باز کردن منو اصلی

هائه موسو، (Hae Mo-su) به گفته برخی مورخین پدر مؤسس گوگوریو یعنی جومونگ می‌باشد. هائه موسو اولین رهبر گروه دامول بود. گروه دامول گروهی بودند که برای نجات مردم دودمان گوجوسان از دست امپراطوری پر قدرت هان بسیار تلاش کردند و از هائه موسو به عنوان رهبری دلیر و شجاع یاد می‌کردند وجود هائه موسو به سربازان گروه دامول روحیه‌ای وصف ناپذیر می‌داد. آشنایی هائه موسو با یوهوا به زمان نجات دادن هائه موسو از مرگ به دست یوهوا بازمی‌گردد.

هائه موسو
هائه موسو
جانشین هائه بورو
همسر یوهوا
تاریخ کره
Korea-Gyeongju-Bulguksa-33.jpg

پیش از تاریخ
دوره جولمون
دوره میومان
گوجوسان (چوسان کهن) ۲۳۳۳ تا ۱۰۸ ق.م.
استان جین
سه امپراتوری نخست: ۱۰۸ تا ۵۷ ق.م.
بویو، اوکجه، دونگایی
سم‌هان: ما، بایون، جین
سه امپراتوری: ۵۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
گوگوریو ۳۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
باکجه ۱۸ ق.م. تا ۶۶۰ میلادی
شیلا ۵۷ ق.م. تا ۹۳۵ میلادی
گایا ۴۲ تا ۵۶۲
استان‌های شمالی-جنوبی: ۶۹۸ تا ۹۳۵
شیلای متحد ۶۶۸ تا ۹۳۵
گوگوریو کوچک ۶۹۹ تا ۸۲۰
بالهایی ۶۹۸ تا ۹۲۶
آخرین سه امپراتوری ۸۹۲ تا ۹۳۵
گوگوریو جدید، باکجه جدید، شیلا
گوریو ۹۱۸ تا ۱۳۹۲
چوسان ۱۳۹۲ تا ۱۸۹۷
امپراطوری کره ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۰
سلطه ژاپن ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵
دولت در تبعید کره ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۸
تقسیم کره ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸
کره شمالی، کره جنوبی ۱۹۴۸–تاکنون
جنگ کره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳

 • فهرست پادشاهان
 • گاه‌شمار
 • تاریخ نظامی
 • تاریخ نیروی دریایی
 • تاریخ علم و فناوری
 • درگاه کره

  امپراطوری هان برای سر هائه موسو جایزه تعیین کرده و اعلام کرده بود هر که وی را پناه دهد کشته خواهد شد و به دلیل اینکه قبیلهٔ هابک هائه موسو را پناه داده بود به دست سربازان هان نابود شد و یوهوا دختر رئیس قبیله هابک به بردگی گرفته شد. در راه انتقال یوهوا به کشور هان گوموا شاهزادهٔ آن زمان کشور بویو وی را از دست سربازان هان نجات می‌دهد و به بویو می‌رود. سپس یوهوا به مقر سربازان دامول و پیش هائه موسو برمیگردد و در آنجا باهم ازدواج می‌کنند و یوهوا، جومونگ را باردار می‌شود.

  هائه موسو به کمک گوموا دوست صمیمی اش با کشور بویو متحد می‌شود تا به امپراطوری هان حمله کنند اما امپراتور بویو (هائه بورو) خیانت می‌کند و با کشور هان هم‌دستی کرده نقشهٔ هائه موسو را لو می‌دهد و در نهایت در روز جنگ هائه موسو دستگیر می‌شود اما گوموا موفق می‌شود وی را نجات دهد ولی در راه فرار هائه موسو کشته می‌شود و یوهوا به عنوان همسر دوم گوموا در قصر بویو ساکن می‌شود و جومونگ را بزرگ می‌کند.

  در حالی که همه فکر می‌کردند هائه موسو کشته شده ۲۰ سال بعد سرنوشت باعث می‌شود که جومونگ و هائه موسو که در یک غار زندانی بوده همدیگر را ببینند و جومونگ از هائه موسو شمشیر زنی و کمان‌داری حرفه‌ای را یادمی‌گیرد و سرانجام هائه موسو به دست دائه‌سو برادر ناتنی جومونگ کشته می‌شود. ماه‌ها یا سال‌ها بعد وقتی جومونگ می‌فهمد که هائه موسو پدرش بوده بسیار ناراحت می‌شود و تصمیم می‌گیرد که راه پدرش را ادامه دهد و گروه دامول را تشکیل می‌دهد و به نجات مردم دودمان گوجوسان می‌پردازد.

  جومونگ با کمک سوسونو (نامزد جومونگ و دختر ارباب یونتابال تاجر) کشور گوگوریو را تأسیس می‌کند.

  منابعویرایش