اعدام کردند. گفتنی است که پادشاه اویجا از باکجه همواره از بیدام حمایت می‌کرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

سریال ملکه سئون دئوک ۲۰۰۹ ساخت کره جنوبی

سریال آرزوی پادشاه ۲۰۱۳ ساخت کره جنوبی