باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

  • تصویب قانون اساسی مشروطیت ایران. (۱۳۲۴ ق)

زادگانویرایش

  • مجتهد بزرگ شیعه «حاج میرزا رضی ذوالنوری» عالم و فقیه. (۱۲۹۴ ق)

درگذشتگانویرایش