مهد علیا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مهد علیا لقب ملک‌جهان خانم مادر ناصرالدین شاه قاجار است.

مهد علیا همچنین ممکن است اشاره به یکی از اشخاص زیر باشد:

تیموریان ویرایش

صفویان ویرایش

زندیان ویرایش

قاجاریان ویرایش