چشمه آبگرم سرخان

چشمه آبگرم سرخان یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

چشمه آبگرم سرخان در مسیر جاده فرعی خورگو، سرخان منشعب از جاده بندرعباس، سیرجان قرار دارد فاصله چشمه تا روستای سرخان در حدود یک کیلومتر است و عامل تشکیل چشمه‌چشمه تکتونیک صفحه‌ای است و آب آن از شکاف سنگهایشیلی از زمین خارج می‌شود. آب این چشمه در ردیف آب‌های گوگردی با کاتیونها و آنیونهای مختلف گرم است.

منابع ویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.


چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش