باز کردن منو اصلی

خلاصه نتایج وزن‌های مختلفویرایش

مسابقات بر اساس جدول زمانی زیر انجام شد:

وزن تا مرحله
یک‌چهارم نهایی
نیمه‌نهایی
و نهایی
۵۸- کیلوگرم مردان
۴۶- کیلوگرم زنان
۱۲ مه ۱۳ مه
۷۴- کیلوگرم مردان
۴۹- کیلوگرم زنان
۱۳ مه ۱۴ مه
۶۸- کیلوگرم مردان
۶۷- کیلوگرم زنان
۱۴ مه ۱۵ مه
۵۴- کیلوگرم مردان
۵۳- کیلوگرم زنان
۷۳+ کیلوگرم زنان
۱۵ مه ۱۶ مه
۸۷- کیلوگرم مردان
۸۷+ کیلوگرم مردان
۵۳- کیلوگرم زنان
۱۶ مه ۱۷ مه
۶۳- کیلوگرم مردان
۵۷- کیلوگرم زنان
۱۷ مه ۱۸ مه
۸۰- کیلوگرم مردان
۶۲- کیلوگرم زنان
۱۸ مه ۱۸ مه

نتایج مرحله یک چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و نهایی وزن‌های مختلف به شرح زیر است.

مردانویرایش

۵۴- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۶۷ نفر شرکت کردند.[۳]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   ونیلتون تورس   ۲۱
   جک وولی   ۷  
   ونیلتون تورس   ۱۷
     استانیسلاو دنیسوف   ۲۰  
   موراد لشرائویی   ۸
   استانیسلاو دنیسوف   ۱۰  
   استانیسلاو دنیسوف   ۷
     کیم تائه-هون   ۱۴
   رامنارونگ ساوکویهاری   ۱۳
   تاکایا ناکاگاوا   ۸  
   رامنارونگ ساوکویهاری   ۲
     کیم تائه-هون   ۶  
   محمد کاظمی   ۱۰
   کیم تائه-هون   ۱۱  

۵۸- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۷۹ نفر شرکت کردند.[۴]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   فرزان عاشورزاده   ۹
   کارلوس ناوارو   ۲  
   فرزان عاشورزاده   ۱۲
     روسلان پویسیف   ۱۱  
   لوکاس گوزمان   ۶
   روسلان پویسیف   ۸  
   فرزان عاشورزاده   ۸
     سی محمد کتبی   ۳
   محمد ممدوف   ۱۰
   ژائو شوای   ۱۳  
   ژائو شوای   ۷
     سی محمد کتبی   ۱۴  
   سی محمد کتبی   ۱۱
   لونت تونکت   ۹  

۶۳- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۶۹ نفر شرکت کردند.[۵]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   جواد اشب   ۲۴
   استون بارکلی   ۱۲  
   جواد اشب   ۹
     ابوالفضل یعقوبی  ۸  
   ابوالفضل یعقوبی   ۱۵
   ولادیمیر کیم   ۳  
   جواد اشب   ۷
     جوئل گونزالس   ۶
   سائول گوتیرز   ۹
   لوره برچیچ   ۷  
   سائول گوتیرز   ۵
     جوئل گونزالس   ۶  
   ماریو سیلوا   ۰
   جوئل گونزالس   ۱  

۶۸- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۷۹ نفر شرکت کردند.[۶]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   الکسی دنیسنکو   ۵
   آیهان تقی‌زاده   ۱  
   الکسی دنیسنکو   ۴
     خوزه آنتونیو روسیو   ۲  
   سرگی واردازاریان   ۳
   خوزه آنتونیو روسیو   ۱۱  
   الکسی دنیسنکو   ۷
     سروت تازه‌گل   ۱۰
   سروت تازه‌گل   ۱۳
   ترنس جنینگز   ۱۱  
   سروت تازه‌گل   ۱۶
     شین دونگ-یون   ۱۳  
   فیلیپ گرگیچ   ۵
   شین دونگ-یون   ۱۴  

۷۴- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۷۰ نفر شرکت کردند.[۷]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   اوریل آدریانو   ۴
   مسعود حجی‌زواره   ۱۴  
   مسعود حجی‌زواره   ۶
     آلبرت گاون   ۵  
   آرنولد انکوی   ۷
   آلبرت گاون   ۱۳  
   مسعود حجی‌زواره   ۹
     نیکیتا رافالوویچ   ۷
   نیکیتا رافالوویچ   ۴
   کیم هون   ۳  
   نیکیتا رافالوویچ   ۴
     اسماعیل کولیبالی   ۳  
   اسماعیل کولیبالی   ۹
   ژولیو فریرا   ۵  

۸۰- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۶۰ نفر شرکت کردند.[۵]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   آرون کوک   ۸
   یونس ساری   ۷  
   آرون کوک   ۱۳
     دیمون سانسوم   ۱۴  
   دیمون سانسوم   ۱۲
   لیو وی-تینگ   ۱۰  
   دیمون سانسوم   ۳
     مهدی خدابخشی   ۱۶
   طاهیر گولچ   ۵
   کریستوفر ایلیسکو   ۳  
   طاهیر گولچ   ۶
     مهدی خدابخشی   ۸  
   استیون لوپز   ۱
   مهدی خدابخشی   ۱۳  

۸۷- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۴۷ نفر شرکت کردند.[۸]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   جسور بایکوزیف   ۳
   میسائل لوپز   ۲  
   جسور بایکوزیف   ۳
     ولادیسلاو لارین   ۱  
   دانیل روس   ۵
   ولادیسلاو لارین   ۱۰  
   جسور بایکوزیف   ۴
     رادیک عیسایف   ۵
   رادیک عیسایف   ۸
   امبار اندیایه   ۲  
   رادیک عیسایف   ۷
     رافائل کاستیو   ۶  
   رافائل کاستیو   ۹
   یاسین طرابلسی   ۴  

۸۷+ کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۵۳ نفر شرکت کردند.[۸]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   آنتونی اوبامه   ۳
   استفن لمدین   ۱  
   آنتونی اوبامه   ۵
     فیرمین زوکو   ۸  
   فیرمین زوکو   ۸
   جو چول-هو   ۷  
   فیرمین زوکو   ۱۰
     دمیتری شوکین   ۱۱
   روبلیس دسپاینه   ۹
   چیکا چوکوومریجه   ۴  
   روبلیس دسپاینه   ۶
     دمیتری شوکین   ۷  
   دمیتری شوکین   ۱۱
   وولکر وودزیچ   ۲  

زنانویرایش

۴۶- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۴۰ نفر شرکت کردند.[۴]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   کیریاکی کوتوکی   ۰
   ایرینا رومولدانووا   ۵  
   ایرینا رومولدانووا   ۱
     لین وان-تینگ   ۰  
   لین وان-تینگ   ۲
   ماریا اسمیرنووا   ۲  
   ایرینا رومولدانووا   ۵
     پانیپاک وونگپاتاناکیت   ۵
   ایریس تانگ سینگ   ۱
   لی ژائویی   ۰  
   ایریس تانگ سینگ   ۴
     پانیپاک وونگپاتاناکیت   ۸  
   پانیپاک وونگپاتاناکیت   ۸
   سامدانسورنگین یانجینخام   ۱  

۴۹- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۵۴ نفر شرکت کردند.[۷]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   وو جینگ‌یو   ۱۵
   کارلی مداک   ۰  
   وو جینگ‌یو   ۱۰
     اسوتلانا ایگومنووا   ۱  
   خولیسا دیز کانسکو   ۲
   اسوتلانا ایگومنووا   ۳  
   وو جینگ‌یو   ۳
     ها مین‌آه   ۴
   ها مین‌آه   ۶
   دانا حیدر   ۲  
   ها مین‌آه   ۷
     تیانا بوگدانوویچ   ۵  
   تیانا بوگدانوویچ   ۴
   یاسمینا ازیز   ۱  

۵۳- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۴۹ نفر شرکت کردند.[۳]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   هوانگ یون-ون   ۱۸
   سووی میکونن   ۱۰  
   هوانگ یون-ون   ۱۲
     آنا زانینوویچ   ۴  
   آنا زانینوویچ   ۴
   ژان تیانروی   ۳  
   هوانگ یون-ون   ۵
     لیم گیوم-بیول   ۱۰
   باربارا دوچ   ۴
   لیم گیوم-بیول   ۶  
   لیم گیوم-بیول   ۷
     آندریانا آسپروگراکا   ۱  
   آندریانا آسپروگراکا   ۵
   یامیسل نونیز   ۴  

۵۷- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۵۱ نفر شرکت کردند.[۵]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   جید جونز   ۹
   کیمیا علیزاده   ۱۰  
   کیمیا علیزاده   ۳
     مایو هامادا   ۵  
   مایو هامادا   ۹
   رانگسیا نیسایسوم   ۲  
   مایو هامادا   ۵
     اوا کالوو   ۳
   ادینا کوتسیس   ۱۴
   هدایه ملاک   ۱۳  
   ادینا کوتسیس   ۲
     اوا کالوو   ۴  
   آنا-لنا فرومینگ   ۴
   اوا کالوو   ۶  

۶۲- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۴۵ نفر شرکت کردند.[۵]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   روان رفایی   ۷
   ویکتوریا بلانوسکایا   ۸  
   ویکتوریا بلانوسکایا   ۰
     ایرم یامان   ۹  
   لین یی-چینگ   ۲
   ایرم یامان   ۳  
   ایرم یامان   ۱۴
     مارتا کالوو   ۴
   مارینا سومیچ   ۶
   مارتا کالوو   ۸  
   مارتا کالوو   ۶
     ریچل بوث   ۴  
   خولیا واسکونسلوس   ۵
   ریچل بوث   ۹  

۶۷- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۴۰ نفر شرکت کردند.[۶]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   الین یوهانسون   ۳
   پیج مک‌فرسون   ۸  
   پیج مک‌فرسون   ۴
     چوانگ چیا-چیا   ۵  
   گو یونفی   ۱۶
   چوانگ چیا-چیا   ۲۰  
   چوانگ چیا-چیا   ۵
     نور تاتار   ۰
   هوانگ کیونگ-سئون   ۱
   کاترین دومار   ۷  
   کاترین دومار   ۱
     نور تاتار   ۲  
   نور تاتار   ۲
   ابی نیاره   ۱  

۷۳- کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۳۹ نفر شرکت کردند.[۸]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   میلیکا ماندیچ   ۴
   اوه هیه-ری   ۱۳  
   اوه هیه-ری   ۶
     جکی گالوی   ۵  
   جکی گالوی   ۷
   آناستاسیا گورسکایا   ۴  
   اوه هیه-ری   ۵
     ژنگ شویین   ۴
   ماریا اسپینوزا   ۲
   ژنگ شویین   ۵  
   ژنگ شویین   ۸
     ایوا رادوش   ۱  
   الکساندرا کرمینیکا   ۴
   ایوا رادوش   ۵  

۷۳+ کیلوگرمویرایش

در این وزن، ۳۰ نفر شرکت کردند.[۳]

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                   
       
   بریسیدا آکوستا   ۳
   نافیا کوش   ۴  
   نافیا کوش   ۳
     بیانکا واکدن   ۱۰  
   الکساندرا کووالچوک   ۱
   بیانکا واکدن   ۲  
   بیانکا واکدن   ۴
     گولادیس اپانگ   ۲
   گولادیس اپانگ   ۶
   ویولتا بابیچ   ۰  
   گولادیس اپانگ   ۸
     الگا ایووانوا   ۵  
   نوشا راجر   ۰
   الگا ایووانوا   ۸  

نتایج نهاییویرایش

جدول مدال‌های انفرادیویرایش

مردانویرایش

 
ثروت تازه‌گل، باارزش‌ترین ورزشکار مرد مسابقات جهانی تکواندو ۲۰۱۵
وزن طلا نقره برنز
۵۴- کیلوگرم   کیم تائه-هون   استانیسلاو دنیسوف   ونیلتون تورس
  رامنارونگ ساوکویهاری
۵۸- کیلوگرم   فرزان عاشورزاده   سی محمد کتبی   روسلان پویسیف
  ژائو شوای
۶۳- کیلوگرم   جواد آچاب   خوئل گونزالز   ابوالفضل یعقوبی
  ساول گوتیرز
۶۸- کیلوگرم   ثروت تازه‌گل   الکسی دنیسنکو   خوسه آنتونیو روسیو
  شین دونگ-یون
۷۴- کیلوگرم   مسعود حجی‌زواره   نیکیتا رافالوویچ   آلبرت گاون
  اسماعیل کولیبالی
۸۰- کیلوگرم   مهدی خدابخشی   دیمن سنسم   آرون کوک
  طاهیر گولچ
۸۷- کیلوگرم   رادیک عیسایف   جسور بایکوزیف   ولادیسلاو لارین
  رافائل کاستیو
۸۷+ کیلوگرم   دمیتری شوکین   فیرمین زوکو   آنتونی اوبامه
  روبلیس دسپاینه

زنانویرایش

وزن طلا نقره برنز
۴۶- کیلوگرم   پانیپاک وونگپاتاناکیت   ایرینا رومولدانووا   لین وان-تینگ
  ایریس تانگ سینگ
۴۹- کیلوگرم   ها مین‌آه   وو جینگ‌یو   اسوتلانا ایگومنووا
  تیانا بوگدانوویچ
۵۳- کیلوگرم   لیم گیوم-بیول   هوانگ یون-ون   آنا زانینوویچ
  آندریانا آسپروگراکا
۵۷- کیلوگرم   مایو هامادا   اوا کالوو   کیمیا علیزاده
  ادینا کوتسیس
۶۲- کیلوگرم   ایرم یامان   مارتا کالوو   ویکتوریا بلانوسکایا
  ریچل بوث
۶۷- کیلوگرم   چوانگ چیا-چیا   نور تاتار   پیج مک‌فرسون
  کاترین دومار
۷۳- کیلوگرم   اوه هیه-ری   ژنگ شویین   جکی گالوی
  ایوا رادوش
۷۳+ کیلوگرم   بیانکا واکدن   گولادیس اپانگ   نافیا کوش
  الگا ایووانوا

