هیئت‌های نمایندگان کنگره ایالات متحده از نیویورک

هیئت‌های نمایندگان کنگره ایالات متحده از نیویورک (انگلیسی: United States congressional delegations from New York‎) جدول‌های زیر شامل فهرست نمایندگان منتخب مجلس نمایندگان ایالات متحده و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا است.

مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکاویرایش

فهرست نمایندگان ایالات متحده از نیویورک

نمایندگان فعلیویرایش

فهرست اعضای هیئت نمایندگان اهل نیویورک در مجلس نمایندگان ایالات متحده، دوران خدمت، محدوده مناطق به لحاظ سیاسی و بر اساس (CPVI) در جدول ثبت شده. هیئت نمایندگان نیویورک در مجموع ۲۶ عضو دارد که شامل ۱۷ دموکرات و ۹ عضو جمهوریخواه هستند و یک کرسی نیر در حال حاضر خالی است.

منطقه نماینده
(مقیم)
حزب شاخص رای‌دهی احزاب زمان شاغل به خدمت نقشه منطقه
R  
لی زلدین
(شرلی، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+۵ ژانویه۳, ۲۰۱۵  
R  
پیتر کینگ
(سیفولد، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+3 ژانویه۳, ۱۹۹۳  
R  
توماس اسوزی
(گلن یارو، نیویورک)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+1 ژانویه ۳, ۲۰۱۷  
R  
کاتلین رایس
(گاردن سیتی، نیویورک)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+4 ژانویه۳, ۲۰۱۵  
R  
گرگوری میکس
(کویینز)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+37 فوریه۳, ۱۹۹۸  
R  
گریس منگ
(کویینز)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+16 ژانویه۳, ۲۰۱۳  
R  
نیدیا ولاسکس
(بروکلین/کویینز)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+38 ژانویه۳, ۱۹۹۳  
R  
حکیم جفریس (بروکلین)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+36 ژانویه۳, ۲۰۱۳  
R  
ایوت کلارک
(بروکلین)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+34 ژانویه۳, ۲۰۰۷  
R  
جرالد ندلر
(منهتن)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+26 نوامبر۳, ۱۹۹۲  
R  
دن دانوان
(استیتن آیلند)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+3 مه۵, ۲۰۱۵  
R  
کارلین مالنی
(منهتن)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+31 ژانویه۳, ۱۹۹۳  
R  
آدریانو اسپاییات
(منهتن)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+43 ژانویه۳, ۲۰۱۷  
R  
جوی کراولی
(کویینز/برانکس)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+29 ژانویه۳, ۱۹۹۹  
R  
خوزه سرانو
(برانکس)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+44 مارس۲۰, ۱۹۹۰  
R  
الیوت انگل
(یانکرز)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+24 ژانویه۳, ۱۹۸۹  
R  
نیتا لوی
(هریسون، نیویورک)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+7 ژانویه۳, ۱۹۸۹  
R  
شان پاتریک مالنی
(کارمل، نیویورک)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) R+1 ژانویه۳, ۲۰۱۳  
R  
جان فاسو
(کیندرهوک، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+2 ژانویه۳, ۲۰۱۷  
R  
پال تونکو
(آلبانی، نیویورک)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+7 ژانویه۳, ۲۰۰۹  
R  
الیزی استفنیک
(واترتاون، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+4 ژانویه۳, ۲۰۱۵  
R  
کلودیا تنی
(نیوهارتفورد، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+6 ژانویه۳, ۲۰۱۷  
R  
تام رید
(کورنینگ، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+6 نوامبر۲, ۲۰۱۰  
R  
جان کاتکو
(سیراکیوس، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا D+3 ژانویه۳, ۲۰۱۵  
R خالی- مرزهای ناحیه ۲۵ فدرال کنگره ایالات متحده در ایالت نیویورک. حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+8 ۱۶ مارس ۲۰۱۸  
R  
بریان هیگنس
(بافلو، نیویورک)
حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) D+11 ۳ ژانویه ۲۰۰۵  
R  
کریس کالینز (کلارنس، نیویورک)
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا R+11 ۳ ژانویه ۲۰۱۳  

سنای ایالات متحده آمریکاویرایش

فهرست سناتورهای ایالات متحده از نیویورک

هیئت کنونی
سناتورهای رده ۱ کنگره سناتورهای رده ۳
فیلیپ اسکایلر
(طرفدار دولت)
کنگره ایالات متحده یکمین (۱۷۸۹–۱۷۹۱) روفس کینگ
(طرفدار دولت)
آرون بر
(مخالف دولت)
دومین (۱۷۹۱)(۱۷۹۳)
سومین (۱۷۹۳–۱۷۹۵)
چهارمین (۱۷۹۵–۱۷۹۷)
جان لورنس (F)
فیلیپ اسکایلر (F) پنجمین (۱۷۹۷–۱۷۹۹)
جان اسلس هوبرت (F)
ویلیام نورث (F)
جیمز واتسون (F)
ششمین (۱۷۹۹–۱۸۰۱)
گاورنر موریس (F) جان آرمسترانگ جونیور (DR)
هفتمین (۱۸۰۱–۱۸۰۳)
دوایت کلینتون (DR)
تئودوروس بیلی (DR) هشتمین (۱۸۰۳–۱۸۰۵) جان آرمسترانگ جونیور (DR)
جان آرمسترانگ جونیور (DR) جان اسمیت (DR)
ساموئل ال. میتچیل (DR)
نهمین (۱۸۰۵–۱۸۰۷)
دهمین (۱۸۰۷–۱۸۰۹)
عوبدیا جرمن (DR) یازدهمین (۱۸۰۹–۱۸۱۱)
دوازدهمین (۱۸۱۱–۱۸۱۳)
سیزدهمین (۱۸۱۳–۱۸۱۵) روفس کینگ (F)
ناتان سنفورد (DR) چهاردهمین (۱۸۱۵–۱۸۱۷)
پانزدهمین (۱۸۱۷–۱۸۱۹)
شانزدهمین (۱۸۱۹–۱۸۲۱)
مارتین ون بیورن (DR) هفدهمین (۱۸۲۱–۱۸۲۳)
هجدهمین (۱۸۲۳–۱۸۲۵)
نوزدهمین (۱۸۲۵–۱۸۲۷) ناتان سنفورد
بیستمین (۱۸۲۷–۱۸۲۹)
چارلز ئی. دادلی (J)
بیست و یکمین (۱۸۲۹–۱۸۳۱)
بیست و دومین (۱۸۳۱–۱۸۳۳) ویلیام ال. مارسی (J)
ناتانیل پی. تالمج (J) بیست و سومین (۱۸۳۳–۱۸۳۵) سیلاس رایت، جونیور (J)
بیست و چهارمین (۱۸۳۵–۱۸۳۷)
بیست و پنجمین (۱۸۳۷–۱۸۳۹)
ناتانیل پی. تالمج (D) بیست و ششمین (۱۸۳۹–۱۸۴۱)
بیست و هفتمین (۱۸۴۱–۱۸۴۳)
دانیل اس. دیکینسن (D) بیست و هشتمین (۱۸۴۳–۱۸۴۵) هنری ای. فاستر (D)
بیست و نهمین (۱۸۴۵–۱۸۴۷) جان آدامز دیکس (D)
سی و امین (۱۸۴۷–۱۸۴۹)
سی و یکمین (۱۸۴۹–۱۸۵۱) ویلیام اچ. سیوارد (W)
همیلتون فیش (W) سی و دومین (۱۸۵۱–۱۸۵۳)
سی و سومین (۱۸۵۳–۱۸۵۵)
سی و چهارمین (۱۸۵۵–۱۸۵۷) ویلیام اچ. سیوارد (R)
پرستون کینگ (R) سی و پنجمین (۱۸۵۷–۱۸۵۹)
سی و ششمین (۱۸۵۹–۱۸۶۱)
سی و هفتمین (۱۸۶۱–۱۸۶۳) ایرا هریس (R)
ادوین دی. مورگان (R) سی و هشتمین (۱۸۶۳–۱۸۶۵)
سی و نهمین (۱۸۶۵–۱۸۶۷)
چهلمین (۱۸۶۷–۱۸۶۹) روسکو کانکلینگ (R)
روبن فنتون (R) چهل و یکمین (۱۸۶۹–۱۸۷۱)
چهل و دومین (۱۸۷۱–۱۸۷۳)
جهل و سومین (۱۸۷۳–۱۸۷۵)
فرانسیس کرنن (D) چهل و چهارمین (۱۸۷۵–۱۸۷۷)
چهل و پنجمین (۱۸۷۷–۱۸۷۹)
چهل و ششمین (۱۸۷۹–۱۸۸۱)
توماس سی. پلات (R) چهل و هفتمین (۱۸۸۱–۱۸۸۳)
وارنر میلر (R) البریج جی. لافام (R)
چهل و هشتمین (۱۸۸۳–۱۸۸۵)
چهل و نهمین (۱۸۸۵–۱۸۸۷) ویلیام ام. اورتس (R)
فرانک هیسکاک (R) پنجاهمین (۱۸۸۷–۱۸۸۹)
پنجاه و یکمین (۱۸۸۹–۱۸۹۱)
پنجاه و دومین (۱۸۹۱–۱۸۹۳) دیوید بی. هیل (D)
ادوارد مرفی، جونیور (D) پنجاه و سومین (۱۸۹۳–۱۸۹۵)
پنجاه و چهارمین (۱۸۹۵–۱۸۹۷)
پنجاه و پنجمین (۱۸۹۷–۱۸۹۹) توماس سی. پلات (R)
چانسی دپیو (R) پنجاه و ششمین (۱۸۹۹–۱۹۰۱)
پنجاه و هفتمین (۱۹۰۱–۱۹۰۳)
پنجاه و هشتمین (۱۹۰۳–۱۹۰۵)
