باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

زادگانویرایش

  • آیت اللّه العظمی «سید محمدهادی میلانی» مرجع شیعه (۱۳۱۳ ق)
  • «نجم الدین ابوالفتح یوسف شیبانی» جغرافی‌دان مسلمان (۶۰۱ ق)

درگذشتگانویرایش