چشمه آب گرم حاجی‌آباد

چشمه آب گرم حاجی‌آباد یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

چشمه آب گرم حاجی‌آباد در مسیر جاده بندرعباس به سمت حاجی‌آباد (هرمزگان) و در حدود ۳۰ کیلومتری شرق حاجی‌آباد در دامنه کوهی قرار دارد. آب این چشمه از شکاف سنگ‌های آهکی مارین خارج می‌شود و عامل تشکیل آن تکتونیک صفحه‌ای است. آب چشمه در ردیف آب‌های گوگردی با کاتیون‌ها و آنیون‌های مختلف گرم است.

منبعویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزگان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکشچشمه آبگرم معدنوئیه(بین روستای معدنوئیه وتزرج)در جاده بندر عباس به حاجی آباد ۳۰کیلومترمانده به حاجی آبادبعد از تونل که در نزدیکی ایستگاه قطار تزرج واقع گردیده است