فهرست موجودات افسانه‌ای

معرفی اجمالی موجودات افسانه‌ای
(تغییرمسیر از موجود افسانه‌ای)
موجودات افسانه‌ای
موجودات افسانهای در گلیم قفقازی

موجودات افسانه‌ای موجوداتی تخیلی هستند که در ادبیات، افسانه‌ها و داستان‌های مردمان کشورهای گوناگون به آن‌ها برمی‌خوریم.

موجودات افسانه‌ای نامدار در فرهنگ ایرانیانویرایش

جانوران افسانه ای دریای پارسویرایش

اکوان دیوام منداسانشرتوبابای دریابوسلامهپری دریاییجزیره متحرکجن زیرآبیخرچنگ عجیبعروس دریاییگاوماهیمادر دریاماهی آدمخوارمنتیل پوهیولای قنات

برگرفته از نوشتار افسانه‌های دریای پارس

موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های دیگرویرایش

 
آلکونوست (پرنده بهشتی افسانه‌های اسلاوی) اثر ایوان بیلیبین

جستارهای وابستهویرایش