باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

  • آغاز نخستین کنگره بین‌المللی امامزادگان. (۱۴۳۴ش)

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

  • ۶۵۶: بهاءالدین زهیر
  • «مهلبی» کاتب و دانشمند مصری. (۶۵۶ ق)
  • «عطاملک جوینی» سیاست‌مدار و مورخ شهیر ایرانی. (۶۸۱ ق)

منابعویرایش