لَلِگی یا (لَلِ‍ه) عنوانی شغلی در دربار دوره صفوی و امپراتوری عثمانی بوده است که به سرپرست شاهزادگان صفوی و عثمانی اطلاق می‌شده‌است. لَلِ‍ه به عبارتی وکیل و همه‌کارهٔ شاهزاده‌های نابالغ و خرد محسوب می‌شده‌است.

مقام للگی همیشه در اختیار قزلباش‌ها بود و آن‌ها نسبت به تصدی آن حساسیت بسیار داشتند.[۱]

امپراتوری صفویویرایش

امپراتوری عثمانیویرایش

قاجارویرایش

پانویسویرایش

  1. ایران عصر صفوی، راجر سیوری ترجمه احمد صبا انتشارات کتاب تهران سال ۱۳۶۳ صفحهٔ ۵۸.
  2. رضاقلی‌خان هدایت، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. اشاره در صفحات مختلف، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۲۶-۷
  • در آن زمان چون میان «محمد میرزا» و لل‍ه‌اش «ولی سلطان ذوالقدر» اختلاف روی داده و ولی سلطان به دربار قزوین آمده بود شاه اسماعیل دوم برای ابراز مخالفت خود با محمد میرزا وی را لل‍هٔ تنها پسرش کرد. bukharamag.com