ناواستوار

ناواستوار درجه‌ای در نیروی دریایی ایران است

ناواستوار یکم و دوم نام دو درجه در نیروی دریایی ارتش ایران هستند که معادل استوار یکم و دوم در نیروهای زمینی و هوایی می‌باشند. ناواستوار یکم بالاترین درجه‌دار در نیروی دریایی می‌باشد.

ناواستوار
ناودار پاسدار
کشورایران
شاخه خدماتنیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
درجه ناتوOR-9
شکل گرفته۱۳۱۳
رتبه بالاتر بعدیناواستوار دوم
ناودار دوم
رتبه پایین‌تر بعدیمهناوی یکم
درجه‌های معادلاستوار
رزم‌دار
درجه‌های ارتش ایران
نیروها
زمینی و هوایی دریایی
ارتشبد دریابد
سپهبد دریاسالار
سرلشکر دریابان
سرتیپ دریادار
سرتیپ دوم دریادار دوم
سرهنگ ناخدا یکم
سرهنگ دوم ناخدا دوم
سرگرد ناخدا سوم
سروان ناوسروان
ستوان ۳، ۲ و ۱ ناوبان ۳، ۲ و ۱
استوار ۲ و ۱ ناواستوار ۲ و ۱
گروهبان ۳، ۲ و ۱ مهناوی ۳، ۲ و ۱
سرجوخه سرناوی
سرباز ۲ و ۱ ناوی ۲ و ۱
سرباز ناوی

درجات در نیروی دریایی ارتش ایران ویرایش

منابع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

درجه‌های نظامی ایران