پنجاه و نهمین (۱۹۰۵–۱۹۰۷)
شصتمین (۱۹۰۷–۱۹۰۹)
شصت و یکمین (۱۹۰۹–۱۹۱۱) الیو روت (R)
جیمز آلوازیوس اوگورمن (D) شصت و دومین (۱۹۱۱–۱۹۱۳)
شصت و سومین (۱۹۱۳–۱۹۱۵)
شصت و چهارمین (۱۹۱۵–۱۹۱۷) جیمز دبلیو. ویدس‌وورس، جونیور (R)
ویلیام ام. کلدر (R) شصت و پنجمین (۱۹۱۷–۱۹۱۹)
شصت و ششمین (۱۹۱۹–۱۹۲۱)
شصت و هفتمین (۱۹۲۱–۱۹۲۳)
رویال اس. کپلند (D) شصت و هشتمین (۱۹۲۳–۱۹۲۵)
شصت و نهمین (۱۹۲۵–۱۹۲۷)
هفتادمین (۱۹۲۷–۱۹۲۹) رابرت اف. واگنر (D)
هفتاد و یکمین (۱۹۲۹–۱۹۳۱)
هفتاد و دومین (۱۹۳۱–۱۹۳۳)
هفتاد و سومین (۱۹۳۳–۱۹۳۵)
هفتاد و چهارمین (۱۹۳۵–۱۹۳۷)
هفتاد و پنجمین (۱۹۳۷–۱۹۳۹)
جیمز ام. مید (D)
هفتاد و ششمین (۱۹۳۹–۱۹۴۱)
هفتاد و هفتمین (۱۹۴۱–۱۹۴۳)
هفتاد و هشتمین (۱۹۴۳–۱۹۴۵)
هفتاد و نهمین (۱۹۴۵–۱۹۴۷)
ایروینگ آیوز (R) هشتادمین (۱۹۴۷–۱۹۴۹)
هشتاد و یکمین (۱۹۴۹–۱۹۵۱)
جان فاستر دالس (R)
هربرت اچ. لمن (D)
هشتاد و دومین (۱۹۵۱–۱۹۵۳)
هشتاد و سومین (۱۹۵۳–۱۹۵۵)
هشتاد و چهارمین (۱۹۵۵–۱۹۵۷)
هشتاد و پنجمین (۱۹۵۷–۱۹۵۹) یاکوب یاویتس (R)
کنت کیتینگ (R) هشتاد و ششمین (۱۹۵۹–۱۹۶۱)
هشتاد و هفتمین (۱۹۶۱–۱۹۶۳)
هشتاد و هشتمین (۱۹۶۳–۱۹۶۵)
رابرت اف. کندی (D) هشتاد و نهمین (۱۹۶۵–۱۹۶۷)
نودمین (۱۹۶۷–۱۹۶۹)
چارلز گودل (R)
نود و یکمین (۱۹۶۹–۱۹۷۱)
جیمز ل بالکلی نود و دومین (۱۹۷۱–۱۹۷۳)
نود و سومین (۱۹۷۳–۱۹۷۵)
نود و چهارمین (۱۹۷۵–۱۹۷۷)
دانیل پاتریک موینیهان (D) نود و پنجمین (۱۹۷۷–۱۹۷۹)
نود و ششمین (۱۹۷۹–۱۹۸۱)
نود و هفتمین (۱۹۸۱–۱۹۸۳) آلفونسو داماتو (R)
نود و هشتمین (۱۹۸۳–۱۹۸۵)
نود و نهمین (۱۹۸۵–۱۹۸۷)
صدمین (۱۹۸۷–۱۹۸۹)
صد و یکمین (۱۹۸۹–۱۹۹۱)
صد و دومین (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
صد و سومین (۱۹۹۳–۱۹۹۵)
صد و چهارمین (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
صد و پنجمین (۱۹۹۷–۱۹۹۹)
صد و ششمین (۱۹۹۹–۲۰۰۱) چاک شومر (D)
هیلاری کلینتون (D) صد و هفتمین (۲۰۰۱–۲۰۰۳)
صد و هشتمین (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
صد و نهمین (۲۰۰۵–۲۰۰۷)
صد و دهمین (۲۰۰۷–۲۰۰۹)
صد و یازدهمین (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
کرستن جیلیبرند (D)
صد و دوازدهمین (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
صد و سیزدهمین(۲۰۱۳–۲۰۱۵)
صد و چهاردهمین (۲۰۱۵–۲۰۱۷)
صد و پانزدهمین (۲۰۱۷–۲۰۱۹)

فهرست سناتورهای پیشین در قید حیاتویرایش

در ۲۰۱۵ سه سناتور سابق ایالات متحده از ایالت نیویورک هستند که در حال حاضر زنده‌اند، دو سناتور رده یکم و یک نفر رده سوم است.

سناتور اداره رده تارخ تولد (و سن)
جیمز ل باکلی ۱۹۷۱–۱۹۷۷ ۱ ۹ مارس ۱۹۲۳ ‏(۹۸ سال)
آلفونسو داماتو ۱۹۸۱–۱۹۹۹ ۳ ۱ اوت ۱۹۳۷ ‏(۸۳ سال)
هیلاری کلینتون ۲۰۰۱–۲۰۰۹ ۱ ۲۶ اکتبر ۱۹۴۷ ‏(۷۳ سال)

منابعویرایش