لَلِگی یا (لَلِ‍ه) عنوانی شغلی در دربار دوره صفوی و امپراتوری عثمانی بوده است که به سرپرست شاهزادگان صفوی و عثمانی اطلاق می‌شده‌است. لَلِ‍ه به عبارتی وکیل و همه‌کارهٔ شاهزاده‌های نابالغ و خرد محسوب می‌شده‌است.

مقام للگی همیشه در اختیار قزلباش‌ها بود و آن‌ها نسبت به تصدی آن حساسیت بسیار داشتند.[۱]

امپراتوری صفویویرایش

امپراتوری عثمانیویرایش

پانویسویرایش

  1. ایران عصر صفوی، راجر سیوری ترجمه احمد صبا انتشارات کتاب تهران سال ۱۳۶۳ صفحهٔ ۵۸.

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. اشاره در صفحات مختلف، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۲۶-۷
  • در آن زمان چون میان «محمد میرزا» و لل‍ه‌اش «ولی سلطان ذوالقدر» اختلاف روی داده و ولی سلطان به دربار قزوین آمده بود شاه اسماعیل دوم برای ابراز مخالفت خود با محمد میرزا وی را لل‍هٔ تنها پسرش کرد. bukharamag.com