چشمه آب‌گرم سایه‌خوش

چشمه آب‌گرم سایه خوش یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

چشمه آب‌گرم سایه خوش در روستای سایه‌خوش از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه واقع می‌باشد. این چشمه در مسیر جاده بندر خمیر به بندرلنگه قرار دارد. فاصله بندر خمیر تا روستای سایه خوش در حدود ۴۰ کیلومتری است و از روستای سایه خوش تا محل چشمه در حدود ۴ کیلومتری می‌باشد. مظهر چشمه در شکاف سنگهای آهکی مارنی و دردامن کوه جای دارد. طرز تشکیل چشمه سایه خوش بر اساس فرضیه تکنو نیک صفحه‌ای استوار است و آب آن در ردیف ابهای سولفات، کلسیم همراه با منزیم زیاد و کلور و سدیم گرم است.

منبعویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.


چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش