چشمه آبگرم خمیر (لشتغان)

چشمه آبگرم خمیر (لشتغان) یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

چشمه آبگرم خمیر (لشتغان) در ۷ کیلومتری شرق شهر بندر خمیر قرار دارد. آب چشمه از شکاف سنگهای مارین خارج می‌شود. در اطراف چشمه دو استخر با ابعاد ۱۰× ۵/۳ متر با عمق ۵/۱ متر است که در امتداد یکدیگر ساخته شده‌اند. آب از استخر اول وارد استخر دوم می‌شود. در این محدوده ۱۲ اتاقک جهت استراحت و اقامت مسافران ساخته شده‌است و به‌طور رایگان در اختیاز مراجعین قرار می‌گیرد. طرز تشکیل آن این چشمه بر اساس فرضیه تکتونیک (ساخت زمین شناختی) صفحه‌ای استوار است آب چشمه لشتغان خمیر در ردیف آبهایی با کاتیون‌ها یونهای منفی و آنیونهای، یونهای مثبت مختلف گرم است.

منابع ویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.


چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش