چشمه آبگرم چارک

چشمه آبگرم چارک یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

چشمه آبگرم چارک واقع در دهستان بندر چارک، این چشمه در مسیر جاده بندر لنگه به گاوبندی قراردادر و از طریق بستانه و روستای باوردان قابل دسترسی است . مظهر چشمه در بستر رودخانه تنگ خوان است و از شکاف سنگهای مازنی بیرون می‌جوشد . عامل تشکیل چشمه تکنو نیک صفحه‌ای است و آب آن در ردیف آبهای گوگردی و آنیونها ی مختلف گرم می‌باشد .

منبعویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش