باز کردن منو اصلی
یک میانک با نه عدد ریزلولهٔ سه‌تایی.

میانَک یا سِنتریول یک اندامک بشکه‌مانند است که در بیشتر یاخته‌های یوکاریوتی دیده می‌شود ولی در گیاهان سطوح بالا و قارچ‌ها حضور ندارد.میانک علاوه بر یاخته‌های جانوری در یاخته‌های نر گیاهان ابتدایی مانند خزه و سرخس حضور دارند .[۱] میانک ذره مرکزی میان‌تن است.[۲] دیواره‌های میانک معمولاً از نه عدد ریزلولهٔ سه‌تایی ساخته شده‌است. این اندامک در تقسیم یاختهای نیز نقش دارد. قبل از گام دوم رشد یک جفت و پس از آن دو جفت میانک در یاخته وجود دارد. میانک ۳ نقش بر عهده دارد: ۱- تشکیل دوک تقسیم ۲- سازماندهی ریزلوله‌ها ۳- تشکیل تاژک و مژک

اندامک‌های درون یاخته جانوران: (۱) هستک (۲) هسته (۳) ریبوزوم (رناتن) (۴) وزیکول (۵) شبکه آندوپلاسمی خشن (۶) دستگاه گلژی (۷) چارچوب یاخته (سیتواسکلتون) (۸) شبکه آندوپلاسمی صاف (۹) میتوکندری (راکیزه) (۱۰) کریچه (واکوئل) (۱۱) سیتوپلاسم (درون‌یاخته) (۱۲) لیزوزوم (کافنده‌تن) (۱۳) میانک (سنتریول)

منابعویرایش

  1. B. Edde, J. Rossier, J.P. Le Caer, E. Desbruyeres, F. Gros & P. Denoulet (1990).
  2. فرهنگستان