منبع: [۹]

جدول امتیازات تیمیویرایش

 • جدول امتیازات تیمی مردان:
ردیف تیم امتیاز طلا نقره برنز مجموع
۱   ایران ۶۵ ۳ ۰ ۱ ۴
۲   روسیه ۵۰ ۰ ۲ ۳ ۵
۳   ازبکستان ۴۳ ۱ ۲ ۰ ۳
۴   کره جنوبی ۴۲ ۱ ۰ ۱ ۲
۵   اسپانیا ۳۴ ۰ ۱ ۱ ۲
۶   بلژیک ۳۳ ۱ ۱ ۰ ۲
۷   ترکیه ۳۳ ۱ ۰ ۰ ۱
۸   جمهوری آذربایجان ۳۰ ۱ ۰ ۰ ۱
۹   مکزیک ۲۹ ۰ ۰ ۱ ۱
۱۰   ایالات متحده آمریکا ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
 • جدول کامل:[۱۰]
 • جدول امتیازات تیمی زنان:
ردیف تیم امتیاز طلا نقره برنز مجموع
۱   کره جنوبی ۵۶ ۳ ۰ ۰ ۳
۲   جمهوری چین ۴۱ ۱ ۱ ۱ ۳
۳   ترکیه ۴۰ ۱ ۱ ۱ ۳
۴   چین ۳۸ ۰ ۲ ۰ ۲
۵   بریتانیا ۳۱ ۱ ۰ ۱ ۲
۶   روسیه ۳۱ ۰ ۰ ۲ ۲
۷   اسپانیا ۲۸ ۰ ۲ ۰ ۲
۸   فرانسه ۲۶ ۰ ۱ ۰ ۱
۹   ایالات متحده آمریکا ۲۶ ۰ ۰ ۲ ۲
۱۰   کرواسی ۲۵ ۰ ۰ ۲ ۲

جدول مدال تیمیویرایش

 رتبه  کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   کره جنوبی ۴ ۰ ۱ ۵
۲   ایران ۳ ۰ ۲ ۵
۳   ترکیه ۲ ۱ ۱ ۴
۴   ازبکستان ۱ ‍‍۲ ۰ ۳
۵   بریتانیا ۱ ۱ ۱ ۳
  جمهوری چین ۱ ۱ ۱ ۳
۷   بلژیک ۱ ۱ ۰ ۲
۸   تایلند ۱ ۰ ۱ ۲
۹   جمهوری آذربایجان ۱ ۰ ۰ ۱
  ژاپن ۱ ۰ ۰ ۱
۱۱   اسپانیا ۰ ۳ ۱ ۴
۱۲   روسیه ۰ ۲ ۵ ۷
۱۳   چین ۰ ۲ ۱ ۳
۱۴   اوکراین ۰ ۱ ۰ ۱
  ساحل عاج ۰ ۱ ۰ ۱
  فرانسه ۰ ۱ ۰ ۱
۱۵   ایالات متحده آمریکا ۰ ۰ ۲ ۲
  برزیل ۰ ۰ ۲ ۲
  کرواسی ۰ ۰ ۲ ۲
  کوبا ۰ ۰ ۲ ۲
۲۳   آلمان ۰ ۰ ۱ ۱
  بلاروس ۰ ۰ ۱ ۱
  صربستان ۰ ۰ ۱ ۱
  کلمبیا ۰ ۰ ۱ ۱
  گابن ۰ ۰ ۱ ۱
  مالی ۰ ۰ ۱ ۱
  مجارستان ۰ ۰ ۱ ۱
  مکزیک ۰ ۰ ۱ ۱
  مولداوی ۰ ۰ ۱ ۱
  یونان ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۱۶ ۱۶ ۳۲ ۶۴

بهترین‌هاویرایش

در پایان مسابقات، بهترین ورزشکاران و مربیان این مسابقات معرفی شدند:[۱۲]

منابعویرایش

 1. "2015 WTF WORLD TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS (Chelyabinsk, Russia / May 12-18, 2015)". www.worldtaekwondofederation.net. Retrieved 17 March 2015.
 2. "Russia to Host 2015 World Taekwondo Championships in Chelyabinsk City". www.worldtaekwondoferderation.net. Retrieved 17 March 2015.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ «نتایج روز پنجم» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ «نتایج روز دوم» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ «نتایج همه وزن‌ها» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ «نتایج روز چهارم» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ «نتایج روز سوم» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ «نتایج روز ششم» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 9. «جدول مدال‌ها» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 10. «امتیازات تیمی مردان» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲ خرداد ۱۳۹۴.
 11. «امتیازات تیمی زنان» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲ خرداد ۱۳۹۴.
 12. «فهرست جایزه‌های تیمی» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲ خرداد ۱۳۹۴.

پیوند به بیرونویرایش