هائه موسو

رهبر گروه دامول

هِموسو (Hae Mo-su) به گفته برخی مورخان پدر مؤسس گوگوریو یعنی جومونگ می‌باشد. هموسو اولین رهبر گروه دامول بود. گروه دامول گروهی بودند که برای نجات مردم دودمان گوجوسان از دست امپراتوری پر قدرت هان بسیار تلاش کردند و رؤیای باز پس‌گیری سرزمین گوجوسان (چوسان) را در سر داشتند گوجوسان از هائه‌موسو به عنوان رهبری دلیر و شجاع یاد می‌کردند وجود هائه‌موسو به سربازان گروه دامول روحیه‌ای وصف ناپذیر می‌داد. آشنایی هائه‌موسو با یوها به زمان نجات دادن هائه‌موسو از مرگ به دست یوها بازمی‌گردد.

هموسو
رهبر گروه دامول
جانشینجومونگ
همسر(ان)یوها
خانداندودمان هائه
هائه موسو
هانگول
해모수
هانجا
解慕漱
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHae Mosu
مک‌کیون–ریشاورHae Mosu

اصل و نسب ویرایش

دربارهٔ والدین او اطلاعاتی در دسترس نیست اما مشخص است که او از خاندان هائه بوده‌است. طبق یک روایت ژنرال هائه‌موسو نوهٔ گو جین، نتیجهٔ امپراتور هائه‌موسو دانگون و از خانواده ی سلطنتی بویو بوده‌است.[۱]

نسبت با پادشاه هائه بورو ویرایش

در برخی منابع ، به اشتباه هائه موسو را پدر هائه بورو معرفی کرده اند که این صحیح نیست. ژنرال هائه موسو و پادشاه هائه بورو هر دو از دودمان سلطنتی هائه بودند و به روایتی دیگر پدر ژنرال هائه موسو و پدر پادشاه هائه بورو پسر عمو بودند . جد این دو شخص امپراتور هائه موسو دانگون نام داشت که پادشاهی بویو شمالی را تاسیس کرد.

زندگی ویرایش

بر اساس سریال جومونگ امپراتوری هان برای سر هائه‌موسو جایزه تعیین کرده و اعلام کرده بود هر که وی را پناه دهد کشته خواهد شد و به دلیل اینکه قبیلهٔ هابک هائه‌موسو را پناه داده بود به دست سربازان هان نابود شد و یوهوا دختر رئیس قبیله هابک به بردگی گرفته شد. در راه انتقال یوهوا به کشور هان گوموا شاهزادهٔ آن زمان کشور بویو وی را از دست سربازان هان نجات می‌دهد و به بویو می‌رود. سپس یوهوا به مقر سربازان دامول و پیش هائه‌موسو برمیگردد و در آنجا باهم ازدواج می‌کنند و یوهوا، جومونگ را باردار می‌شود.

هائه‌موسو به کمک گوموا دوست صمیمی اش با کشور بویو متحد می‌شود تا به امپراتوری هان حمله کنند اما امپراتور بویو (هائه بورو) خیانت می‌کند و با کشور هان هم‌دستی کرده نقشهٔ هائه‌موسو را لو می‌دهد و در نهایت در روز جنگ هائه‌موسو دستگیر می‌شود اما گوموا موفق می‌شود وی را نجات دهد ولی در راه فرار هائه‌موسو کشته می‌شود و یوهوا به عنوان همسر دوم گوموا در قصر بویو ساکن می‌شود و جومونگ را بزرگ می‌کند.

در حالی که همه فکر می‌کردند هائه‌موسو کشته شده ۲۰ سال بعد سرنوشت باعث می‌شود که جومونگ و هائه‌موسو که در یک غار زندانی بوده همدیگر را ببینند و جومونگ از هائه‌موسو شمشیر زنی و کمان‌داری حرفه‌ای را یادمی‌گیرد.

مرگ ویرایش

سرانجام هائه‌موسو به دست تسو و یونگ پو برادران ناتنی جومونگ در کوهستان چئون مو کشته می‌شود. ماه‌ها یا سال‌ها بعد وقتی جومونگ می‌فهمد که هائه‌موسو پدرش بوده بسیار ناراحت می‌شود و تصمیم می‌گیرد که راه پدرش را ادامه دهد و گروه دامول را تشکیل می‌دهد و به نجات مردم دودمان گوجوسان می‌پردازد.

جومونگ با کمک سوسانو (نامزد جومونگ و دختر ارباب یونتابال تاجر) کشور گوگوریو را تأسیس می‌کند.

منابع ویرایش

  1. *عابدی، فرزاد، ملت پرنده سه پا، نشر روز اندیش، همدان، ۱۳۸۹.