هائه موسو

رهبر گروه دامول

هائه موسو (Hae Mo-su) به گفته برخی مورخین پدر مؤسس گوگوریو یعنی جومونگ می‌باشد. هائه موسو اولین رهبر گروه دامول بود. گروه دامول گروهی بودند که برای نجات مردم دودمان گوجوسان از دست امپراطوری پر قدرت هان بسیار تلاش کردند و رویای باز پس گیری سرزمین گوجوسان(چوسان)را در سر داشتند گوجوسان از هائه موسو به عنوان رهبری دلیر و شجاع یاد می‌کردند وجود هائه موسو به سربازان گروه دامول روحیه‌ای وصف ناپذیر می‌داد. آشنایی هائه موسو با یوها به زمان نجات دادن هائه موسو از مرگ به دست یوها بازمی‌گردد.

هائه موسو
پادشاه بویو
جانشینهائه بورو
همسر(ان)یوها
هائه موسو
هانگول
해모수
هانجا
解慕漱
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHae Mosu
مک‌کیون–ریشاورHae Mosu

زندگیویرایش

بر اساس سریال جومونگ امپراطوری هان برای سر هائه موسو جایزه تعیین کرده و اعلام کرده بود هر که وی را پناه دهد کشته خواهد شد و به دلیل اینکه قبیلهٔ هابک هائه موسو را پناه داده بود به دست سربازان هان نابود شد و یوهوا دختر رئیس قبیله هابک به بردگی گرفته شد. در راه انتقال یوهوا به کشور هان گوموا شاهزادهٔ آن زمان کشور بویو وی را از دست سربازان هان نجات می‌دهد و به بویو می‌رود. سپس یوهوا به مقر سربازان دامول و پیش هائه موسو برمیگردد و در آنجا باهم ازدواج می‌کنند و یوهوا، جومونگ را باردار می‌شود.

هائه موسو به کمک گوموا دوست صمیمی اش با کشور بویو متحد می‌شود تا به امپراطوری هان حمله کنند اما امپراتور بویو (هائه بورو) خیانت می‌کند و با کشور هان هم‌دستی کرده نقشهٔ هائه موسو را لو می‌دهد و در نهایت در روز جنگ هائه موسو دستگیر می‌شود اما گوموا موفق می‌شود وی را نجات دهد ولی در راه فرار هائه موسو کشته می‌شود و یوهوا به عنوان همسر دوم گوموا در قصر بویو ساکن می‌شود و جومونگ را بزرگ می‌کند.

در حالی که همه فکر می‌کردند هائه موسو کشته شده ۲۰ سال بعد سرنوشت باعث می‌شود که جومونگ و هائه موسو که در یک غار زندانی بوده همدیگر را ببینند و جومونگ از هائه موسو شمشیر زنی و کمان‌داری حرفه‌ای را یادمی‌گیرد.

مرگویرایش

سرانجام هائه موسو به دست تسو و یونگ پو برادران ناتنی جومونگ در کوهستان بونگ یی کشته می‌شود. ماه‌ها یا سال‌ها بعد وقتی جومونگ می‌فهمد که هائه موسو پدرش بوده بسیار ناراحت می‌شود و تصمیم می‌گیرد که راه پدرش را ادامه دهد و گروه دامول را تشکیل می‌دهد و به نجات مردم دودمان گوجوسان می‌پردازد.

جومونگ با کمک سوسونو (نامزد جومونگ و دختر ارباب یونتابال تاجر) کشور گوگوریو را تأسیس می‌کند.

منابعویرایش