باز کردن منو اصلی


هیدرازین
هیدرازین هیدرازین هیدرازین
شناسنامه
نام‌گذاری آیوپاک هیدرازین
نام‌های دیگر
فرمول مولکولی N۲H۴
SMILES CC(=O)C
جرم مولی ۳۲٫۰ g/mol
نما(ظاهر) مایع بی رنگ
CAS number [۳۰۲-۰۱-۲]
ویژگی‌ها
چگالی و فتن(حالت) فیزیکی ۱٫۰۱ g/mL (در فتن آبگونه(حالت مایع
حلالیت در آب حل شدنی در حل‌کننده‌های قطبی آلی
دمای ذوب ۲°C (۲۷۵K)
دمای جوش ۱۱۴°C (۳۸۷ K)
گران روی ۰٫۳۲ cP در۲۰ °C
ترموشیمی
ΔfH۰گاز ۹۵٫۳۵ kJ/mol
ΔfH۰مایع ۵۰٫۶۳ kJ/mol
ΔfH۰جامد ۳۷٫۶۳ kJ/mol
S۰گاز، ۱ بار ۲۳۸٫۶۶ J/mol·K
S۰مایع، ۱ بار ۱۲۱٫۵۲ J/mol·K
S۰جامد ? J/mol·K
ساختار
نمای مولکولی هرمی در N
گشتاور دوقطبی ?D
ترکیب‌های وابسته
هیدرات‌های وابسته هیدروژن پراکسید
ترکیب‌های وابسته آمونیاک،
منو متیل هیدرازین،
دی متیل هیدرازین،
فنیل هیدرازین
به جز بجش‌های گفته شده، داده‌های داده شده در باره ی
ماده‌ها در سامه‌های استاندارد (در ۲۵°C, ۱۰۰ کیلو پاسکال)
بستهٔ داده‌های شیمیایی وسرزدنی ها(مرجع‌ها)ی ویکی‌پدیا

هیدرازین (Hydrazine) یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی N۲H۴ است. هیدرازین بیشتر در سوخت موشک و فراورده‌های تنباکو کاربرد دارد.

فرآوریویرایش

تئودور کورتیوس هیدرازین برای نخستین بار در سال ۱۸۸۹ میلادی به دست آورد.

در روش چرخه Atofina-PCUK ، هیدرازین در چند گام از استون، آمونیاک و هیدروژن پراکسید به دست می‌آید. نخست استون و آمونیاک با هم واکنش می‌دهند تا ایمین به دست آید که با اکسید کردن آن به کمک هیدروژن پراکسید، اگزادیرین به دست می‌آید.این حلقهٔ سه هموند(عضو)ی که دارای کربن، اکسیژن وازت می‌باشداز راه آمونیوکافت که دواتم ازت را به هم پیوند می‌دهد به هیدرازون دگرگون تبدیل می‌شود.این هیدرازون با چند برابر استون واکنش داده وآذین به دست می‌آید که با آبکافتکردن آن می‌توان هیدرازین به دست آورد. در این گام استون دوباره آزاد می‌شود.

کاربرد در شیمیویرایش

در بسیاری از واکنش‌های ساخت ماده‌های آلی و به ویژه در ساخت بسیاری از داروها و رنگ کردن بافت‌های پارچه‌ای وعکسبرداری کاربرد دارد.

تشکیل هیدرازونویرایش

برای نمونه فشرده‌سازی هیدرازین با یک کربونیل ساده مانند استون یک آذین می‌دهد. اگر این آذین دوباره با هیدرازین واکنش دهد هیدرازون به دست می‌آید :

۲ (CH۳)۲CO + N۲H۴ → ۲ H۲O + [(CH۳)۲C=N]۲
[(CH۳)۲C=N]۲ + N۲H۴ → ۲ (CH۳)۲C=NNH۲

در واکنش بالا «استون آذین» یک فراوردهٔ میانجی(حد واسط) بوده و واکنش تا به دست آمدن هیدرازون انجام می‌شود. مهار واکنش در گام نخست بشتر زمان‌ها شدنی نیست و برای فرآوری آلکیل هیدرازین بهتر است از کاهش فراورده سود جست.

کاهش ولف-کیشنرویرایش

هیدرازین در واکنش کاهش ولف-کیشنر نیز به کاربرده می‌شود. در این واکنش گروه کربونیل کتونها یاآلدهیدها با کمک هیدرازون به گروه‌های متیلن یا متیل کاهش می‌یابد .

نمکهای هیدرازینیمویرایش

هیدرازین در واکنش با اسیدهای معدنی نمک هیدرازینیوم می‌دهد که نامورترین نمک آن سولفات آن با فرمول[N۲H۵]HSO۴ است.

سولفون دار کردنویرایش

چون هیدرازین یک هسته دوست خوب است می‌تواند به آسانی یه سولفونیل هالیدها وآسیل هالیدها بتازد(حمله کند).

ساخت ناجورحلقه‌هاویرایش

ازهیدرازین با داشتن ۲ آمین می‌توان برای ساخت ترکیب‌های ناجور حلقه(ناجور حلقه))، از راه چگالش یا فشرده‌سازی همراه الکترون دوستها، به کار برد. فشرده‌سازی هیدرازین با ۲،۴-پنتان دیون، دی متیل پیرازول می‌دهد.

کاربردهای فیاری(صنعتی) دیگرویرایش

هیدرازین در بسیاری از فرایندها ی شیمیایی به کار می‌رود که برای نمونه باره(مورد)های زیر را آورده‌ایم:

همچنین شاید برای ساخت ترانزیستور پرده‌ای نازک که در نمایشگر کریستال مایع کاربرد دارند؛ کاربرد داشته باشد.

سوخت موشکویرایش

هیدرازین درجنگ جهانی دوم تحت خانواده موادّ ب-اشتوف به عنوان سوخت موشک به کار رفت. در آن موشک هیدرات هیدرازین همراه با متانول به کار رفته بود.

ایمنیویرایش

هیدرازین بسیار سرطان زا است و هیدرازین بی آب بسیار ناپایدار می‌باشد.

منابعویرایش