باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

  • «ابوالحسین مسعود بن عیسی» فقیه بزرگ شیعه معروف به «شیخ ورام» (۶۰۵ ق)