هزاره نهم (پیش از میلاد)

هزاره
(تغییرمسیر از هزاره ۹ (پیش از میلاد))

(هزاره ۱۰ پ‌م - هزاره ۹ پ‌م - هزاره ۸ پ‌م - هزاره‌های دیگر)

هزاره ۹ قبل از میلاد نشان دهنده آغاز دوره نوسنگی است. همچنین در این دوره کشاورزی و استفاده از سفال در سراسر هلال حاصلخیز گسترده‌تر شد. شهرک‌های بزرگتر مانند اریحا به وجود آمد

رویدادها ویرایش

۹۰۰۰ پیش از میلاد - مدیترانه - اقامت در جزایر دریای مدیترانه آغاز شده‌است

۷۳۷۰ تا۸۵۰۰ پیش از میلاد- اریحا با ۲٬۰۰۰ نفر زن و مرد که در خانه‌های خشتی زندگی می‌کنند تأسیس شده‌است و توسط دیوار اریحا حفاظت می‌شده.

اختراعات، اکتشافات، نوآوری‌ها ویرایش

۹۰۰۰ سال قبل از میلاد- اولین شواهد از نگهداری گوسفند، در شمال عراق است.

۹۰۰۰ سال قبل از میلاد- کشف مس در شرق میانه

۸۰۰۰ سال قبل از میلاد- کشاورزی در بین‌النهرین

۸۰۰۰ سال قبل از میلاد- اهلی کردن خوک در چین و ترکیه

۸۰۰۰ سال قبل از میلاد- اهلی کردن بز در شرق میانه

۸۰۰۰ سال قبل از میلاد- شواهد اهلی کردن سگ برای مقابله با گرگها

۸۰۰۰ سال قبل از میلاد- مردم اریحا آجر را از خاک رس ساختند، و سپس آنها را در مقابل نور خورشید می‌گذاشتند تا سخت شود.

سده‌ها ویرایش

<! == پیوند به بیرون ==>

هزاره سده
۹ پ‌م: ۹۰ پ‌م ۸۹ پ‌م ۸۸ پ‌م ۸۷ پ‌م ۸۶ پ‌م ۸۵ پ‌م ۸۴ پ‌م ۸۳ پ‌م ۸۲ پ‌م ۸۱ پ‌م
۸ پ‌م: ۸۰ پ‌م ۷۹ پ‌م ۷۸ پ‌م ۷۷ پ‌م ۷۶ پ‌م ۷۵ پ‌م ۷۴ پ‌م ۷۳ پ‌م ۷۲ پ‌م ۷۱ پ‌م
۷ پ‌م: ۷۰ پ‌م ۶۹ پ‌م ۶۸ پ‌م ۶۷ پ‌م ۶۶ پ‌م ۶۵ پ‌م ۶۴ پ‌م ۶۳ پ‌م ۶۲ پ‌م ۶۱ پ‌م
۶ پ‌م: ۶۰ پ‌م ۵۹ پ‌م ۵۸ پ‌م ۵۷ پ‌م ۵۶ پ‌م ۵۵ پ‌م ۵۴ پ‌م ۵۳ پ‌م ۵۲ پ‌م ۵۱ پ‌م
۵ پ‌م: ۵۰ پ‌م ۴۹ پ‌م ۴۸ پ‌م ۴۷ پ‌م ۴۶ پ‌م ۴۵ پ‌م ۴۴ پ‌م ۴۳ پ‌م ۴۲ پ‌م ۴۱ پ‌م
۴ پ‌م: ۴۰ پ‌م ۳۹ پ‌م ۳۸ پ‌م ۳۷ پ‌م ۳۶ پ‌م ۳۵ پ‌م ۳۴ پ‌م ۳۳ پ‌م ۳۲ پ‌م ۳۱ پ‌م
۳ پ‌م: ۳۰ پ‌م ۲۹ پ‌م ۲۸ پ‌م ۲۷ پ‌م ۲۶ پ‌م ۲۵ پ‌م ۲۴ پ‌م ۲۳ پ‌م ۲۲ پ‌م ۲۱ پ‌م
۲ پ‌م: ۲۰ پ‌م ۱۹ پ‌م ۱۸ پ‌م ۱۷ پ‌م ۱۶ پ‌م ۱۵ پ‌م ۱۴ پ‌م ۱۳ پ‌م ۱۲ پ‌م ۱۱ پ‌م
۱ پ‌م: ۱۰ پ‌م ۹ پ‌م ۸ پ‌م ۷ پ‌م ۶ پ‌م ۵ پ‌م ۴ پ‌م ۳ پ‌م ۲ پ‌م ۱ پ‌م
۱:   ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹ ۱۰
۲: ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۳: ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۴: ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