باز کردن منو اصلی

وقایعویرایش

  • قلع و قمع بازماندگان بنی امیه توسط بنی عباس. (۱۳۲ ق)

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

منابعویرایش