۹۴۳ (قمری)، نهصد و چهل و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام ژوئن سال ۱۵۳۶ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش