چشمه آبگرم کشکو

چشمه آبگرم کشکو یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

این چشمه آب گرم در مسیر جاده بندرعباس به کشکو قراردادر و از روستای کشکو تا مظهر چشمه ۴ کلیو متر فاصله‌است که یک کیلومتر آن را باید پیاده پیمود مظهر چشمه در شکاف سنگهای آهکی است و عامل تشکیل آن تکتو نیک صفحه‌ای می‌باشد حوضچه‌های متعددی در اطراف چشمه وجود دارند که اهالی از آنها به عنوان استخرشنا استفاده می‌کنند از آب این چشمه جهت کشاورزی نیز استفاده می‌شود. آب چشمه در ردیف آبهای سولفات، کلسیم همراه با منیزیم زیاد و کلور، سدیم گرم می‌باشد و در پایان مسیر خود به رودخانه کشکو می‌ریزد.

منابعویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.


چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش