باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

  • وقوع غزوهٔ «نی قُرَیظه» به فرماندهی پیامبر اسلام (۵ ق)

زادگانویرایش

  • «ابن نَجّار» مورخ، محدث، رجالی و ادیب مسلمان (۵۷۸ ق)

درگذشتگانویرایش

  • «زبیر بن بکار» از علمای مدینه و قاضی مکه (۲۵۶ ق)

پانویسویرایش